monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1937: 386 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 361-386

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2411. Herskovits Izidor -- Herskovits Jenő -- Herskovits Ferenc: A hasűri Röntgen-vizsgálat. Cluj [Kolozsvár], 1937. Revista Medicală -- Orvosi Szemle [kiad.]. 63  l., 16 mell. 29 cm.

2414. 3. sz. Jabotinsky, [Vladimir]: Vádat emelek! Jabotinsky történelmi jelentőségű vallomása az Angol Királyi Bizottság előtt. Haţeg, 1937. Az Új Cionista Szervezet (N. Z. O.) kiad. Tip. I. Berger. 52  l.

2415. Hess, Moses: Róma és Jeruzsálem. A végső nemzetiségi kérdés. /A fordítás Giszkalay János munkája./ Lugoj [Lugos], 1937. Kirjat Széfer. /Tip. Huniadi, Temesvár./ 213  l. 20 cm. (Kirjat Széfer. 21. könyve.)

2431. Hírlap évkönyve. 1937., 1938. /Cluj/ [Kolozsvár], 1936. Fraternitas Könyv- és Lapkiadó R. T.; Satu Mare [Szatmárnémeti, 1937.] /Presa Liberă./ 2 db, 23 cm.

2472. Hoogstraten-Schoch, A. van: Kornélia. Egy anya küzdelme. Ford.: Andrási Tivadar. Cluj-Kolozsvár, 1937. Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. Minerva rt. 285  l. 21 cm.

2479. Horváth Ella: A szeretet és boldogság Útja. Szövetkezeti színjáték. Kolozsvár, 1937. Kiadja: A Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége. /Minerva Rt./ 30  l., 1 lev. 15 cm. (Szövetkezeti Könyvtár. 4. sz.)

2498. Horváth Jenő: Misszionáriusunk elődei Kínában. Cluj [Kolozsvár], 1937. Egyház és Misszió kiad. /Grafica kny./ 20  l. 16 cm.

2499. Horváth Jenő: Moody Dwight. Mozaikok egy világmisszionárius életéből. Cluj [Kolozsvár], 1937. Ifjú Erdély kiad. C. Grafica kny. 20  l. 16 cm. (Élő Könyvek. 26.)

2502. Horváth Jenő: A szociális kérdés egyházunkban. Oradea [Nagyvárad], /1937. Kiadta a Református Püspöki Hivatal Iratterjesztési Osztálya./ Kálvin kny. 79  l. 15 cm. [Református Könyvtár. 38. sz.]

2524. Hossu, Vasile: Útmutató az iparos és munkás részére. Tartalmazza a tanonckodásról, mester- és munkakönyvek megszerzéséhez szükséges vizsgák letételéről és iparengedélyek megszerzéséhez szükséges tudnivalókat, valamint kimutatást a szakmai kiképzéshez és minősítéshez kötött foglalkozási ágakról. Összeáll.: --. Cluj [Kolozsvár], 1937. Tip. Boros. 24  l. 20 cm.

2530. Hozsánna énekek. Vallásos összejövetelek használatára. II. kiadás. Oradea [Nagyvárad], /1937./ A Piatra-Craiului-i Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiadv. /Mercur graf. műint. r. t./ 96  l. 14 cm.

2543. Husvéti harangok. Asztrál poézis. Írta Norva, körünk nemesszívű tündére. A rózsakeresztes bölcseletbe beállította Viktor testvér. Ortodox-husvét. Május 1937. /Kolozsvár, 1937./ Kiadja a cluji metapszichikai tanulmánykör. [Lito Schildkraut.] 212  l. 21 cm.

2550. Huzella Ödön: A remekmű halála. Művészeti tanulmányok. /Cluj/ [Kolozsvár], 1937. Minerva rt. 86  l., 1 lev. 23 cm.

2554. Az igaz alapon épített hetednapot ünneplő adventisták gyülekezeti rendszabálya. Târgu Mureş [Marosvásárhely], 1937. Kiadják a hetednapot ünneplő adventisták. Tip. Pax [Borítékcím.]

2591. Imre Lajos: Kagawa a nagy japán keresztyén. /Cluj/ [Kolozsvár], 1937. Ifjú Erdély kiad. C. Grafica kny. 35  l. 16 cm. (Élő Könyvek. 25.)

2645. 1938. 1937. C. Grafica kny. 98  l.

2659. Jabotinsky, Vladimir: Vádat emelek! Jabotinsky történelmi jelentőségű vallomása az Angol Királyi Bizottság előtt. Haţeg [Hátszeg], 1937. Az Új Cionista Szervezet (N. Z. O.) kiad. Tip. I. Berger. 52  l. 20 cm. (Herzl-Könyvtár, Bucureşti. 3. sz.)

2664. Jakab Béni: A Biblia visszhangja. Összeáll.: --. /Târgu Mureş/ [Marosvásárhely, 1937. (?)] Tip. Pax. 8  l. 32 cm.

2671. Jakab Ödön: Árgirus. Tündérmese. Gyermekszínpadra alkalmazta: Péter Rózsa. Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt. 31  l. 21 cm.

2681. Jakabffy Elemér: Népkisebbségi kívánságaink és feladataink. Közzéteszi: --. [I.]-III. rész. Lugoj [Lugos, 1935-1937.] Husvéth és Hoffer kny. 23 cm.

» Jakabffy Elemér: [II. rész.] Az Országos Magyar Párt kisebbségi és történelmi szakosztályának 1937. május hó 30-án Kolozsváron megtartott tanácskozásainak előadásai és vitaanyaga. 2 lev., 106  l.

» Jakabffy Elemér: [III. rész.] Az Országos Magyar Párt kisebbségi és történelmi szakosztályának 1937. szeptember hó 3-án Sepsiszentgyörgyön megtartott tanácskozásainak előadásai és vitaanyaga. 2 lev., 67 l.

» Jakabffy Elemér: (Klny. a Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemle 1935. évi 11-16., 1937. évi 11-18., 19-24. sz.-ból.)

2686. Jakabffy Elemér: Ünneplő beszédek. Harmadik sorozat. Lugos, [1937.] Husvéth és Hoffer kny. 203  l. 16 cm.

2700. Jancsó Elemér: Erdély a felvilágosodás századában. Irodalomtörténeti tanulmány. Cluj [Kolozsvár], 1937. 11  l. 20 cm.

2713. Jancsó Elemér: Nyelv és társadalom. Cluj [Kolozsvár], 1937. Minerva rt. 20  l. 24 cm. (Tudományos Füzetek. 92. sz.)

2728. Jánossy Béla, P.: Árva violácska. Kisregény. Cluj-Kolozsvár, 1937. Szent Bonaventura kny. 98  l. 18 cm.

2752. Jaross Béla: Emlékek a marosvásárhelyi róm. kath. egyházközség múltjából. A hitújítás előtti korszak. Tg. Mureş [Marosvásárhely], 1937. Marosmenti Élet kiad. Tip. Szilágyi. 24  l. 24 cm.

2762. Jászay Károly: Magyar luteránus megmozdulások Cluj-Kolozsváron (1798-1861). Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt. 21  l. 24 cm. (Tudományos Füzetek. 94. sz.)

2785. Jenei Jung János: Szülők, tanuljatok! Regény. Cluj [Kolozsvár], 1937. Lyceum ny. 93  l.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék