monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1937: 386 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-386

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1911. Földi István: Nemere-fúvás. Regény. Cluj-Kolozsvár, 1937. Könyvbarátok Társasága. /Minerva rt./ 156  l., 2 lev. 21 cm. (Erdélyi Könyvesház. [I. köt.])

1915. Franyó Zoltán: Zsidógyűlölet. /Arad/, [1937.] /Új Genius kiad. Tip. Reiner./ 188 l., 1 lev. 20 cm.

1925. Frumkin, H.: A Peel-jelentés ellentmondásai. -- Ettinger, A.: A Balfour-deklaráció története. Ford.: Abraham Ben-Cvi. [Temesvár, 1937.] Tip. Uhrmann. 40  l. 25 cm. (Organizaţia naţională evreeşti din Transilvania. Aviva-Barissia-Habonim.)

1953. Gagyi László -- Nagy Jenő: Szegény kicsi bojtár. Balladajáték öt képben. Târgu Mureş [Marosvásárhely], 1937. Pax. 46  l. 21 cm.

1955. Gajzágó Nusi, Apanagyfalusi, magyar dalai. 1. Álmodik a tavasz. 2. Temetőben Új sírt ásnak. 3. Ha lelkemnek minden álma. 4. Mikor megcsókoltál. Cluj [Kolozsvár], 1937. Minerva Rt. 6  l. 34 cm.

1970. Gál Vilmos: A csillagok világa. Braşov-Brassó, 1937. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. (Tip. Bodor./ 64  l. 16 cm. (Hasznos Könyvtár. 15. sz. III. évf. 1. sz. 1937. január hó. Közművelődési sorozat 5-ik füz.)

1981. Galperu, A.: Léon Blum. Franciaország miniszterelnökének irodalmi és politikai karrierje. Ford.: Braun Ernő. Satu Mare [Szatmárnémeti, 1937.] Tip. Hirsch M. Ludovic. 16 l. 21 cm.

2018. Gencsy Ferenc: Ua. [1937.] Corvin ny. 44  l. 21 cm.

2027. *Gergely Jenő: Algebra pentru clasa VI. secundară. -- Algebra középiskolák VI. oszt. számára. Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt. kiad. 80  l. 21 cm.

2036. Ghidul şi compasul comercial şi industrial. -- Címtár és kereskedelmi, ipari tájékoztató. Pe anul 1937-38. évre. Redactor: S. Somogyi Ludovic. Editorul responsabil: Augustin Tátray. Oradea [Nagyvárad, 1937.] /Tip. Mercur./ 135  l. 23 cm. [Román és magyar szöveggel.]

2095. Gönczy Lajos: Valláskönyv. Az ó- és Újszövetségi kijelentés története. Az elemi népiskolák V., a középiskolák I. osztályos református növedékei számára. Az egyháztörténeti példákat összeáll.: Nagy Géza. Cluj [Kolozsvár, 1937.] A Transylvaniai Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. /Minerva rt./ 74  l., 1 lev. 20 cm. (A Transylvaniai Református Egyház Valláskönyvei. III.)

2150. Gyallay-Pap Sándor: Felsikoltok!... Cluj [Kolozsvár], 1937. Gloria nyomda. 96  l., 1 mell. 21 cm.

2166. Gyárfás Elek: Útinaplója 1844-ből. Közli: Gyárfás Elemér. Cluj [Kolozsvár], 1937. Minerva Rt. 23  l. 24 cm. (Tudományos füzetek. 93. sz.)

2170. Gyárfás Elemér: Az első kisérlet. Az Averescu-paktum előzményei, megkötésének indokai, szövegei, módosításai, következményei, felbomlása és tanulságai. Lugoj [Lugos, 1937.] Husvéth és Hoffer kny. 53  l. 24 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség 1937. évi 2-3. sz.-ból.)

2192. Gyerkes Mihály: Gyümölcsfák védelme. Útmutatás a gyümölcsfa és veteményes kertek gondozására és permetezésére. Odorheiu [Székelyudvarhely, 1937. (?)]. 25  l. 21 cm.

2211. Gyilkostó -- Lacul Roşu. /Odorhei/ [Székelyudvarhely, 1937.] /Könyvnyomda R. T./ 32  l., 1 mell. 12x16 cm. (Székelyföldi Útmutató. 2. sz.) [Borítékcím.]

2218. Győrffy István: Salvia nutans kettős levelei. -- (Doppelblätter von Salvia nutans L.) Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt. 268-272.  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1937. XLII. köt. 3. füz.-ből.)

2229. György Lajos: Carte de cetire de literatură maghiară. Genurile poetice. Pentru clasa VI. de Ludovic György. -- Magyar irodalmi olvasókönyv. Költői műfajok. A VI. osztály számára. Szerk.: --. Cluj [Kolozsvár], 1937. Minerva rt. 448  l. 21 cm.

2239. György Lajos: Istoria limbii şi literaturii maghiare vechi până la 1825. Pentru clasa VII. -- A magyar nyelv és irodalom története 1825-ig. A VII. osztály számára. Szerk.: --. Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt. 488  l. 21 cm.

2247. György Lajos: A magyar közönség szórakoztató olvasmányai száz évvel ezelőtt. [Kolozsvár, 1937. Minerva rt.] 301-318.  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1937. évf.-ból.)

2255. György Lajos: Vándoranekdoták. A Múzeum-Egyesület 1937/38. évi téli előadássorozatára kitűzött előadás. [Kolozsvár, 1938. Minerva Rt.] 13-26.  l. 24 cm. (Klny. a Múzeum XLIII. k. 1938. 1. füz.)

2347. 15. sz. III. évf. 1. sz. 1937. január hó. Gál Vilmos: A csillagok világa. 1937. 64  l. (Közművelődési sorozat. 5-ik füz.)

» 16. sz. III. évf. 2. sz. 1937. február hó. Klein Gyula: Gyümölcsfáink rovarellenségei. 1937. 64 l. (Gazdasági sorozat. 6-ik füz.)

» 17. sz. III. évf. 3. sz. 1937. július 1. Bodis Gáspár: A váltóláz, vagy hideglelés. Malária. 1937. 50  l. (Egészségügyi sorozat. 6-ik füz.)

» 18. sz. III. évf. 4. sz. 1937. augusztus hó. Petelei István: A csíkos szőttes. -- elbeszélései az erdélyi életből. Szentimrei Jenő bevezetőjével a nagy író életéből. 1937. 63  l. (Közművelődési sorozat. 6-ik füz.)

» 19. sz. Atzél Ede: A gazdálkodás alapja a trágyázás. 1937. 63  l. (Gazdasági sorozat. 7-ik füz.)

» 20. sz. Berde Mária, R.: Fóton fót király. Erdélyi székely népmesék. 1937. 96  l. (Közművelődési sorozat. 7-ik füz.)

2372. Hegyi Mózes: Végvár. (A 75 éves brailai református egyházközség történetéből.) A 75 éves jubileum alkalmából kiadja az egyházközség presbiteriuma. Braila, 1937. /Minerva rt, Cluj-Kolozsvár./ 100  l., 4 lev. 21 cm.

2385. Heine [Heinrich]: Németország. Faludy György átköltésében. Cluj [Kolozsvár], 1937. A Korunk kiad. /Fraternitas Könyv- és Lapkiadó Rt./ 77  l., 1 lev. 21 cm.

2391. Heinrich Mihály: A nép táplálkozása kalóriaértékben. Cluj-Kolozsvár, 1937. Gloria ny. 11  l., 3 mell. 24 cm. (Klny. a Hitel 1937. 2. sz.-ból.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék