monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1940: 204 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 181-204

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


8. Ábrahámovits, S.: Chaim Nachman Bialik. Összeáll. és írta:--. A Patai Józseftől származó versfordítások[-kal]. Oradea [Nagyvárad, 1940.] Kiadta: A Zsidó Nemzeti Szövetség Oradeai helyi csoportjának kulturális bizottsága. /Tip. Pásztor./ 45  l., 1 lev. 16 cm.

65. Albrecht Dezső: Európa hanyatlása? Klny. a Hitel 1940. évi  l. sz.-ból. Cluj-Kolozsvár, 1940. Glória kny. 7  l. 23 cm.

1928. Fülöp Ferenc: Erdély, 1918. november 1. Széljegyzetek az 1918/19. évi eseményekhez. Rubletczky Géza rajzaival. Piski, Petrozsény, Gyulafehérvár, Maros-Vásárhely, Nagyszeben, Kolozsvár, Brassó. Târgu Mureş [Marosvásárhely], 1940. Révész Béla R. T. kny. 80  l. 21 cm.

1987. Gara Ernő: Vihar. Színmű három felvonásban, öt képben. (Turnowsky Sándor társszerzői közreműködésével.) Oradea-Nagyvárad, 1940. /Grafica./ 103  l. 17 cm.

2039. Gingival. [Kiadja] Ufarom R. Gyógyszerészeti Művek R. T., volt Egger & Co. R.T. Cluj. Cluj [Kolozsvár, 1940.] Tip. Boros. 1 lev. 24 cm. [Román és magyar szöveggel.]

2058. Goforth, R.: Ua. II. kiadás. 1940. Az Egyház és Misszió kiad. Lázár kny. Szilágysomlyó. 24  l. 15 cm.

2101. Grafikai évkönyv. 1940. Szerkeszti és kiadja Krizsó Kálmán. Készült a könyvnyomtatás feltalálásának ötszázadik jubileumi évében. Cluj-Kolozsvár, [1940.] Nagy Jenő Studio kny. 96  l., 60 mell., 2 lev. 25 cm.

2113. Gross Adolf: Egyről-másról. Regény, vers, kisrajz, Útleírás, novellák. Arad. 1940. Tip. Lovrov. 40  l. 23 cm. [Borítékcím: Mindenki Könyve.]

2114. Gross Adolf: Egyveleg. Kisregény, versek, Útirajz, tanulmány. Arad, 1940. Tip. Lovrov. 40 l. 23 cm. [Borítékcím: Mindenki Könyve.]

2118. Gross Adolf: Problémák és szoluciók... Értekezések, kis-rajz, vers, mozaikok és Útleírás. Arad, 1940. Lovrov & Co. 31  l. 24 cm. (Mindenki Könyve.)

2156. Gyalui Farkas: Az Erdélyi Magyar Hírvivő -- 1790. -- Alapításának százötvenedik évfordulója alkalmából. Cluj [Kolozsvár], 1940. Minerva rt. 11  l. 24 cm.

2157. Gyalui Farkas: Az Erdélyi Magyar Hírvivő célkitűzése és hírek a lapból. [Kolozsvár, 1940. Minerva Rt.] 6  l. 24 cm.

2248. György Lajos: A magyar nábob. Kolozsvár, 1940. Minerva rt. 27  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 120. sz.)

2286. Gyulai Zoltán: Rátió és lélek. Cluj-Kolozsvár, 1940. Pallas kny. 10  l. 23 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 26.)

2287. Gyulai Zoltán: Új látóhatárok a természettudomány és bölcselet határmesgyéjéről. Cluj-Kolozsvár, 1940. Pallas. 17  l. 23 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 33.)

2361. Haza vágyom. Arad, 1940. Vasárnap. 16  l. 16 cm. (Tanulók Kis Könyvtára. 5. sz.)

2416. Heszke Béla: Brüsszel. Cluj-Kolozsvár, 1940. Minerva R.T. 8  l. 24 cm. (Klny. a Pásztortűz 1940. évi 6-7. sz.-ból.)

2418. Heszke Béla: Népiség az Új európai irodalomban. Arad, 1940. Vasárnap könyvkiadó. 19  l. 15 cm. (Klny. a Vasárnap 1940. évi 6. sz.-ból.)

2483. Horváth István: A szatmári református nőnevelés története. Oradea-Nagyvárad, 1940. Kálvin kny. 24  l. 15 cm. (Családi tűzhely mellett. Az Oradeai református kálvinista Egyházkerület Iratterjesztésének kiadványai. III. sorozat. 6. sz.)

2487. Horváth Jenő: Az egyház világmissziója. A tambarami külmissziói világkonferencia. /Cluj-Kolozsvár/, 1940. Ifjú Erdély kiad. /Tip. Lázár, Şimleul Silvaniei [Szilágysomlyó]./ 43  l., 1 lev. 16 cm. (Élő Könyvek. 30. sz.)

2491. Horváth Jenő: Képek a külmisszióból. Kolozsvár, 1940. Egyház és Misszió kiad. Lázár ny., Şimleul Silvaniei. 17  l. 16 cm.

2581. Imre Lajos: Ua. III. kiadás. H. n. 1940. 134  l., 1 lev. 16 cm.

2582. Imre Lajos: Egyházi törvényhozásunk Új követelményei. Kolozsvár, 1940. Grafica kny. 32  l. 22 cm. (Klny. Az Út XXI. évf.-ból.)

2583. Imre Lajos: Eschatologia az igehirdetésben. /Cluj/ [Kolozsvár], 1940. Az Erdélyi Református Egyházkerület kiad. /Minerva rt./ 10  l. 25 cm. (Klny. a Református Szemle 1940. ápr. 10. sz.-ból.)

2593. Imre Lajos: A közművelődés mint társadalmi feladat. Kolozsvár, 1940. Minerva Rt. 15  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 118. sz.)

2608. Incze János: Hétköznapok. Hat linoleummetszet, Dej [Dés], 1940. A Figyelő amatőr kiadv. Tip. Orient. 8 lev. 25 cm. (A Figyelő kiadványai.)

2625. Iorga Miklós: A nemzetek között levő gyűlölködés ellen. Románok és magyarok. Ford.: Işfan Cristina és Fosztó Olga. Bucureşti, 1940. /Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională./ 28  l., 1 lev. 23 cm.

2654. Izrael földje. Összeáll.: G. Gárdos Dezső. Oradea [Nagyvárad], 1940. Tip. Patria. 32  l. 20 cm.

2675. Jakabffy Elemér: A Bánság magyar társadalmának kialakulása a XIX. század folyamán. H. n. 1940. Szerző. 42  l. 15 cm.

2680. Jakabffy Elemér: A magyar államhatalom utolsó hónapjai Krassó-Szörény vármegyében. Lugos, [1940.] Husvéth és Hoffer kny. 155  l. 16 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék