monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1929: 414 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 391-414

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


42. Agyagási Károly: Szerencsés Mátyás. Énekes és táncos bohózat két felvonásban. Târgu-Mureş [Marosvásárhely], 1929. Nagy S. 16  l.

59. Akarod tudni, milyen vagy? Ismerd meg magadat és barátaidat. Út az önmegismeréshez. Oradea [Nagyvárad, 1929.] Ateneul S. A. kny. 32  l. 17 cm. (Szórakoztató Könyvtár. 1. sz.)

1923. Fröhlich Károlyné Szentesi Etelka, özv.: A csalogány dala. Elbeszélés. "Az életből ellesve" novella-gyűjteményből. Oradea [Nagyvárad, 1929.] Sonnenfeld S. A. 24  l. 15 cm.

1933. Füssy Zoltán: Lengyelország harmadik veszte. Dráma 1 felvonásban. Turda [Torda, 1929.] Füssy J. kny. 16  l. 17 cm.

1937. Gaál István: A székely székek ősföldjének állati és növényi élete. [Kolozsvár, 1929. Minerva rt.] 15  l. 25 cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.)

1938. Gaál István: A Székelyföld őslénytani viszonyaival foglalkozó irodalom. Összeáll.: --. [Kolozsvár, 1929. Minerva rt.] 63-66.  l. 25 cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.)

1952. Gagyi László: "Szomorúságok énekei." Novellák. Sft. Gheorghe-Sepsiszentgyörgy, 1929. Jókai ny. rt. 95  l.

2004. II. köt. Az Országos Magyar Párt közgazdasági szakosztályának Székelyudvarhelyen 1928. október hó 13-án tartott nyilvános gyűléséből. 1929. 187  l. 1 lev.

2013. Gelei József: A Székelyföld állattani irodalma. /Cluj-Kolozsvár/, [1929]. /Minerva Rt./ 16  l. 24 cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.)

2041. Giszkalay János: Amikor Dr. Wohlsanger gavottot táncolt. Az igényelt móka három rövid felvonásban. Cluj [Kolozsvár], 1929. Al Ha-Mismar kiad. /Viaţa Hőnig & Lederer./ 89  l., 1 lev. 16 cm.

2043. Giszkalay János: A Chasmoneus fiuk. Gyermekszínjáték egy felvonásban. Cluj [Kolozsvár], 1929. Al Ha-Mismar kiadás. /Tipografia Naţionala S. A./ 34  l. 16 cm.

2055. Glausiuss Tibor: Utki, vutki, trojka, nicsevo! (Doni kozák charleston.) Szövegét és zenéjét írta: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, /1929./ Moravetz-kiadás. 3  l. 34 cm.

2080. Gordon, Childe V.: Erősd and Dimini. -- Erősd és Dimini. /Cluj/ [Kolozsvár, 1929.] Minerva Rt. 13  l. 24 cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.) [Angol és magyar nyelven.]

2094. Gönczy Lajos: Valláskönyv. Az ó- és Újszövetségi kijelentés története. Az elemi népiskolák V., a középiskolák I. osztályos református növendékei számára. Az egyháztörténeti példákat összeáll.: Nagy Géza. Cluj-Kolozsvár. 1929. Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. /Füssy J. kny., Turda-Torda./ 70  l., 1 lev. 20 cm. (Az Erdélyi Református Egyház Valláskönyvei. III.)

2135. Gyallay [Pap] Domokos: Dávid Ferenc búcsúzása. Történelmi színjáték 1 felvonásban. Cluj-Kolozsvár, /1929/. Kiadja a Dávid Ferenc-Egylet Ifjúsági Köre. Minerva rt. 16  l. 17 cm.

2143. Gyallay [Pap] Domokos: A nagy tűz árnyékában. Regény. Cluj-Kolozsvár, 1929. Minerva rt. 227  l., 1 lev. 21 cm.

2162. Gyalui Farkas: A magyar színészet székely nagyjai. Cluj [Kolozsvár, 1929.] Minerva rt. 25  l. 24 cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.)

2178. Gyárfás Elemér: A püspökválasztási jog a gyulafehérvári-fogarasi görög katholikus egyházmegyében. Székfoglaló az Erdélyi Katholikus Akadémiának I. nyilvános ülésén Nagyváradon, 1929. május 27-én. Cluj-Kolozsvár, 1929. Lapkiadó rt. 35  l. 23 cm. (Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. 3-4. füz.-ből. Az Erdélyi Katholikus Akadémia felolvasásai. III. osztály. 1. sz.)

2181. Gyárfás Elemér: A Supplex Libellus Valachorum. Székfoglaló értekezésül felolvasta az Erdélyi Irodalmi Társaságban Kolozsvárt, 1929. február 17-én. Cluj-Kolozsvár, 1929. Lapkiadó rt. 15  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 15. sz.)

2185. Gyelnik Vilmos: A Székelyföld zuzmóflórájára vonatkozó irodalom. [Kolozsvár, 1929. Minerva Rt.] 58  l., 1 lev. 10 cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.)

2214. A gyorsított eljárásról szóló törvény módosítása. Megjelent az 1929. júl. 11-i 150. számú Monitorul Oficial-ban. Ford.: Zaciu Gh. Felician. Satu Mare [Szatmárnémeti], 1929. Singer Nándor kiad. /Szabadsajtó Kny. és Lapkiadó rt./ 28  l. 17 cm. (Román Törvén

2222. György Lajos: Andrád Sámuel elmés és mulatságos anekdotái. Cluj-Kolozsvár, 1929. Minerva rt. 40  l. 24 cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.)

2230. György Lajos: Egy állítólagos Pancsatantra-származék irodalmunkban. Cluj-Kolozsvár, 1929. Lapkiadó rt. 15  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 17. sz.)

2289. Haáz Ferenc Rezső: Egy székely falu öltözete. /Cluj/ [Kolozsvár, 1929.] Minerva rt. 14  l. 24 cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.)

2310. Halász József: O vorbire despre tuberculosă. -- Egy akkord a tuberkulózisról. Orăştie [Szászváros], /1929. Tip. Solia Dreptăţii./ 32  l. 14x19 cm.

2363. Hazay Gyula: Házi misszió. Cluj-Kolozsvár, 1929. Szent Bonaventura kny. 43 l., 1 lev. 17 cm.

2386. Heine [Heinrich]: Neue Gedichte. Ford.: Dálnoki Nagy Lajos. Arad, 1929. Vasárnap. 77  l. 13 cm.

2408. Herschkovits Ferenc: A diathermiáról. Számos ábrával. Cluj [Kolozsvár], 1929. Orvosi Szemle kiad. 160  l.

2409. Herschkovits Ferenc: Az ultraviola sugarak az orvostudomány szolgálatában. (Kvarcfénykezelés.) Cluj [Kolozsvár], 1929. Revista Med. -- Orvosi Szemle kiad. Helicon ny. műint. nyomása. 62  l. 24 cm.

2414. 3. sz. Jánossy Béla, P.: Szivárvány. Novellák, rajzok. 1929. 200  l.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék