monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1937: 386 tétel lapozás: 1-30 ... 331-360 | 361-386

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


6646. Wilbur, Morse Earl: A mi unitárius örökségünk. (A szabadelvű kereszténység összefoglaló története.) Angolból fordította és kiegészítette: Szent-Iványi Sándor. Cluj [Kolozsvár], 1937-1938. Az Unitárius Sajtó- és Iratterjesztő Bizottság kiadása. /Pallas kny./ XVI, 429  l. 21 cm. (Szabadelvű Vallásos Értekezések. XI.)

6651. Wilde Kálmánné Paál Rózsi: egyszerű szakácskönyve. II. bővített kiadás. Déva, 1937. V. Laufer kny. 133  l., 5 lev. 23 cm.

6661. Wolski, Jan: Meséből valóság. Szövetkezeti ifjúsági regény. Eszperantóból ford.: Kormos Jenő. /Cluj/ [Kolozsvár], 1937. Minerva rt. 165  l., 1 lev. 16 cm.

684. Bognóczky Géza: Hitünk és életünk. Református gyakorlati káté iskolai, konfirmációi és magánhasználatra. Turda [Torda, 1937.] Füssy kny. 32  l. 15 cm.

6862. Zárszámadások. Industria Textilă Arădană S. A. -- Az Aradi Textilipar Részv.-Társ. jelentése és zárószámadásai az 1937. évről. -- Geschäftsbericht u. Schlussrechnungen der Arader Textilindustrie Akt.-Ges. für das Jahr 1937. Arad, [1938.] Memco. 9 lev. 32 cm. [Román, magyar és német nyelven.]

6864. Zárszámadások. Institutul de Credit al Reuniunii Poporale S. A. în Oradea. -- Népszövetségi Hitelintézet Részvénytársaság Oradea. [1928-1936. évi zárszámadás./ Oradea [Nagyvárad, 1929-1937.] Szt. László ny. R.T. 9 db, 24 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6866. Zárszámadások. Kézdivásárhelyi Takarékpénztár jelentés és zárószámadás az 1936. évi 64. üzletévről. Sf. Gheorghe [Sepsiszentgyörgy], 1937. Patria ny. 6 lev. 31 cm.

6867. Zárszámadások. "Kisegítő" Cassa de Păstrare Societate pe Acţii din Aiud. -- "Kisegítő" Takarékpénztár Részvénytársaság Nagyenyed. Raportul şi incheierea conturilor pe anul al LII-LXVI. de gestiune 1922-1936. -- LII-LXVI. évi üzleti jelentése és zárszámadása az 1922-1936. évről. Aiud [Nagyenyed, 1923-1937.] Lingner ny. 15 db, 32 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6930. Zárszámadások. Transsylvania Általános Biztositóbank R.T., Nagyszeben. Jelentés a 62-68. üzletévről 1930-1936. Nagyszeben, 1931-1937. Krafft & Drotleff R.T. 7 db, 31 cm.

6959. Zöld Mihály: A református gyermek első valláskönyve. Az elemi iskola I-II. osztályába járó gyermekek számára, az 1927. évi egyházkerületi tanterv alapján. Oradea [Nagyvárad], 1937. Kálvin kny. 43  l. 21 cm.

696. Boncza Iduna: Morgána. Regény. Cluj [Kolozsvár], 1937. Boros ny. 80  l. 20 cm.

737. Borochov, Berl,: élete és harcai. Halálának húszéves évfordulóján. Kiadja a Hásomer Hácáir Hánhágát Hágálilja. Cluj [Kolozsvár], 1937/5698. [Lito. Schildkraut.] 27  l., 1 mell. 21 cm.

763. Boros György: Erasmus halála 400-ik évfordulójára. Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt. 16  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1937. XLII. köt. 2. füz.-ből.)

764. Boros György: A hitszabadság hős védője. Paine Tamás emlékére. /Kolozsvár, 1937./ Pallas kny. /Klny. a Keresztény Magvető 69. köt.-ből./

765. Boros György: jelentése 1929-30., 1935-1936. évről az Unitárius Egyházi Főtanácshoz. Cluj [Kolozsvár, 1931-1937.] Minerva Rt. [1929-30]; Tip. Orient [1935.]; Tip. Pallas kny. [1936.] 3 db, 23 cm.

802. Brassói Lapok könyvnaptára az 1930., 1931., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937. évre. Szerk.: Kacsó Sándor [1932-ig], Kertész László [1933], Finta Zoltán [1934-1936], Pogány Marcel [1937]. Braşov [Brassó], 1929-1936. A Brassói Lapok kiad. 8 db, 23 cm. [1930. és 1933. években két kiadásban jelent meg.] [Borítékcíme: Brassói Lapok családi naptára.]

» Ua. 1930-1937. [Borítékcíme: Brassói Lapok nagy regélő naptára.]

813. Braun Dezső: Bánsági rapszódia. Történeti képek a Bánság zenei és színpadi multjából. I. köt. Timişoara /Temesvár, 1937?/. Sonntagsblatt kny. 435, V  l., 31 mell.

847. Bucureşti-i Magyar vicces naptár 1938. évre. Szerkeszti és kiadja: Argentura Românească. Bucureşti, [1937.] /Tip. Steaua Artei./ 48  l. 23 cm.

857. Burger, L.: Bölcsőre hulló fények és árnyak. Egy bába naplója. Ford.: Csűrös Emília. Második kiadás. Oradea /Nagyvárad/, [1937.] A Magyar Lapok kiad. /Szent László-ny. rt./ 332  l., 1 lev. 19 cm.

876. Călăuză prin expoziţia animalelor mici domestice de Prima Societate Transilvăneană pt. creşterea animalelor mici domestice din Braşov.-- Führer durch die Kleintierausstellung des Ersten Siebenbürgischen Kleintierzuchtvereines Braşov-Kronstadt.-- Útmutató az Első Erdélyi Kisállattenyésztő Egylet Braşov-Brassó Kisállatkiállításához. 30, 31   /X.-1/XI. 1937. [Brassó, 1937. Tip. Gött.] 57  l. 19 cm. [Román, német és magyar szöveggel.] 

915. Catalogus Dioecesis Albae Iuliensis pro anno 1938, 1940. Albae Iuliae, [1937-1939.] Tip. Lycei Episcopalis. 2 db, 15 cm.

923. Cheresteşiu, Victor: II. Maghiar-român.-- Magyar-román rész. 1937. Tip. Pallas 2 lev., 449  l.

925. Cheresteşiu, Victor: Suplement la dicţionarul român-maghiar şi maghiar-român. Compus de-- în colaborare cu Anton Valentiny şi cu mai mulţi profesori.-- Pótkötet a román-magyar és magyar-román szótárhoz. Szerk.-- Valentiny Antal és többek közreműködésével. Cluj-Kolozsvár, 1937. Record kny. VIII, 136, 286  l. 15 cm.

935. Chindea, Theodor: A székelyek és ezeknek összeköttetése a román fejedelemségekkel 1526-ig. Sibiu [Nagyszeben, 1937.] Tip. Dacia Traiană. 64  l. 15 cm.

975. Contract colectiv încheiat între Asociaţia Industriei Grafice din România. Regiunea Timişoara şi între Uniunea Legătorilor de Cărţi, Grupul local din Timişoara. Valabil de la 1 Nov. 1937 până la 31 Oct. 1939.-- Kollektív szerződés, mely köttetett a Romániai Grafikai Munkaadók Szövetsége, temesvári kerülete és a Romániai Könyvkötők Szövetsége temesvári kerülete között. Érvényes 1937. november 1-től 1939. okt. 31-ig. [Temesvár, 1937.] Tipografia Românească. 53  l., 2 lev. 17 cm. [Román és magyar szöveggel.]

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék