monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1926: 553 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 541-553

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


34. Ágoston Ignác: Hazatérés. Falusi életkép. Megtalált boldogság. Karácsonyesti képek. Katolikus hívők számára való karácsonyi egyfelvonásos színdarabok. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 27  l. 15 cm.

40. Agyagási Károly: Három románcz. Zongorára vagy harmóniumra. Târgu-Mureş [Marosvásárhely], 1926. 4  l.

62. Alapszabályok. /A ... közbirtokosság/ szervezetéről és osztatlan állapotban levő közösen használt ingatlanainak gazdasági ügyviteléről. M.[iercurea]-Ciuc-Csíkszereda, 1926. Vákár kny. 96  l. 23 cm.

63. Albert Iván: Száradt szirmok. (Sárgult lapok közül kiszedve.) Visszaemlékezésként a véndiákok találkozója alkalmára. Aiud (Nagyenyed), 1926. Lingner. VIII, 70  l. 15 cm.

68. Alecsandri, Vasile: Angelika néni. (Mama Angeluşa) (Javasasszony). /Ford.: Bitay Árpád./ Cluj [Kolozsvár, 1926.] Providentia kny. 7  l. 17 cm. (Erdélyi Magyar Lányok Leány Színháza. 4-5. sz.)

1878. Forró Pál: Aki mindig csak vendég. Brassó, [1926.] Brassói Lapok kny. 32  l. 29 cm. (Népszerű Regények. 14. sz.)

1887. Fosdick Emerson Harry: A második mérföld. Torda. 1926. Az Ifjú Erdély kiad. Füssy József kny. 32  l. 16 cm. (Élő Könyvek. 1.)

1918. *Frisch Eufemia: Kis művészet a cukrászatban. Kivonat a "Művészet a konyhában és cukrászatban" című könyvemből. Szerkeszti és kiadja: --. Cluj [Kolozsvár], 1926. Nyomta a Cultura nyomdai műintézet. 63  l.

1943. Gaál Sándor: A haza becsületéről alkotott ideál. A szülők és ifjúság számára szerkeszti: --. Cluj [Kolozsvár, 1926. (?)] Tip. Albert. 2 lev. 20 cm. [Nincs címlapja.]

1949. Gagyhy Dénes: Dávid Ferenc. Cluj-Kolozsvár, 1926. /Kiadja: Az Unitárius Irodalmi Társaság./ Minerva rt. 20  l. 16 cm. (Unitárius Könyvtár. 6. sz.)

1959. Gál Kelemen: Brassai Sámuel. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 182  l. 23 cm.

1977. Gálfi Lőrinc: A jelenkor Jézusa. Cluj-Kolozsvár, 1926. /Kiadja: az Unitárius Irodalmi Társaság./ Minerva rt. 26  l. 16 cm. (Unitárius Könyvtár. 8-9. sz.)

1995. Gáspár István: A legszebb évelő növények könyve. Irta és kiadja: --. Cluj [Kolozsvár], 1926. Lapkiadó rt. 17  l. 15x23 cm.

1996. Gáspár József: A legelők és a rétek ápolásáról. 9. kiadás. Kolozsvár, 1926. Concordia kny. 41  l., 1 lev. 23 cm. (Az Erdélyi Gazdasági Egylet Könyvkiadó Vállalatának II. füzete.)

2004. Gazdasági sérelmeink és kívánságaink. [I.]-IV. kötet. Dicsőszentmárton, 1926. Erzsébet kny. [I. köt.]; Kolozsvár, 1929-1933. Minerva Rt. [II-IV. köt.] 23 cm.

» I. köt. Az Országos Magyar Párt közgazdasági szakosztályának Gyergyószentmiklóson 1926. évi október hó 9-én tartott nyilvános üléséből. 1926. 174  l. 1 lev.

2132. Gyagyovszky Emil: Ünnepet várok. Költemények. Timişoara [Temesvár], 1926. Munkás-könyvkereskedés kiad. /Gutenberg kny. Cluj./ 30  l., 1 lev. 15 cm.

2148. Gyallay [Pap] Domokos: Vaskenyéren. Történeti regény. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 181  l. 19 cm. (Pásztortűz Könyvtár. 9. sz.)

2169. Gyárfás Elemér: Egyenes Úton. 1901-1926. Hirschler József előszavával. Dicsőszentmárton, 1926. Erzsébet kny. 313  l., 1 lev. 21 cm.

2194. Gyerkes Mihály: /A népművelés vezérkönyve./ Tanítók Útmutatója. /Népoktatásügyi tanácsadó./ A legújabb törvények, rendeletek és szociális intézmények alapján szerk.: --. II. kiadás. Odorheiu [Székelyudvarhely], 1926. Kiadó: a Tanítók Lapja könyvkiadó osztálya. /Könyvnyomda rt./ 207  l., 4 mell. 23 cm.

2196. Gyerkes Mihály: Tanítók Útmutatója. Tanügyközigazgatási vezérfonal; a legújabb törvények, rendeletek és a szociális intézmények szabályzatai alapján. Szerkesztette: --. II. kiadás. /Odorheiu/ [Székelyudvarhely], 1926. Kiadó: A Tanítók Lapja Könyvkiadó osztálya. /Könyvnyomda R. T./ 276  l., 4 mell. 23 cm. [Borítékcíme: A népművelés vezérkönyve. Tanítók Útmutatója. Népoktatásügyi tanácsadó. A legújabb törvények, rendeletek és szociális intézmények alapján.]

2203. Gyermekeinkért. Irta Egy székely. Târnavasânmartin-Dicsőszentmárton, 1926. Erzsébet kny. rt. 20  l. 20 cm.

2231. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1919-1924. Összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 71  l. 22 cm.

2232. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1925. év. Irta és összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 26  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 7. sz.)

2236. György Lajos: Dr. Gyalui Farkas. Cluj-Kolozsvár, 1926. Pásztortűz kiad. Minerva rt. 12  l. 20 cm.

2257. Győri Emil: La Barcelona. Timişoara [Temesvár, 1926.] Moravetz-kiadás. 8 lev. 34 cm. (Moravetz közismert kiadványai népzenekarra. 1.)

2258. Győri Emil: Don Pedro. 6/8 onestep charleston. /La Barcelona./ Szövegét írta: Fekete Tivadar. Timişoara [Temesvár], /1926. Moravetz-kiadás./ 3  l. 33 cm.

2271. Győri Illés István: Géner Menci karrierje. Regény. Cluj-Kolozsvár. 1926. Az Erdélyi Színházi Élet kiad. /Gutenberg ny./ 127  l. 21 cm.

2302. Hajnal László: Loriel. Regény. Cluj [Kolozsvár], 1926. Lapkiadó rt. kiad. 146  l. 23 cm.

2303. Hajnal László: Magányos éjszaka. Versek. [Marosvásárhely, 1926.] Műbarátok rt. kiad. /Bolyai nyomda. Révész Ernő kiad./ 79  l. 16 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék