monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1928: 386 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-386

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


27. Az adó[törvények] és illetéktörvények főbb szabályai a hitel- és fogyasztási szövetkezetekre vonatkozólag. Sft. Gheorghe-Sepsiszentgyörgy, 1928. Jókai-nyomda rt. 40  l., 1 lev. 20 cm.

30. Ady László: Székelyföldvár multja és jelene. Cluj-Kolozsvár, [1928]. A Magyar Nép kiadványa. Minerva rt. 2 lev. 24 cm.

39. Agyagási Károly: Erdélyi szomorú-Új népdalok. Szöveggel együtt írta--. Târgu-Mureş [Marosvásárhely, 1928.] Szerző sajátja. /Litografia és hangjegynyomda, Tompos./ 4 lev. 22 cm.

1883. Fortunescu C. D. -- Kováts S. János: Ua. Deuxième édition abrégée. Második rövidített kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1928. Minerva Rt. 139  l. 20 cm.

1891. Földes József -- Földes Zoltán: János apó tapasztalatai. Történetek és jótaná  csok a magyar nép számára. Cluj-Kolozsvár, 1928. Szent Bonaventura kny. 53  l., 1 lev. 17 cm. 

1896. Földes Zoltán: Az elveszett leány. Cluj-Kolozsvár, 1928. Szent Bonaventura kny. 27  l. 16 cm. (A Katolikus Világ Könyvtára. 17. sz.)

1897. Földes Zoltán: Az endrédi leányvásár és más elbeszélések. Cluj-Kolozsvár, 1928. Minerva rt. 102  l., 1 lev. 15 cm. (A Magyar Nép könyvtára. 25.)

1901. Földes Zoltán: Ua. Második kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1928. Szent Bonaventura kny. 616  l. 17 cm.

1905. Földes Zoltán: Szívvel. -- versei. Sovata-Szováta, 1928. /Erzsébet kny. rt., Diciosânmartin./ 133  l., 1 lev. 15 cm.

1940. Gaál Sándor: Dialogia. Romániáról, a hazaszeretetről és a mi közös nemzeti életünkről alkotott ideál. /Cluj/ [Kolozsvár, 1928. (?)] /Tip. Albert./ 2 lev. 21 cm. [Nincs cím.]

1966. Gál Kelemen: A társadalmi közszellem hatása az iskolai nevelésre. Cluj-Kolozsvár, 1928. Minerva rt. 34  l. 15 cm. (Minerva Könyvtár 11.)

2016. Gencsy Ferenc: Kereskedelmi és könyvviteli ismeretek a magyar tannyelvű elemi népiskolák V. osztálya számára. A legújabb népoktatási tanterv, Programa analitică alapján az idevonatkozó jogforrások felhasználásával kiegészítette Mohalyi Gábor. Cluj-Kolozsvár, 1928. Corvin ny. 42  l. 1 lev. (Tudományok könyve a magyar nyelvű elemi iskolák V. oszt. számára. 5.)

2020. Gencsy Ferenc: Számtan, mértan (példatárral) magyar tannyelvű elemi népiskolák V. osztálya számára. A legújabb népoktatási tanterv Programa analitică alapján. Kiegészítette Mohalyi Gábor. Cluj-Kolozsvár, 1928. Corvin ny. 83  l. (Tudományok könyve a magyar nyelvű elemi iskolák V. oszt. számára. 4.)

2052. Giszkalay János: Vitéz-Benája három Útja. Kis emberek és nagy gyermekek számára írta: --. Rajzolta Kóra Nándor. Cluj [Kolozsvár], 1928. Noár kiadás. /Helikon ny./ 149  l., 1 lev., 4 mell. 23 cm.

2053. Gladden Washington: A keresztény pásztor és a dolgozó gyülekezet. Ford. és négy fejezettel (a Gyülekezeti Élet Köréből címen) megtoldotta Kiss Sándor. Odorheiu-Székelyudvarhely, 1928. Globus kny. 287  l. 24 cm.

2063. Goldberger Ede: Ua. II-ik bővített kiadás. Cluj [Kolozsvár, 1928.] Deutscher Bote kny. 33  l. 12 cm.

2089. Göbl [Gáldi] László: Műfordítások. Alecsandri, Eminescu, Vlahuţă, Coşbuc, Stamatiad. -- Lamartine, Hugo, De Vigny, Baudelaire, Coppée, Manuel, Mendès. Arad [1928]. Folio kny. kiad. 76  l., 2 lev. 20 cm.

2137. Gyallay [Pap] Domokos: Falusi színház. Jelenetek, egyfelvonásosok falusi műkedvelők számára. Cluj-Kolozsvár. 1928. Minerva rt. 64  l., 1 lev. 21 cm.

2165. A Gyapjúipar r.t. tisztviselői, alkalmazottai nyugdíjalapjának szabályzata. Timişoara [Temesvár], 1928. Tip. Fraţii Csendes. 25  l. 23 cm.

2190. Gyenge János -- Pállfy István: A tiszta kálvini szervezetű Romániai Magyar Presbiteriánus Egyház megalakulása és életharca. Oradea [Nagyvárad, 1928.] Kosmos nyomda könyv- és lapkiadó vállalat rt. 64  l. 23 cm.

2195. Gyerkes Mihály: Szervezkedjünk kertészeti termelésre. Felhívás a Kertészeti Termelők Betéti Társaságának megalakítására. Odorheiu-Sz.[ékely]-Udvarhely, 1928. Minerva nyomda rt. 16  l. 23 cm. [Nincs címlapja.]

2205. Gyermek-naptár az 1928. évre. Szerk.: Csath András. Déva, 1928. Hirsch Adolf kny. 46  l. 20 cm.

2241. György Lajos: Két dialógus régi magyar irodalmunkban. Cluj-Kolozsvár, 1928. Lapkiadó rt. 43  l., 1 mell. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 12. sz.)

2260. Győri Emil: Maros vize. Tangó dal. Szövegét írta: Nádassy Ernő. Zenéjét szerzé: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest. [1928. (?)]. Moravetz-kiadás. 3  l. 32 cm.

2272. Győri Illés István: Honny soit qui mal y'pense! /Kara Mihály illusztrációival./ /Oradeamare-Nagyvárad/, 1928. /Sonnenfeld Adolf Rt. ny./ 91  l., 1 lev., 6 mell. 24x20 cm.

2277. Győry Endre: Én... Egy furcsa ember feljegyzéseiből. Cluj-Kolozsvár, 1928. Szerző kiad. /Viaţa, Hőnig & Léderer./ 64  l. 20 cm.

2296. Haják Károly: Judit. Férfikar. [Kolozsvár, 1928.] A Rom. Magy. Dalosszövetség kiad. 25  l.

2305. A Haladás naptára az 1929. évre. III. évfolyam. Bucureşti [1928.] Tip. Cuvântul Evangheliei. 95  l. 23 cm.

2319. Halmágyi Mária, G.: Versek. /Gheorgheni-Gyergyószentmiklós/, 1928. Szerző kiad. /Sándory ny./ 79  l. 21 cm.

2321. Hamburg József: Achad Haam. -- emlékbeszéde. Függelék: Achad Haam életének és műveinek ismertetése az Enciclopedia Judaica nyomán. Cluj [Kolozsvár], 5688/1928. Brit Hanoar Ezra kiad. /Tip. Helicon./ 24  l. 23 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék