monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1937: 386 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 ... 361-386

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2811. Joó István: A vízanyagcsere pathologiája. Cluj [Kolozsvár, 1937.] Tip. Pallas kny. 39  l. 23 cm. (Klny. az Orvosi Szemle 1937. máj.-jún.-júl. sz.-aiból.)

2829. Juhász István: Az Újértelmű román nacionalizmus. Cluj [Kolozsvár, 1937.] Tip. Gloria. 21  l. 24 cm. (Klny. a Hitel 1937. évi 4-ik sz.-ból.)

2841. Kabán Béla: Pe cer când stelele apar. -- Minden este... Tango. Text r.[omân]: Carol Dancsó. Magyar sz.: Cservény J.. Cluj-Kolozsvár, [1937.] Minerva Rt. 2 lev. 35 cm.

2870. Kádár Imre: Leánykérés. Népszínmű 1 felvonásban. Irta és zenéjét szerezte: --. Carei-Nagykároly, 1937. Roth és Komáromy kny. 9  l. 23 cm. [Borítékcím.]

2909. Kálvin [János]: tanítása. Az Institutio megjelenésének 400 éves fordulója alkalmával 1936. szeptember 11-én Nagyenyeden tartott emlékünnepélyen elhangzott beszédek. Cluj-Kolozsvár, 1937. Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. Minerva Rt. 32  l. 23 cm.

3002. Kecskeméti Lipót: Halotti beszédek. Kiadja: Kecskeméti Andor. Oradea [Nagyvárad], 1937. Sonnenfeld S. A. 128  l., 1 mell. 23 cm.

3023. Kelet és nyugat között. Zsidó fiatalok antológiája. /Cluj/ [Kolozsvár], 1937. A Zsidó Diáksegélyző kiad. Fraternitas rt. 110  l., 1 lev., 8 mell. 23 cm.

3029. Keller Adolf: Az oekuménizmus mai kérdései. Nagy József fordítása. Cluj [Kolozsvár], 1937. Minerva Rt. 14  l. 24 cm.

3056. 22. füz. Szent-Iványi Sándor: Dávid Ferenc és a tömeg. (Tömeg lélektani tanulmány.) 1937. Pallas kny. 19  l.

» 23. füz. Szentmártoni Kálmán, Pozsonyi: Gromo János Zsigmond testőrkapitánya Új megvilágításban. 1937. Pallas kny. 20  l.

3073. Kertész Dénes: Két világ vándora. Versek. Kolozsvár, 1937. A Tribün kiad. /Tip. Gloria kny./ 80  l. 21 cm.

3092. 5. sz. Barth Károly: Isten igéjének szolgálata. Ford.: Pilder Mária. [1937.] Grafica kny. 20  l.

» 6. sz. Barth Károly: A reformáció mint döntés. Ford.: Pilder Mária. [1937.] 20  l.

» 7. sz. Barth Károly: Isten akarata és a mai kívánságaink. Ford.: Pilder Mária. [1937.] 15  l.

3103. Kimmel Berta: Túl az óceánon... Regény. Timişoara [Temesvár], 1937. Tip. Sonntagsblatt. 214  l., 1 lev. 18 cm.

3105. Kincses naptár az 1937., 1938., 1939. évre. Cluj [Kolozsvár, 1937-1938.] C. Grafica ny. 3 db, 23 cm.

3132. Kiss Béla: Vezérkönyv a beszéd és értelemgyakorlatokhoz. (Vázlatok). I. osztály. 1. rész. [Kolozsvár, 1937. Litogr. Schildkraut.] 35  l. 21 cm. [Kőnyomatos].

3153. Kiss Jenő: Kormos üvegen. Versek. /Cluj/ [Kolozsvár], 1937. Erdélyi Szépmíves Céh. /Minerva rt./ 98  l., 1 lev. 20 cm. (Az Erdélyi Szépmíves Céh. 109. kiadv.; IX. sorozatának 21. számú könyve.)

3179. Klein Gyula: Gyümölcsfáink rovarellenségei. Braşov-Brassó, 1937. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. /Tip. Bodor./ 64  l. 16 cm. (Hasznos Könyvtár. 16. sz. III. évf. 2. sz. 1937. február hó. Gazdasági sorozat. 6-ik füz.)

3201. Koleszár László: Első segély. Cluj [Kolozsvár], 1937. /Record kny./ Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület orvostudományi szakosztálya. 39  l., 2 lev. 11 cm.

3205. Koleszár László: Dr. Filep Gyula. Halotti beszéd... 1937. júl. 14-én. Cluj [Kolozsvár, 1937.] Tip. Pallas kny. 4  l. 22 cm. (Klny. az Orvosi Szemle [1937.] júliusi sz.-ból.)

3307. *Kónya László: Hang és visszhang. Versek. Aiud [Nagyenyed], 1937. Keresztes Nagy Imre kny. 109  l.

3320. Korunk legnagyobb veszedelme avagy kinek a javát szolgálja a bolsevizmus? Oradea [Nagyvárad, 1937.] Magyar Lapok és Néplap kiad. Szent László ny. rt. 24  l. 20 cm. (A Néplap és a Magyar Lapok népnevelő és oktató füzetei. 1. sz.)

3363. Kovács Károly: A feltörő óriás. Költemények. Déva, 1937. Szerző kiad. Patria kny. 110  l. 21 cm.

1008. *Crainicescu-Mateescu Elisa: Az Antireumatic Dr. Oeriu jelentősége a rheumás bántalmak Új gyógykezelésében. [Bucureşti]. 1937. [Tip. Olimpul.] 10  l. (Kivonat a Clujul Medical c. folyóirat 1937. évi 4-ik sz.-ból.)

1017. 19. sz. Baksay Sándor: Nagymama karácsonyja. 1937. 31  l.

1021. Császár Károly: Irodalmi értékelés és erdélyiség. [Kolozsvár, 1937. Minerva Rt.] 13-20.  l. 25 cm. (Klny. az Erd. Múz. Egyes. 1933. évi emlékkönyvéből.)

1027. Csefó Sándor -- Deák Ferenc: Fizică. (Căldură.) Kísérleti fizika. (Hőtan.) Pentru clasa V-a secundară.-- Középiskolák V-ik osztálya számára. Írták: Alex. Csefó Sándor és Fr. Deák Ferenc. Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt. 114  l. 21 cm.

1028. Csehi Gyula: Zsidók Európában. H. n. 1937. A szerző kiad. 16  l. 24 cm.

105. Amicus diáknaptár az 1937-38., 1938-39. iskolai évre. /Szerk.: Szenczei László [1937-38], Az Amicus naptár szerkesztő-bizottsága [1938-39]/. Cluj [Kolozsvár], 1938. Librăria Lepage könyvkereskedés. /Tip. Pallas kny./ 2 db, 17 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék