monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1921: 205 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 181-205

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm





 


26. *Adótörvény a luxusra és az eladásokból származó bevételekre és annak végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek. Ford.: Bálint Sándor. Cluj [Kolozsvár, 1921]. Boros kny. 28  l.

37. * Az agrár-reform törvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát-, Kőrösvölgy- és Máramarosra vonatkozólag. Kihirdetve a Monitorul Oficial 1921. november 4-i 174. számában. Ford. és jegyzetekkel ellátták Bárdos Imre, Czeglédy Miklós, Predoviciu I. [Nagyvárad, 1921.] Sonnenfeld A. kny. rt. 207  l. (Jogi Zsebkönyvek Gyűjteménye. II.)

1917. Frigyes Marcell: Anna. Először a lyrán. Novellák és versek. Nagyvárad, 1921. Klein és Tarján. 48  l. 18 cm.

1927. Fülöp Áron: Kisebb költeményei. Székelyudvarhely, 1921. Könyvnyomda R. T. 68  l. 20 cm.

1936. Gaal Endre: Harc Borszék-fürdőért. Csíkszereda, 1921. Szvoboda Miklós kny. 43  l. 23 cm.

1939. Gaál Sándor: Becsület és jellem. Társadalmi neveléstan, bölcseleti problémákban. /Cluj/ [Kolozsvár, 1921. (?)] /Tip. Royal./ 2 lev. 21 cm.

1982. Gara Ákos: A csodálatos csokoládésziget. Gyermekmesék. Guncser rajzaival. /Cluj-Kolozsvár, 1921./ Rádió-kiadás. /Cultura ny./ 32  l. 21 cm.

2145. Gyallay [Pap] Domokos: Ősi rögön. Elbeszélések. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva Rt. kiad. és ny. 112 l., 1 lev. 21 cm.

2212. Gyógyszerészek címtára és zsebnaptára. Szerk.: Nagy Jenő. I. évf. 1921. Tg. Mureş (Maros-Vásárhely), [1920.] Kosmos Rt. 161  l. 17 cm. [Függeléke:] Újabb gyógyszerek jegyzéke. Összeáll.: Schmidt Béla. Târgu Mureş [1920.] Kosmos rt. 54  l.

2268. Győri Emil: Yu-Ku-Shi-San. A legnagyobb fox-trott sláger. Szövegét írta: Kálmán Andor. Zenéjét szerzette: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1921. Moravetz Testvérek zeneműkiadóhivatala. 4  l. 34 cm.

2279. Gyulafehérvár. Anuarul I. al şcoalei superioare de comerţ rom. cat. din Alba Iulia pe anul şcolar 1920-21. -- A Gyulafehérvári róm. kath. felső kereskedelmi iskola értesítője az 1920-21. iskolai évről. Közli: Király Gáspár. Alba Iulia-Gyulafehérvár, 1921. Püspöki lyceumi könyvnyomda. (Zöld Gyula). 27  l. 24 cm.

2301. Hajnal László: Kócos. Cluj (Kolozsvár), 1921. Radió kiadás. /Cultura ny./ 119  l. 15 cm.

2619. Ioanovici, Gh.[eorghe]: A hazai alkotmánytan. (Constituţia patriei.) A nem román tannyelvű elemi népiskolák V. és VI. osztályai számára. A miniszteri tanterv alapján. I. kiadás. Tg. Mureş [Marosvásárhely], 1921. Tip. Ardealul. 52  l. 21 cm.

2620. Ioanovici, Gh.[eorghe]: A hazai alkotmánytan (Constituţia patriei). A romániai magyar tannyelvű elemi népiskolák V-VI. osztályai számára. A miniszteri tanterv alapján a legújabb jogforrások felhasználásával. Cluj [Kolozsvár], 1921. Ardealul. 58  l., 1 mell. 22 cm.

2621. Ioanovici, Gh.[eorghe]: Magyar-román társalgási kézikönyv a román irodalmi nyelv elsajátításának megkönnyítésére. Összeáll.: --. I. kiad. -- Manual de conversaţie maghiaro-română penru (!) uşurarea învăţării limbii literare române. Intocmit de: --. Ediţia I. /Cluj-Kolozsvár/, [1921.] Minerva rt. 107  l. 20 cm.

2622. Ioanovici, Gh.[eorghe]: Rendszeres román nyelvtan a román irodalmi nyelv elsajátításának megkönnyítésére. (Hangtan és alaktan). -- Curs de gramatică metodică pentru uşurarea învăţării limbii literare române. (Fonologia şi morfologia.) Cluj-Kolozsvár, [1921.] Minerva Rt. 80  l. 23 cm.

2624. Ioanovici, Gh.[eorghe]: Rendszeres román társalgási kézikönyv a román irodalmi nyelv elsajátításának megkönnyítésére. Összeállította: --. I. kiadás. -- Manual de conversaţie maghiar-română pentru uşurarea învăţării limbii literare române. Întocmit de: --. Ediţia I. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva. 107  l.

2763. Jászi Oszkár: Visszaemlékezés a román nemzeti komitéval folytatott aradi tárgyalásaimra. Cluj-Kolozsvár, 1921. Lapkiadó és Nyomdai Műintézet Rt. 14  l. 23 cm. (Klny. a Napkelet 1921. évi dec. elsejei sz.-ból.)

2802. *Jogi Zsebkönyvek Gyüjteménye. [Nagyvárad, 1921.] Sonnenfeld A. kny. rt.

» II. Az agrár-reform törvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát-, Körösvölgy- és Máramarosra vonatkozólag. Kihirdetve a Monitorul Oficial 1921. november 4-iki 174. számában. Ford. és jegyzetekkel ellátták Bárdos Imre, Czeglédy Miklós, Predoviciu I. [1921.] 207  l.

2803. *A jogosított könyvelők és könyvszakértők testülete. A Monitorul Oficial 1921. évi július hó 15-iki 80-ik számában kihirdetett törvény és az u. o. 1921. évi október hó 12-én megjelent végrehajtási utasítás. Timişoara, 1921. Kiadja a Timişoarai Kereskedők Egyesülete. Hunyadi kny. 11  l.

2854. Kaczér Illés: Megjött a Messiás. Dráma 3 felvonásban. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva rt. 100  l. 19 cm.

2893. Kálmán Andor: Répa, retek, mogyoró: Énekes-táncos móka. Szövegét és zenéjét szerzette: --. Leipzig, Timişoara [Temesvár], Budapest. [1921.] Moravetz Testvérek. 3  l. 36 cm.

2928. Kapusy Imre: Közgazdasági középiskolát! Târgu M[ureş]-Marosvásárhely, 1921. Törvényhat. városi házinyomdája. 32  l. 23 cm.

3044. Képes ABC- és olvasókönyv az elemi népiskolák első osztálya számára. László-Gramma nyomán átdolg. több timişoarai tanító. Timişoara [Temesvár, 1921.] Polatsek-féle könyvkereskedés kiad. 109  l. 21 cm.

3149. Kiss Ernő: Magyar olvasókönyv és nyelvtani összefoglalás. A középiskolák I. osztálya számára. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva rt. 151 l. 23 cm.

3150. Kiss Ernő: Magyar olvasókönyv és nyelvtani összefoglalás. A középiskolák II. osztálya számára. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva rt. 192 l. 23 cm.

3189. Kocsán János: A választott-bírósági eljárás szabályai és azok magyarázata. Nagyvárad, [1921.] Pásztor Ede kny. 55  l. 21 cm.

3191. Kohányi Menyhért: Jehuda Halévi. Cluj-Kolozsvár. (Klny. a Tarbut O. Zs. I. E. cluji fiú- és leányiskolájának 1921-22. évi értesítőjéből.)

3196. Koleszár László: Alkar- és lábszártörések kezelése Új typusú spiralrugós extensiós készülékkel. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva rt. 13  l. 22 cm. (Klny. az Erdélyi Orvosi Lap 1921. VII. sz.-ból.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék