monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1933: 309 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 301-309

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


43. Ahikár históriája. Második ezer, népies kiadás. Kiadja: Kiss Elek. Cluj-Kolozsvár, 1933. Grafic-Record ny. 20  l. 24 cm. (Az U.[nitárius] Evangélium füzetei. 1.)

48. Ajándékregénytár. A Brassói Lapok és Népújság melléklete. Megjelenik havonta. 1933. október-1935. augusztus. Braşov-Brassó, 1933-1935. Lap- és Könyvkiadó rt. 16 cm.

» [1. sz.] 1933. okt. Kőrösi László: A kis Kovald. Regény. 160  l.

» [2. sz.] 1933. nov. Osváth Tibor: Valaki szalad a lány után. Regény. 160  l.

»   3. sz. 1933. dec. Farkas Aladár: Szimulánsok. Regény. 160  l.

66. Albrecht Ferenc: Forrástanulmányok Gróf Tisza István román nemzeti politikájához. Lugos, 1933. Husvéth és Hoffer kny. 111  l. 33 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemléből.)

1890. A földalatti hármak. 7 erdélyi író kollektív regénye. Tamási Áron előszavával. Irták: Benami Sándor, Fekete Tivadar, Győri Illés István, Károly Sándor, Ligeti Ernő, Nagy Karola, Szántó György. Cluj-Kolozsvár, 1933. A Gyilkos kiad. /Fraternitas R. T./ 189  l., 1 lev. 21 cm.

1909. A földgáz a háztartásban. Tanácsok a gázfogyasztó közönség számára. /Turda/ [Torda], 1933. Tip. Arieşul S. A. 23  l. 23 cm. (Nemzeti Földgáz Részvénytársaság [Sonametan] és Román Földgáz R. T. [volt Magyar Földgáz R. T.] 2. sz. közlemény.)

1935. Fűtsünk földgázzal. Tanácsok a gázfogyasztó közönség számára. /Turda/ [Torda], 1933. Tip. Arieşul. 31  l. 23 cm. (Nemzeti Földgáz Részvénytársaság [Sonametán] és Román Földgáz R. T. [volt Magyar Földgáz R. T.] 3. sz. közlemény.)

1986. Gara Ákos: Napkelettől napnyugatig. I. Eredeti költemények. II. Műfordítások román, zsidó, német, francia, angol és amerikai költők műveiből. Cluj-Kolozsvár, 1933. /A szerző kiad./ Mayer ny. 64  l., 1 mell. 21 cm.

2004. IV. köt. Az Országos Magyar Párt közgazdasági szakosztályának Marosvásárhelyen, 1933. július hó 1-én tartott nyilvános gyűléséből. 1933. 86  l. 1 lev.

2023. Gerard, C. L.: Az aranybörtön. Regény. Ford.: Vécsey Leó. 1-10. sz. Braşov-Brassó, 1933. Grünfeld Vilmos és Társai ny. 160  l. 24 cm. (Népujság Regénytára. I. sorozat.)

2068. Goldner Ernő: C'est la: Biguin! A Royal bár csoda zenekara szól. -- szövege és zenéje. Cluj [Kolozsvár, 1933.] Lito Schildkraut. 2 lev. 35 cm.

2074. Goldner Ernő: Tudom, hogy sohasem fáj a szíved. Dal- és angol keringő. -- verse és zenéje. /Cluj/ [Kolozsvár], /1933. Lito Schildkraut./ 2 lev. 33 cm.

2136. Gyallay [Pap] Domokos: Emlékezés nagytudós Brassai Sámuelre. Cluj-Kolozsvár, 1933. Grafic Record. 14  l. 15 cm. (Szabadelvű Vallásos Értekezések. V.)

2140. Gyallay [Pap] Domokos: Jézus Maroskenden. A szép szó. Elbeszélések. Baia Mare-Nagybánya, 1933. Minerva ny. 19  l. 15 cm. (Családi tűzhely mellett. II. sor. 6. sz. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiadványai.)

2152. Gyallay-Pap Sándor: Versek. Felsikoltok! Cluj-Kolozsvár, 1933. Grafic Record. 96  l. 21 cm.

2159. Gyalui Farkas: Gróf Teleki Sándor. Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. 10  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum-Egyesület XI. vándorgyűlésének emlékkönyvéből.)

2160. Gyalui Farkas: Irodalmi munkásságom. 1882-1933. Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. 40  l. 23 cm.

2180. Gyárfás Elemér: Ştatusul Catolic Ardelean şi acordul de la Roma. Recursul Episcopiei catolice de rit latin de Alba Julia în contra sentinţei nr. 51-1932. din 4 Iulie 1933 a Tribunalului Cluj. Cu o introducere de E. Gyárfás. Cluj [Kolozsvár], 1933. Minerva S. A. 76  l., 1 lev. 23 cm.

2204. Gyermekek szavalókönyve. Összeáll.: Mael Ferenc. Cluj-Kolozsvár, 1933. Szent Bonaventura kny. 96  l. 14 cm.

2243. György Lajos: Magyar anekdotáink Naszreddin-kapcsolatai. Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. 23  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 34. sz.)

2316. Hall Alfréd: Egy unitárius hitvilága. Ford.: Kiss Elek. Cluj-Kolozsvár, 1933. Grafic Record kny. 84  l., 1 lev. 23 cm. (Az Unitárius Evangélium könyvsorozata. 1.)

2334. Harmat Artur: A Grand Café-ban. Vegyeskar. [Kolozsvár, 1933.] A Rom. Magy. Dalosszövetség kiad. 6  l.

2392. Heller József: Az anticonceptio mai állása. Hogyan védekezzünk az abortus ellen? Cluj-Kolozsvár, 1933. Kiadja az Erd. Múz. Egyesület. /Gloria kny./ 23  l., 2 lev. 23 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum-Egyesület Nagybányán 1932. aug. 25-28-án tartott orvoskongresszusának emlékkönyvéből.)

2405. Herepei János: Szenczi Molnár Albert halála ideje. [Kolozsvár, 1933. Minerva rt.] 5  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1933. évi 10-12. sz.- ból.)

2463. "Hogy mindnyájan egyek legyenek". [Írta:] H. J. Haţeg-Hátszeg [1933.] Nagy Bálint kny. ?  l. 12 cm. [Szerzője: Horváth Jenő.]

2477. Horrabin J.-F.: Mire tanít a gazdasági földrajz? Wittfogel K. A. német fordítása után átdolg. Foris Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1933. /Tip. Cultura./ 66  l., 1 mell., 1 lev. 21 cm.

2478. Horváth Árpádné: Violaszín alkony. Versek. Nagyvárad, 1933. A Szigligeti Társaság kiad. /Szent László nyomda rt./ 75  l., 2 lev. 17 cm.

2496. Horváth Jenő: A misszió népe. Skócia és a skótok. Aninoasa-Aninósza, 1933. A szerző kiad. Nagy Bálint kny., Haţeg-Hátszeg. 90  l. 20 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék