monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1930: 403 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 391-403

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


12. Ádám Ferenc: Dániel. Regény. Cluj-Kolozsvár, 1930. Brit Hanoar Ezra. Deutscher Bote kny. 130  l. 20 cm.

21. Adorján Gábor: Az istenes vén ember. Cluj-Kolozsvár, 1930. Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. /Cluj-Kolozsvár/, 1930. /Minerva rt./ 16  l. 15 cm. (Ünnepnapok. II. sorozat. 9. sz.)

22. Adorján Gábor: Kereszt. Cluj-Kolozsvár, 1930. A Dicsőszentmártoni Református Nőszövetség kiad. Corvin kny. 20  l. 24 cm.

31. Ady László: A székelyföldvári református egyházközség története. Debreczeni László rajzaival. Turda-Torda, 1930. Füssy József kny. 50  l., 1 lev.

1914. Frána Péter Antal: Templomi illemtan. Arad, 1930. Vasárnap kiad. 95  l. 12 cm.

1942. Gaál Sándor: Erkölcsi és egészségügyi pedagógia. Cluj [Kolozsvár, 1930. (?)] Tip. Albert. 2 lev. 21 cm.

1946. Gábor Jenő: Egyenlőtlen harc tíz éven át két fronton. I-IV. Szatmár, [1930.] Pallas ny. 21 cm.

1964. Gál Kelemen: A nemzeti nevelés román fogalmazásban. Cluj-Kolozsvár, 1930. Minerva rt. 18  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 35. évf. 1-3. sz.-ból. Erdélyi Tudományos Füzetek. 24. sz.)

1968. Gál Lajosné: A jóság jutalma. Mesék. Tíz képpel. Kolozsvár, 1930. Minerva rt. 94  l., 1 lev. 21 cm.

1988. Garai Imre: Ne sírjon értem, Rózsikám! /Tangó dal./ -- verse és zenéje. Timişoara [Temesvár], 1930. Moravetz zenemű-kiadóhivatal. 2 lev. 34 cm.

1989. Garay János verseiből. Kolozsvár, [1930.] Minerva rt. 16  l. 21 cm. (Minerva Népkönyvtár. 7. füz.)

2004. III. köt. Az Országos Magyar Párt közgazdasági szakosztályának Szatmáron 1930. október hó 25-én tartott nyilvános gyűléséből. 1930. 427  l.

2060. Goga, Octavian: Manole mester. Színmű 3 felvonásban. Ford.: Kádár Imre. (Először adta a kolozsvári Magyar Színház 1930. dec. 30-án.) A romániai Magyar Pen-Club megbízásából az Erdélyi Helikon kiadása. [Budapest, é. n. Révai Irod. Int. Nyomdája.] 100  l. 18 cm.

2065. Goldenberg Pál: "Tonikum" az idegpraxisban. Cluj [Kolozsvár], 1930. Tip. Deutscher Bote. 4  l. 23 cm. (A Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau közleményeiből. Klny. 1930. májusi sz.-ból.)

2079. Gondoskodjunk rétjeink és legelőink tápanyagszükségletéről. Diciosânmartin [Dicsőszentmárton], 1930. Cartea Românească. 15  l. 14 cm.

2096. Görög Ferenc: Három tenger partjai között. Kolozsvár, [1930.] Minerva rt. 16  l. 21 cm. (Minerva Népkönyvtár. 10. füz.)

2098. Görög Ferenc: Tatárok torkában. Kolozsvár, [1930.] Minerva rt. 16  l. 21 cm. (Minerva Népkönyvtár. 6. füz.)

2110. Greiner Irén -- Mosonyi János: A vitaminok hatása az anyatej chemiai összetételére. Cluj [Kolozsvár, 1930.] Tip. Deutscher Bote. 10  l., 1 mell. 24 cm. (A Revista Medi  cală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau közleményeiből. Klny. az 1930. áprilisi sz.-ból.) 

2122. Gross Sándor: Összefoglaló ismertetés néhány betegség serumtherápiájáról. Cluj [Kolozsvár, 1930.] Tip. Deutscher Bote. 8  l. 23 cm. (A Revista Medicală -- Orvosi szemle Ärztl. Rundschau közleményeiből. Klny. az 1930. márciusi sz.-ból.)

2126. Gulyás Károly: Utmutató a marosvásárhelyi ref. koll. rajztanár-növendékeinek 1902-1930. évi kiállításán a Marosvásárhelyen 1930. évi szeptember hó 9-14. napjain tartott református nagyhét emlékére. /Târgu Mureş/ [Marosvásárhely, 1930.] A marosvásárhelyi református kollégium kiad. /Tip. Pax./ 16  l. 27 cm.

2138. Gyallay [Pap] Domokos: Genovéva. Érzékeny történet. Hajdankori szép históriák nyomán írta: --. Kolozsvár, 1930. Minerva rt. 106  l. 20 cm.

2221. György József: A Ferencrendiek élete és működése Erdélyben. A 200 éves jubileum alkalmából közreadja: --. Cluj-Kolozsvár, 1930. Szent Bonaventura kny. 1 lev. 955  l., 1 lev. 21 cm.

2235. György Lajos: A francia hellénizmus hullámai az erdélyi magyar szellemi életben. Cluj-Kolozsvár, 1930. Minerva rt. 22  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 35. évf. 1. sz.-ból. Erdélyi Tudományos Füzetek. 22. sz.)

2295. Haják Károly: Fiatfalvi halastóban. Vegyeskar. [Kolozsvár, 1930.] A Rom. Magy. Dalosszövetség kiad. 12  l.

2297. Haják Károly: Szerenád. Férfikar. [Kolozsvár, 1930.] A Rom. Magy. Dalosszövetség kiad. 12 l.

2299. Hajnal György: Racionális gonorrhea-gyógyítás. Közlemény a "Teleia" nemibeteg rendelő intézet II. urológiai osztályáról. Cluj [Kolozsvár], 1930. Tip. Deutscher Bote. 8 l. 29 cm. (A Revista Medicală -- Orvosi Szemle közleményeiből. Klny. az 1930. februári sz.-ból.)

2317. Haller J.: Az evangéliumok nőalakjai. A második kiadás után ford.: Boros Jenő. Cluj-Kolozsvár, 1930. Corvin kny. 30  l. 23 cm. (A Keresztény Magvető Füzetei. 3.)

2343. A Háromszéki Takarékpénztár Részvénytársaság alapszabályai. Sft. Gheorghe-Sepsiszentgyörgy, 1930. Tip. Jókai ny. 29  l. 23 cm.

2344. Hartenstein Károly: Ámos, a próféta. (A Biblia tanulmányozásához.) Ford.: Dávid Gyula. /Kolozsvár/, 1930. Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. /Minerva rt./ 16  l. 20 cm.

2353. Havadtői Imre: Az árva karácsonya. Karácsonyi színmű három felvonásban. Orăştie [Szászváros], 1930. Tip. Solid. Dreptăţii. 44  l. 16 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék