monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1936: 390 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-390

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


18. Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. Hetven néprajzi gyűjtő munkája alapján összeáll.: Makkai Endre és Nagy Ödön. Kolozsvár, 1936. /Grafica kny./ 202  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 103. sz.)

46. Ahmet Ali: Monographie der Insel Ada-Kaleh.-- Ada-Kaleh sziget monográfiája. Kiadja:--. /-- Ada-Kaleh-i imám 1934-ben kiadott monográfiája nyomán kivonatban írta és ford. Génovszky Béla. T.- Severin./ [1936]. /Tip. Datina./ 33  l., 1 mell. 16 cm.

54. Ajtay Ferenc: Hogy kell a tehenet tejelésre előkészíteni? II. kiadás. Târgu Mureş [Marosvásárhely], 1936. Kiadta: Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége, Cluj [Kolozsvár]. Tip. S. Nagy. 18  l. 23 cm. (Szövetkezeti Könyvtár. 2. sz.)

60. Akod novellája. Nem vagyok olyan nő! /Arad, 1936. Lovrov & Co. kny./ 21  l., 1 lev. 24 cm.

64. Albrecht Dezső: Az építő Erdély. Nemzetpolitikai tanulmány. Cluj [Kolozsvár], 1936. Gloria kny. 26  l. 24 cm. (Klny. a Hitel 1936. évi 1. sz.-ból.)

67. Album comemorativ despre înmormântarea primrabinului. Emlékkönyv Dr. Kecskeméti Lipót főrabbi temetéséről. Cu datele biografice. Életrajzi adataival. 1936. június 9. [Nagyvárad, 1936.] Editat de Comunitatea Izraelită de rit. occidental. Kiadja a Nyug. szert. Izr. Hitközség, Oradea. [Tip. Sonnenfeld.] 141  l., 1 lev., 1 mell. 24 cm.

1908. Földes Zoltán -- Simon Sándor: Magyar olvasókönyv a magyar tannyelvű elemi népiskolák felső V-VII. osztályai számára. Második, az 1936-iki Új tanterv szerint átdolgozott kiadás. Cluj [Kolozsvár], 1936. Tip. Pallas ny. 442  l. 21 cm.

1913. Fövenyessy Bertalan: Kitették a holttestet... Vegyeskar. [Kolozsvár, 1936.] A Rom. Magy. Dalosszövetség kiad. 7  l.

1926. Futball-évkönyv. 1936., 1937., 1938. Szerk.: Messer Sándor [1936], Weinberger István [1936], Grosz Sándor [1937-1938], Szerényi István [1938.] Arad, [1936-1938.] Tip. Lovrov & Co. 3 db, 21 cm.

1962. Gál Kelemen: Kilényi Ferencz József unitárius püspök élete és kora. Háromnegyedszázad az unitárius egyház történetéből. Cluj-Kolozsvár, 1936. Minerva rt. 436  l., 3 mell. 24 cm. (Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára. 5. sz.)

1991. Gárdos Dezső, G.: Oglinda Orăzii. Notabilităţiile şi intreprinderile conducătoare. Oradea [Nagyvárad] tükre. 1936. Intocmită de --. Összeáll.: --. Oradea [Nagyvárad, 1936.] Tipografia Românească. 32  l. 23 cm. [Román-magyar szöveggel.]

2000. Gazdák zsebnaptára az 1937-ik esztendőre. Szerk.: Gr. Teleki Ádám és Török Bálint. 67. évfolyam. [Kolozsvár], 1936. /Tip. Nagy./ 160  l., 1 mell. 17 cm. [Előzménye Erdélyi Gazdák zsebnaptára. Folytatása Erdélyi Gazda naptára.]

2015. Geley Antal: Hét nap alatt megtanulhatsz ski-elni. I. kiadás. Cluj [Kolozsvár, 1936.] Tip. Pallas kny. 27  l. 15 cm.

2032. Gherasim Emil: Anyám. Târgu Mureş [Marosvásárhely, 1936. (?)] Tip. Pax. 47 l. 16 cm.

2044. Giszkalay János: Dávid éneke. I-II. kötet. Lugoj [Lugos], 1936. Kirjat Széfer. [Tip. Temesvarer Zeitung.] 20 cm. I. köt. 175  l.; II. köt. 240  l. (Kirjat Széfer 17-18. könyve.)

2058. Goforth, R.: Vak Csáng, a mandzsuriai vértanú. Cluj [Kolozsvár], 1936. A Református Misszió kiad. /Grafica kny./ 24  l. 16 cm.

2097. Görög Ferenc: Ua. III. kiadás. 1936.

2105. Grandpierre Edit: A kolozsvári Szent Mihály templom. [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 45  l., 1 lev., 9 mell. 20 cm.

2106. Grandpierre Edit: A kolozsvári Szent Mihály templom története és építészete 1349-től napjainkig. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 45  l., 1 lev., 9 mell., 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 82. sz.)

2117. Gross Adolf: Példát statuáltam! Versek. Arad, 1936. Institut de Arte Grafice şi Editura S. A. Tiparul Concordia. 64  l. 18 cm.

2123. /Grosz Péter/: Terv ereci gabella bevezetéséről az egész világon. III. kiadás. Cluj [Kolozsvár], 1936. Tip. Albert. 24  l. 23 cm.

2128. Guthy Jenő: Amazonia. A nő éposza. Regény. Oradea [Nagyvárad, 1936. (?)] Sonnenfeld S. A. 166  l. 23 cm.

2153. Gyallay-Pap Sándor: Zúg a rengeteg. Cluj [Kolozsvár], 1936. Grafic Record kny. 96  l., 1 mell. 21 cm.

2223. György Lajos: Anyanyelvünk védelme. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 23  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 81. sz.)

2227. György Lajos: Carte de cetire de literatură maghiară. Stilistică şi poetică. Pentru clasa IV. de Ludovic György. -- Magyar irodalmi olvasókönyv. Stilisztika és poétika. A IV. osztály számára. Szerk.: --. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 256  l. 20 cm.

2228. György Lajos: Carte de cetire de literatură maghiară. Genurile prozaice. Pentru clasa V. -- Magyar irodalmi olvasókönyv. Prózai műfajok. V. osztály számára. Szerk.: --. Cluj [Kolozsvár], 1936. Minerva rt. 248  l. 20 cm.

2254. György Lajos: A száz esztendős Abafi előzményei. [Kolozsvár, 1936. Minerva rt.] 15  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1936. évf.-ból.)

2276. Győri Illés István: Tíz perc szünet. /Oradea/ [Nagyvárad], /1936./ A szerző kiad. /Szent László ny./ 157  l., 1 lev. 20 cm.

2306. Haláltánc. Híres igazi történetek a kémek életéből. I-II. rész. [Nagyvárad, 1936.] /Pásztor Ede cég kny./ I. rész. 96  l.; II. rész. 97-191.  l. 16 cm. (Magyarság regénysorozat.)

2312. Halász Sándor: Amíg a búzából pénz lesz. (A világpiaci búzaár kialakulásának rejtélyei.) Braşov-Brassó, 1936. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. /Tip. Bodor./ 63  l. 16 cm. (Hasznos Könyvtár. 10. sz. II. évf. 7. sz. 1936. július hó. Gazdasági sorozat 4. füz.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék