monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1920: 134 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-134

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1946. Gábor Jenő: I. Az 1920. évi romániai népszámlálás és annak eredményei Szatmár vidékén. 12  l.

» Gábor Jenő: II. Sváb kérdés a kormány parancsára. 12  l.

» Gábor Jenő: III. A pap nem nyelvmester. 12  l.

» Gábor Jenő: IV. "Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket!" 16  l.

1985. Gara Ákos: 1. Kabaré. 2. Két kabarémese. 3. Sanzonok és kuplék. 4. A modern regényírás. /Cluj-Kolozsvár/, [1920.] /Kiadja: "Ha-ha-ha!" Vidám könyvek kiadóvállalata. Uj Világ kny./ 31  l. 15 cm. (Ha-ha-ha! Vidám könyvek. 2. sz.)

2025. Gerasim Aurél: Dicţionar practic (maghiar-român) al terminilor juridici şi al altor expresiuni şi cuvinte proprii pentru introducerea limbei române în materie de drept civil, procedura civilă, drept comercial, cambial, falimentar şi al altor legi corelative -- întocmit în urmarea codurilor române de Aurel Gerasim. -- (Magyar-román) gyakorlati szótára a román nyelvnek magánjogi, polg. perrendtartási, kereskedelmi váltó- és csődjogi, valamint más ezekkel vonatkozásban levő anyagban való bevezetésre alkalmas jogi műkifejezések, más kifejezésmódok és szavaknak a román törvénykönyvek nyomán összeállítva -- által. /Sibiu/ [Nagyszeben], /1920. A szerző tulajdona. Tiparul Tipografiei Archidiecezane./ 62  l. 14 cm.

2067. Goldmann, Nachum: A zsidó nemzet követelései. A zsidó békeprogram. /Nagyvárad/, 1920. Az Erdélyi Zsidó Kiadótársaság rt. kiad. /Sonnenfeld A. rt. kny./ 31  l. 23 cm.

2082. Gorelik, Schemarja: Cion és Gólusz. Ford.: Marton Ernő. /Nagyvárad/, 1920. Az Erdélyi Zsidó Kiadótársaság r. t. kiad. /Sonnenfeld A. rt./ 64  l. 15 cm.

2124. Grünn Szery: Bogáncsok. Marosvásárhely, 1920. Világosság kny. 78  l. 22 cm.

2275. Győri Illés István: Samu, te csalsz! és egyéb komédiák. Cluj-Kolozsvár, 1920. /Kiadja: Ha-Ha-Ha! Vidám Könyvek kiadóvállalata. Új Világ kny./ 31  l. 15 cm. (Ha-Ha-Ha! Vidám Könyvek. 1. sz.)

2294. Ha-ha-ha! Vidám Könyvek. 1-4. sz. Szerk.: Gyil [Győri Illés István.] Cluj-Kolozsvár, [1920]. Kiadja: Ha-ha-ha! Vidám Könyvek kiadóvállalata. Új Világ kny. 15 cm.

» 1. sz. Győri Illés István: Samu, te csalsz! és egyéb komédiák. [1920.] 31  l.

» 1. sz. 2. sz. Gara Ákos: 1. Kabaré. 2. Két kabarémese. 3. Sanzonok és kuplék. 4. A modern regényírás. [1920.] 31  l.

2304. Hajnal László: versei. A szolga éneke. Marosvásárhely, 1920. /Kosmos kny. rt./ 58  l., 1 lev. 26 cm.

2325. Hamsun, Knut -- Gusztaw Wied -- Hermann Essig -- Alfred Kerr: novellái. Brázay Emil fordítása. Timişoara [Temesvár], 1920. Pán kiadás. /Moravetz Testvérek kny./ 48  l. 17 cm. (Pán Könyvtár. 1. sz.)

2345. Haryi, E. I.: A boldog házasság titka. Angolból ford.: Dr. Hymen. Marosvásárhely-Târgu Mureş, 1920. Márványi. 148  l., 1 lev. 18 cm. (Új Könyvtár. 9-16.)

2375. Heidelbergi Káté. A református keresztyének hitvallása. Kolozsvár, 1920. Kiadja az Erdélyi Ref. Egyházkerület. /Minerva rt./ 48  l. 20 cm.

2688. Jakobi József: A keményítőnek nyálemésztési termékeiről. Cluj-Kolozsvár, 1920. Minerva Rt. 12  l. 12 cm. (Klny. az Erdélyi Orvosi Lap 1920. nov. 15. VI. sz.-ból.)

2749. Jantsovits Jenő: Három csók. Regény. [Nagyvárad], 1920. Nagyváradi Napló ny. Rt. 118  l. 16 cm.

2756. Járossy Dezső: Énekeljetek az Urnak! A csanádi egyházmegye hivatalos népénektára. A hívő nép és az ifjúság számára szerk.: --. I. rész. Timişoara [Temesvár], 1920. Csanádegyházmegyei kny. 24  l. 20 cm.

2757. Járossy Dezső: Forradalom és zeneművészet. /Temesvár/, [1920.] Csanádegyházmegyei kny. 64  l. 22 cm.

2877. Kahlenberg, Hans von: Habkisasszony. (Nixchen). Szerelmi történet. Adalék a felsőbb leányok lélektanához. Bródy Sándor előszavával. [Temesvár, 1920.] Pán kiadás. 71 l. 17 cm. (Pán Könyvtár. 6. sz.)

3175. Klabund: Szőke haj. Szatirikus írások. Brázay Emil fordítása; [Temesvár, 1920.] Pán kiadás. /Csendes Testvérek./ 43  l. 17 cm. (Pán Könyvtár. 4. sz.)

3202. Koleszár László: Az epipharyngitis chronica granulosa, mint a subfebrilis hőemelkedésének egyik oka. Cluj-Kolozsvár, 1920. Minerva rt. 7  l. 18 cm. (Klny. az Erdélyi Orvosi Lap. 5. sz.-ból.)

3268. Koleszár László: Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara jelentése kerülete közgazdasági viszonyairól az 1920-1921., 1922. évben. Cluj-Kolozsvár, 1922-1923. Kiadja: A Kereskedelmi és Iparkamara, Lapkiadó Rt.; Bornemisa S. kny. 2 db, 24 cm. [Folytatását ld. Cluji [Kolozsvár] Kereskedelmi és Iparkamara... és Jelentés a Kereskedelmi és Iparkamara... alatt.]

3275. A kolozsvári nyomdai munkások munkaidő- és munkabér szabályzata. 1920. Kolozsvár, [1920.] Lapkiadó és Nyomdai Műintézet Rt. 27  l. 16 cm.

3298. Konrádi Dániel: Adalék a veszettség gyógyulásához. Cluj-Kolozsvár, 1920. Minerva rt. 4  l. 32 cm. (Klny. az Erdélyi Orvosi Lap 1921. jan. 1. sz.-ból.)

3304. Kontingens egyezmény a Román Királyság és az Osztrák Köztársaság között. Oradea Mare-Nagyvárad, 1920. Az Uj Termelés kiadóhivatala. /Merkur kny./ 16  l. 21 cm.

3314. A korok isteni terve (az isteni terv a korszakokban) című könyv tanulásához kérdések. Cluj (Kolozsvár), 1920. Őrtorony Biblia és Traktátus Társaság. Nyomatott Benkő László kollégiumi kny., Târgu Mureş (Marosvásárhely). 48  l. 20 cm.

102. Altenberg Péter: Kislányok, asszonyok, szállodai szobalányok. Brázay Emil fordítása. [Temesvár, 1920.] Pán kiadás. /Gutenberg kny./ 46  l. 17 cm. (Pán Könyvtár. 8. sz.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék