monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1925: 521 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 511-521

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


32. Ua. Második kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1925. Minerva rt. 87  l., 2 lev. 18 cm.

45. Áhitat percei. Családok és magánosok számára: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. H. n. [1925]. 12  l. 23 cm.

1880. Forró Pál: Különös tüzek. Regény. /Brassó/, [1925.] Brassói Lapok Könyvosztálya kiad. /Brassói Lapok kny./ 32  l. 29 cm. (Népszerű Regények. 12. sz.)

1885. Fortunescu C. D. -- Kováts S. János: Troisième année de langue française. Livre destiné aux écoles secondaires et aux écoles professionelles. Redigé par C. D. Fortunescu et Jean Alex. Kovats. -- Francia nyelvi harmadik évfolyam a közép- és szakiskolák számára. Szerk.: --. Cluj-Kolozsvár, 1925. Minerva rt. kiadása. /Concordia ny./ 167  l. 23 cm.

1899. Földes Zoltán: Liziői kis Szent Teréz élete. Cluj-Kolozsvár, 1925. Szent Bonaventura kny. 118  l., 1 lev. 15 cm.

1901. Földes Zoltán: Mennyei szép koszorú. Imádságok és énekek. Összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 1925. Szent Bonaventura kny. 408  l. 19 cm.

1910. Földgáz-naptár az 1926. évre. Kiadja Esslinger Ferenc. Târnavasânmartin-Dicsőszentmárton, 1925. Erzsébet kny. 95  l. 21 cm.

1965. Gál Kelemen: Péterfi Dénes. Cluj-Kolozsvár, 1925. /Kiadta: A Kolozsvári unitárius egyházközség./ Corvin kny. 35  l. 15 cm. (Unitárius Könyvtár. 5. sz.)

1976. Gálffy Sándor: Mária-kongregációk és a lelkigyakorlatos-ház. Oradea Mare-Nagyvárad, 1925. (?) 15  l. 13 cm.

1990. Gárdonyi /Mór/ -- Bus /József/: Hajnal előtt. Valea lui Mihai [Érmihályfalva], 1925. Cultura könyvkereskedés kiad. /Beck kny./ 66  l., 1 lev. 20 cm.

1992. Gárdos Sándor: Makulatura. Szatirák, humoreszkek, poémák. Sighet [Máramarossziget], 1925. Hermes kiad. 72  l. 21 cm.

1993. Gáspár Dénes: A téli szalámikészítés titka. Mészárosok és hentesek részére. /Déva/, [1925.] /Laufer Vilmos./ 32  l. 20 cm.

1997. Gáspár József: Utmutató a méhészet köréből. Havi teendők. /Tg. Mureş/ [Marosvásárhely, 1925.] Kiadja az Erdélyi Barázda szerkesztősége. /Tip. Concordia./ 34  l. 21 cm.

2002. A Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége mint szövetkezet alapszabályai. [Kolozsvár, 1925.] Minerva R.T. 9  l. 23 cm.

2022. Géraldy, Paul: Toi et moi. Te meg én. Költemények. Ford.: Dálnoki Nagy Lajos. /Arad/, [1925]. Vasárnap. 62  l. 20 cm.

2034. Ghidul oraşului Arad. Intocmit de Opinca Ioan şi Monda Vasile. Cu o prefaţă de Zamfir Filotti. Ediţia I. 1925. -- Aradi kalauz. Szerk.: Opinca Ioan és Monda Vasile. Filotti Zamfir előszavával. Első kiadás. /Arad/, [1925.] Tip. L. Réthy şi Fii Succesori. 80  l. 16 cm.

2045. Giszkalay János: Gus Chalav látomása. Versek. Cluj [Kolozsvár], 1925. Kadmia kiadás. 141  l., 1 lev. 18 cm.

2046. Giszkalay János: Jönni fog még egy Kippur-napja én Istenem. Elbeszélések. Cluj [Kolozsvár], 1925. Kadmia kiad. 166  l., 1 lev. 17 cm.

2047. Giszkalay János: Rókák a romok között. Egy jelenet a nagy regényből, melyet 1800 évvel ezelőtt kezdettek meg. Cluj [Kolozsvár], 1925. Kadmia kiad. 45  l., 1 lev. 15 cm. [Külön zsidó címlappal is.]

2088. Gotteberg, Otto von: A fehér kastély. [Brassó, 1925.] Brassói Lapok könyvosztálya. /Brassói Lapok kny./ 32  l. 22 cm. (Detektív Sorozat. 11. sz.)

2103. Grafikaipari kerületi békéltető bizottságok ügyrendje. Cluj [Kolozsvár], 1925. Gutenberg ny. 15  l. 16 cm.

2146. Gyallay [Pap] Domokos: Rég volt, igaz volt... Erdélyi történetek. Târgu Mureş-Marosvásárhely, 1925. Kiadja Révész Béla. /Tip. Bolyai S. A./ 159  l. 16 cm. (Erdélyi Könyvbarátok Társasága. Irodalmi Vállalat. VI. köt.)

2171. Gyárfás Elemér: Az erdélyi katholikus státus mint államjogi, politikai és gazdasági megoldás. Dicsőszentmárton, 1925. Erzsébet kny. rt. 22  l. 26 cm. (Az erdélyi katholicizmus multja és jelene c. műből.)

2174. Gyárfás Elemér: Az erdélyi szászok és a katholicizmus. Dicsőszentmárton, 1925. Erzsébet kny. rt. 27  l. 26 cm. (Klny. Az erdélyi katholicizmus multja és jelene c. műből.)

2206. Gyermekszínház. Összeáll.: Benedek Elek. Cluj-Kolozsvár, 1925. Minerva rt. 174  l., 1 lev. 15 cm. (A Magyar Ifjúság Könyvtára. 2-3. sz.)

2238. György Lajos: III. Esztétika, poétika, világirodalomtörténet a fiú- és leányközépiskolák VI. oszt. számára. 1925. 207  l.

2352. Hauler Pál: Katholikus hittan. Az elemi iskolák harmadik osztálya számára az első és második osztály anyagával. Müncheni módszerben írta: --. Satu Mare [Szatmárnémeti], 1925. Globus műint. 109  l. 21 cm.

2388. Heiner Lajos: Psoriasis négy nemzedéken. Cluj-Kolozsvár, 1925. Concordia kny. 8  l. 24 cm. (Az Erdélyi Orvosi Lap tudományos közleményei. Klny. 1925. VI. évf. 13-14. sz.)

2476. Horosz Béla: Úti levelek nagybátyámhoz. Cluj-Kolozsvár, 1925. Providentia kny. 31  l. 15 cm.

2549. Huzella Ödön: Mégis. -- versei. /Oradea Mare-Nagyvárad/, 1925. Kosmos ny. rt. 39  l. 16 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék