monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1932: 333 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 331-333

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


41. Agyagási Károly: Hervadt lombok.-- kisebb költeményei. Marosvásárhely, 1932. A szerző kiad. /Pax kny./ 112  l. 23 cm.

1886. Fosdick Emerson Harry: Hit és értelem. Angolból ford.: Szent-Iványi Sándor. Cluj-Kolozsvár, 1932. Grafic-Record. 14  l. 16 cm. (Szabadelvű Vallásos Értekezések. IV.)

1922. Front. Le az imperialista világháborúval. Kollektív könyv. 1. sz. Szerk.: Keleti Sándor. Cluj [Kolozsvár, 1932.] Grafic-Rekord. 32  l. 24 cm.

1994. Gáspár Gyula -- Váradi Ödön: A mezőgazdasági adósságok orvoslásáról szóló (konverziós) törvény népszerű ismertetése. Oradea [Nagyvárad], 1932. Tip. Cosmos. 15  l. 21 cm.

2006. Gázszolgáltatási szabályrendelet a földgáznak Torda város területén való szétosztására. Turda [Torda, 1932.] Impr. Arieşul s. a. 24  l. 23 cm.

2007. Gázszolgáltatási szabályrendelet a Román Földgáz R. T., előbb Magyar Földgáz R. T. földgáz szétosztó üzemei részére. Turda [Torda, 1932.] Impr. Arieşul s. a. 24  l. 23 cm.

2010. Gelber, N. M.: Keresztények a zsidó fronton. Ford. és jegyzetekkel ellátta: Kupfer Miksa. /Arad/, [1932.] /Lovrov & Co. kny./ VII, 9-120.  l., 8 mell. 23 cm.

2029. Gergelyffy: Köröskörül borul az ég. Vegyeskarra. [Kolozsvár, 1932.] A Rom. Magy. Dalosszövetség kiad. 7  l.

2057. Góbé: Új természetrajz munkások részére. Összeáll.: --. Cluj [Kolozsvár], 1932. Tip. Victoria. 8  l. 21 cm.

2176. Gyárfás Elemér: A mezőgazdasági adósságok szanálása s a kapcsolatos pénzügyi törvények. -- beszédei a Szenátus 1932. április 5-iki, 11-iki, 15-iki, 18-iki és 19-iki ülésein. Lugos, 1932. Husvéth és Hoffer kny. 40  l. 23 cm.

2177. Gyárfás Elemér: A módosított konverzió. -- beszédei a Vaida-kormány pénzügyi javaslataihoz a Szenátus 1932. szeptember 13-iki, 21-iki, 23-iki, október 8-iki és 9-iki ülésein. Lugos, 1932. Husvéth és Hoffer kny. 48  l. 23 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség 1932. évf.-ból.)

2220. György Géza: Megtérés. Színjáték 4 képben. Baraolt-Barót, 1932. A szerző kiad., Baciu [Bács]. Égető Árpád kny. 56  l. 15 cm.

2226. György Lajos: Dr. Borbély István életrajza és irodalmi munkássága. 1886-1932. [Kolozsvár, 1932. Minerva rt.] 5  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1932. III. évf. 4-6. sz.-ból.)

2234. György Lajos: Eulenspiegel magyar nyomai. Cluj-Kolozsvár, 1932. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiad. Minerva rt. 41  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 36. évf. 10-12. sz.-ból. Erdélyi Tudományos Füzetek. 40. sz.)

2333. Harmat Artur: Ej, haj, ne szomorkodj. Férfikar. [Kolozsvár, 1932.] A Rom. Magy. Dalosszövetség kiad. 6  l.

2356. A havas balladái. Román népdalok, dalok és románcok. Az eredeti versmértékben ford.: Kádár Imre. A címlapot és az illusztrációkat rajzolta Demian Tassy. /Kolozsvár/, 1932. Az Erdélyi Helikon kiad. /Minerva rt./ 64  l., 2 lev. 28 cm.

2394. Hellermann, Helma, v.: Út a boldogság felé. Ford.: Kostyala Árpád. I-II. rész. Temesvár, [1932.] I. rész. 32  l. -- II. rész. 32  l. 32 cm. (Temesvári Hírlap Regények. 25-26. sz.)

2404. Herepei János: Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület megbízása és a Műemlékek Bizottsága Erdélyi Osztályának engedélye alapján Makfalva és a vele szomszédos Székelyszentistván -- Csókfalva községek határában 1932. év. július havának 3-15. napjain végzett régészeti kutatásokról. [Kolozsvár, 1933. Minerva rt.] 5  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1933. év 10-12. sz.-ból.)

2455. Hofbauer László: Az Erdélyi Hiradó története. (1827-1848.) Cluj-Kolozsvár, 1932. Minerva rt. 18  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 37. évf. 1-3. sz.-ból. -- Erdélyi Tudományos Füzetek. 43. sz.)

2598. Imre Lajos: A protestantizmus és a proletáriátus. Cluj-Kolozsvár, 1932. Minerva Rt. 23  l. 23 cm. (Dolgozatok a református theologiai tudomány köréből. 12.)

2616. Interpretarea sistematică a legei pentru asanarea datoriilor agricole indeosebi cu privire la normele de drept din Transilvania. A Monitorul Oficial 1932. április 19-iki 93. számában kihirdetett s a mezőgazdasági adósságok szanálásáról szóló törvény rendszeres magyarázata különös tekintettel az erdélyi jogrendszerre. Irták: Debreczy Béla és Fülöp Kálmán. Braşov-Brassó, /1932./ Kiadja a Brassói Lapok könyvosztálya. 292  l., 2 lev. 22 cm. [Román és magyar szöveggel. Borítékcím: A mezőgazdasági adósságok szanálásáról szóló törvény és végrehajtási utasítás rendszeres magyarázata különös tekintettel az erdélyi jogrendszerre.]

2630. Iparos naptár. 1933. I. évf. Szerk. és kiadja: Seredan Valér, Sattler István. Cluj [Kolozsvár], 1932. Concordia ny. 37  l., 1 lev. 15 cm.

2636. Iskoláink napja. I. 1932. február 7. Kiadja és iskoláink javára forgalomba hozza a nagyszebeni ref. egyházmegye Nőszövetsége. Segesvár, [1932.] Márkus nyomda. 48  l. 15 cm.

2639. Az ismeretlen tanítvány megszólal. /By an Unknown Disciple./ Az angol eredetiből ford.: Lőrinczy Dénes. Haţeg /Hátszeg/, 1932. Nagy Bálint kny. 263  l. 15 cm.

2645. 1932. 1932. Fortuna kny. 107  l.

» 1933. 1932. Gutenberg kny. 94  l.

2649. Iván László: Régi igazságok Új köntösben. Cluj-Kolozsvár, 1932. Grafic Record kny. 18  l. 23 cm. (A Keresztény Magvető Füzetei. 9.)

2652. Iván László: Világnézetünk válsága és a vallási igazság. Cluj-Kolozsvár, 1932. Corvin kny. 16  l. 23 cm. (A Keresztény Magvető Füzetei. 7.)

2690. Jakobovits Elemér: Ada-Káhlén és a Kazán-szorosnál. Mozaik a NAC turistáinak ezer kilométeres autóútjáról. Oradea [Nagyvárad, 1932.] Sonnenfeld rt. 31  l. 23 cm. [Borítékcíme: Gül-Baba szigetén.]

2694. Jancsó Béla: Az emberiség jóltevői. I. Harc az ember legapróbb, de legveszedelmesebb ellenségei ellen. Braşov-Brassó, 1932. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. Tip. Bodor. 64  l. 16 cm. (Hasznos Könyvtár. 14. szám. II. évf. 11. sz. 1936. november hó. Egészségügyi sorozat. 5-ik füz.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék