monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
     

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Rövidítések

A. G. - Aktien Gesellschaft (részvénytársaság)
ág. hitv. ev. - ágostai hitvallású evangélikus
átdolg. - átdolgozta
Bchdr. - Buchdruckerei (könyvnyomda)
bőv. - bővített
c. - című
cl. - clasa (osztály)
Co. - Companie (társaság)
Comp. - ... és Társa
db - darab
évf. - évfolyam
Edit. - Editura (kiadó)
é. n.; év n. - évszámjelölés nélkül
EME - Erdélyi Múzeum-Egyesület
EMGE - Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
erd. - erdélyi
ev. - evangélikus
főgimn. - főgimnázium
ford. - fordította
füz. - füzet
h. é. n. - hely- és évszám megjelölése nélkül
h. n. - hely megjelölése nélkül
Impr. - Imprimerie (Nyomda)
ifj. - ifjúsági, ifjú
irod. és ny. int. - irodalmi és nyomdai intézet
Inst. - Institut (intézet)
izr. - izraelita
kat.; kath. - katolikus
ker. - keresztény, keresztyén
kézi ny. - kézi nyomás
kiadv. - kiadvány(a)
kiad. - kiadás(a)
klny. - különlenyomat
kny. - könyvnyomda
köt. - kötet
l. - lap
ld. - lásd
lev. - levél
Libr. - Librărie (Könyvesbolt)
lic. - líceum
Lit.; Lito.; litogr.; Lith. - Litografia
Lyc. - Lyceum
magy. - magyar
Magy. Kir. - Magyar Királyi
mell. - melléklet
min. - ministerial (minisztériumi)
Monit. Of. - Monitorul Oficial (Hivatalos Közlöny)
no. - numero (szám)
ny. - nyomda
o.; oszt. - osztály
op. - opus (mű)
összeáll. - összeállította
pt. - pentru (...ért)
P. T. T. - Poştă - Telegramă - Telefon (román állami posta)
püsp. - püspökség
ref. - református
r. kat.; róm. kat. - római katolikus
rt.; R. T.; Rt. - részvénytársaság
rom.; Rom. - romániai, román
S. A. - Societate Anonimă (korlátolt felelősségű társaság)
Soc. - Societate (társaság)
succ. - succesori (örökösök)
Soc. pe Acţii; S. p. a.; S. p. A. - Societate pe Acţiuni (részvénytársaság)
sz. - szám
sz. - született
szerk. - szerkesztette
szzott - számozott
Tip. - Tipografia (nyomda)
Tsa. - Társa
tud. közl. - tudományos közlemény
Typ. - Typographia (nyomda)
ua. - ugyanaz
uo. - ugyanott
v. - vagy
vol. - volum (kötet)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék