monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1927: 426 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 421-426

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


7. Ábrahám Bernát: Mit jelent a 8 órai munkaidő és az angol munkahét. Braşov [Brassó], 1927. Kiadja a Brassói Egységes Szakszervezetek Tanácsa. Herz Simon Fia kny. 16  l. 15 cm.

28. Ady Endre: Ha hív az acélhegyű ördög...-- Újságírói és publicisztikai írásai. 1900-1904. Összeáll. és kortörténeti ismertetésekkel bevezette Fehér Dezső. /Oradea/ [Nagyvárad], /1927. Szent László kny./ 255  l., 1 mell. 23 cm.

57. Ajtay János homoródalmási unitárius lelkész gyászemléke. Kiadta: Az Udvarhelyi Unitárius Lelkészkör. Odorheiu-Székelyudvarhely, 1927. Globus kny. 23  l. 23 cm.

61. Ákom-bákom irka-firka, mindezt Vékony Náci írta. Orăştie-Szászváros, 1927. Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság, 93  l. 21 cm. [Szerzője: Kiebel Károly.]

1881. Forró Pál: A megölt szerelem. Brassó, 1927. Brassói Lapok Könyvosztálya kiad. /Brassói Lapok kny./ 122  l. 21 cm. (Népszerű Regények. 16-17.)

1900. Földes Zoltán: Magyar olvasókönyv a róm. kath. elemi népiskola IV. osztálya számára. Összeáll., részben írta: --. Cluj-Kolozsvár, 1927. Corvin ny. 190  l. 21 cm.

1924. Fröhlich Károlyné Szentesi Etelka, özv.: A kegyelemkenyér. Elbeszélés. "Az életből ellesve" novella-gyűjteményből. Oradea [Nagyvárad, 1927.] Athenaeum ny. 32  l. 15 cm.

1926. Raportul anual al Uniunei "Gutenberg" a Muncitorilor Grafici din România. -- Jahresbericht des Verbundes der Graphischen Arbeiter Rumäniens "Gutenberg". -- "Gutenberg" Romániai Grafikai Munkások Szövetségének 1926. évről szóló jelentése. 1927-1934., 1937-1938.

1958. Gál Kelemen: Brassai küzdelmei a magyartalanságok ellen. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 37  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 10. sz.)

2014. Gelei József -- Husz Ödön: Állattan biológiai alapon. A középiskolák felső osztályai számára. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 287  l., 2 lev. 21 cm.

2019. Gencsy Ferenc: Számtan, mértan (példatárral). A magyar tannyelvű elemi népiskolák IV. osztálya számára a legújabb népoktatási tanterv, Programa analitică alapján. Cluj-Kolozsvár, 1927. Corvin ny. 47  l. 21 cm.

2081. Gordon Sámuel: Az Új Úttörő. -- Angol eredetijéből ford.: Av. Hasalom. [Temesvár, 1927. Huniadi kny.] 15  l. 24 cm. (Haderech könyvei. I.)

2083. Gorodinszky, Szasa: Aranyszínű szőke hajad. Tangó dal. Szövegét írta Nádassy Ernő. Zenéjét szerzé: --. Timişoara [Temesvár, 1927.] Moravetz-kiadás. 3  l. 33 cm.

2084. Gorodinszky, Szasa: Eh nicsevo. Orosz cigány dal. Szövegét írta: Nádassy Ernő. Zenéjét orosz melódiákból összeáll.: --. Timişoara [Temesvár, 1927.] Moravetz-kiadás. 3  l. 35 cm.

2085. Gorodinszky, Szasa: Kozák szerelem. Dal, fox és charleston. Szövegét írta Nádassy Ernő. Zenéjét orosz melódiákból összeáll.: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1927. Moravetz-kiadás. 3  l. 33 cm.

2091. Gönczy Lajos: Isten hatalmas keze alatt. Egyházi beszédek. Turda [Torda], 1927. Füssy József kny. 152  l. 24 cm.

2093. Gönczy Lajos: A református egyház kultusza. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 20  l. 23 cm. (Dolgozatok a református theologiai tudomány köréből. 1.)

2102. Grafikai Tudományos Szakkönyvtár. Cluj-Kolozsvár, 1927. Kiadja Lengyel & Co. Lyceum kny. 22 cm.

2133. A Gyakorló Orvos Könyvtára. 1. sz. Timişoara [Temesvár], 1927. A Praxis Medici kiadása. 19 cm.

» 1. sz. Engelberg József: A vérkép értékelése a betegágynál. 1927. 104  l.

2145. Gyallay [Pap] Domokos: Ua. Második kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 108  l., 1 lev. 21 cm.

2148. Gyallay [Pap] Domokos: Ua. 2. kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 181  l. 19 cm. (Pásztortűz Könyvtár. 9. sz.)

2259. Győri Emil: Haldoklik a nyár. Dal. Szövegét írta Nádassy Ernő, zenéjét szerzé: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, [1927.] Moravetz-kiadás. 4  l. 33 cm.

2269. Győri Emil: Zajlik a Dnjeper... Dal és shimmy. Szövegét írta: Nádassy Ernő, zenéjét szerzé: --. Timişoara [Temesvár, 1927]. Moravetz-kiadás. 3  l. 34 cm.

2278. Győry Endre: A kapu előtt. Regény a diákéletből. Timişoara [Temesvár], 1927. Dinnyés Árpád Káviár könyv- és lapkiadóvállalat kiad. /Union ny., Lugoj (Lugos.)/ 161  l. 11x15 cm. (Káviár-Könyvtár. 4. sz.)

2292. "Haderech" könyvei. I. [Temesvár, 1927. Huniadi kny.] 24 cm.

2315. Halbreich Gedeon: Jámbor Ábrahám története. Verses elbeszélés. Timişoara-Temesvár, 1927. A szerző sajátja. Gutenberg nyomda. 15  l. 17 cm.

2336. 7. sz. Szilveszteri énekesek Útja. 1927. 15  l.

2350. Hátszegi Ernő: Olvastam a csillagokban. Versek. Cluj [Kolozsvár], 1927. Cultura ny. 96  l. 17 cm.

2354. Havadtői Imre: Olvasókönyv a magyar nyelvű elemi népiskolák III. osztálya számára. Szerk.: --. Cluj-Kolozsvár, 1927. Corvin ny. 119  l. 21 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék