monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1922: 355 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 331-355

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


10. *Ács Etus: Szerelmi vallomások versekben. Arad, 1922. Grafica kny. 16  l.

33. *Agnon, S. J.: És a meggörbedt kiegyenesedik... Regény. Sas László fordítása. Cluj [Kolozsvár], 1922. Kadima rt. Fraternitas ny. 126  l. (Héber Regényírók. I.)

1912. Földmérés kiskönyve. Irta: Kataszteri főmérnök. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 86  l. 15 cm. (A Magyar Nép Könyvtára. 6. sz.)

1969. Gál Ottó: Primadonna. Kisregény. Arad, 1922. Főbusz kiadás. /Réthy L. és Fia utódai Nyomdai Műintézet./ 96  l. 15 cm. (Erdélyi Könyvtár. 8. sz.)

1980. Gálfi Lőrinc: A vallások jövője. Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 11  l. 23 cm. (Dávid Ferenc Egylet Kiadványai. Felolvasások. Uj sorozat. 1. sz.)

2005. Gazdaság-politikai és Kultúrproblémák Könyvtára. 1-2. sz. Temesvár, 1922. Hitler ny. 24 cm. 1-2. Társadalmi kérdések. 44  l.

2050. Giszkalay János: A titok. Kisdráma. /Cluj/ [Kolozsvár], 1922. Kadmia rt. kiad. /Sonnenfeld, Nagyvárad./ 39  l. 17 cm.

2062. Goldberger Ede: Kórélettani és gyógyszerhatástani tanulmány a syphilisről. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 148  l., 1 lev. 24 cm.

2104. Grallertné Martini Hilda: Az én világom. Versek. Arad. 1922. Az Aradi Kölcsey Egyesület kiad. /Réthy Lipót és Fia Utódai kny./ 158  l., 1 lev. 20 cm.

2125. Gulyás Károly: Bagoly Bandi lakodalma. Madármese négy részben. Târgu Mureş [Marosvásárhely, 1922.] Tompos lito-, cinko- és tip. műint. 40  l. 21 cm.

2210. A Gyilkos naptára 1923., 1924., 1925., 1926. évre. Cluj-Kolozsvár, [1922-1925.] Gutenberg kny. 4 db, 24 cm. [Megjelent minden évben a Gyilkos szatirikus riportlap 52. számaként, mint karácsonyi szám.]

2238. György Lajos: Irodalmi olvasókönyv. I-III. Cluj-Kolozsvár, 1922-1925. Minerva Rt. 21 cm.

» György Lajos: I. Retorika, poetika, irodalomtörténet. Fiú- és leányközépiskolák, valamint polgári fiú- és leányiskolák IV. osztálya számára. 1922. Minerva Rt. 204  l.

2246. György Lajos: Magyar irodalmi olvasókönyv. (Retorika. Poetika. Irodalomtörténet.) Fiú- és leányközépiskolák, valamint polgári fiú- és leányiskolák IV. osztálya számára. Irta és szerk.: --. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 308  l. 24 cm.

2249. György Lajos: A magyar regény multjából. [Kolozsvár, 1922.] Szent Bonaventura kny. 10  l. 18 cm. (Klny. A Hirnök 1922. évf.-ból.)

2253. György Lajos: Stilisztika. (Nyelvtani összefoglalás. Verstan.) Fiú- és leányközépiskolák, valamint polgári fiú- és leányiskolák III. oszt. számára. Irta és összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. /Erzsébet Könyvnyomda. R.-T., Dicsőszentmárton/ 204  l. 24 cm.

2261. Győri Emil: Ne sírj, ne sírj! Szövegét írta Kálmán Andor. Zenéjét egy idegen motivum felhasználásával írta: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1922. Moravetz Testvérek zeneműkiadóhivatala. 3  l. 34 cm.

2263. Győri Emil: Sárga levél. -- Mer' a Katyi... Két magyar dal. Kálmán Andor verseire zenéjét szerzette: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1922. Moravetz-kiadás. 3  l. 34 cm.

2264. Győri Emil: Souvenir de Sovata. (Szovátai emlék.) Valse. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1922. Moravetz-kiadás. 5  l. 34 cm.

2265. Győri Emil: Suggestion. Valse hesitation by --. Leipzig, Budapest, Timişoara [Temesvár], /1922/. Moravetz edition. 5  l. 34 cm.

2266. Győri Emil: Suttyomba. Foxtrott. Szövegét Kálmán Andor, zenéjét -- írta. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1922. Moravetz Testvérek zeneműkiadóhivatala. 4  l. 34 cm.

2309. Halász Gyula: Petőfi Sándor élete és halála. A költő születése századik évfordulójára kiadta a Brassói Lapok könyvkiadó vállalata. Brassó, 1922. /Brassói Lapok kny./ 97  l. 21 cm.

2341. A 300 [háromszáz] éves Bethlen-kollégium jubileumi ünnepségeinek tájékoztató könyve. Aiud-Nagyenyed, 1922. Könyvnyomda és Papíráruház rt. /Lingua./ 58  l. 16 cm.

2367. Héber Regényírók. I. Cluj [Kolozsvár], 1922. Kadima R. T.

» I. Agnon, S. J.: És a meggörbedt kiegyenesedik. Regény. Sas László fordítása. 1922. 126  l.

2387. Heine Henrik: A matrác-sír virágai. -- utolsó versei. Ford.: Kis Gyula. /Tg. Mureş-Marosvásárhely, 1922. Kosmos kny./ 88  l. 15 cm.

2395. Hellmann Lajos: Izomfejlesztés, súlyemelés, bírkózás. Vezérfonal a test fejlesztésére 160 magyarázó ábrával. Timişoara [Temesvár, 1922.] Schwäbische Verlags-Aktiengesellschaft. 123  l., 1 lev. 20 cm.

2548. Huzella Ödön: Eltemetlek téged is édes... -- versei. 1920-22. /Oradea Mare/-Nagyvárad. 1922. /Mercur kny./ 62  l., 1 lev. 17 cm.

2580. *Imle F.: És most menj! Isten oltalmába járj! Az életre való tanácsok fiatal lányok számára. Német nyelven írta --. Magyar nyelvre ford.: Mellau István. Nagyvárad, 1922. Szt. László kny. r. t. 71  l.

2596. Imre Lajos: A magyar kálvinista lelkipásztor eszménye. Székfoglaló. 1922. szept. 24-én a theol. évmegnyitón tartotta: --. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva Rt. 15  l. 24 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék