monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1924: 556 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 541-556

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


6. Abonyi Lajos: A betyár kendője. Népszínmű dalokkal 6 felvonásban. Műkedvelők számára átdolg.: Rass Károly. /Cluj-Kolozsvár, 1924./ A Magyar Nép kiad. /Minerva R.T./ 140  l. 15 cm. (A Magyar Nép Könyvtára. 4-5. sz.)

13. Ádám Ferenc: Az élet egy görbe vonal. Humoros írások. Illusztrálta: Polyánszky József. [Nagykároly, 1924.] /Kölcsey kny. rt./ 56  l., 1 lev. 13 cm.

23. Adorján Pál: Rádió ABC. 3. kiadás. [Nagyvárad], 1924. Minerva kiad. 63  l. 21 cm.

32. Ady Mariska, L.: Én az őszben járok... Versek. Cristur-Székelykeresztúr, 1924. /I. Hermann J./ 82  l., 1 lev. 17 cm.

35. Ágoston Ignác: Megtalált boldogság. Karácsonyesti családi kép. /Diciosânmărtin-Dicsőszentmárton/, 1924. Erzsébet kny. rt. 14  l. 15 cm.

1879. Forró Pál: Halkuló vágyak. Regény. /Brassó/, [1924.] Brassói Lapok Könyvosztályának kiad. /Brassói Lapok ny./ 32  l. 29 cm. (Népszerű Regények. 5. sz.)

1921. Fritz László: Mi vár reánk kolozsvári evangélikus magyarokra és mi vár a kolozsvári német evangélikusokra, ha a szászok győznek az egyházi választásokon. Cluj-Kolozsvár, 1924. Concordia kny. 2 lev. 29 cm. (Klny. az Evangélikus Néplap 1924. évi júl.-aug. 6. sz.-ból.)

1947. Gaborian. Egy nagystílű szélhámos. Ford.: Esty Jánosné. Brassó, [1924]. Brassói Lapok könyvosztálya kiad. (Brassói Lapok kny.) 35  l. 22 cm. (Detektív Sorozat. 2. sz.)

1948. A 113-as számú percsomó. Az áruló karcolás. Ford. Esty Jánosné. Brassó, [1924]. Brassói Lapok könyvosztálya kiad. /Brassói Lapok kny./ 36  l. 22 cm. (Detektív Sorozat. 1. sz.)

1956. Gajzágó Róbert: A kézi eladásban előforduló gyógyszereknek román népies elnevezései és társalgási szavak szótára latin és magyar jelentésükkel. -- A magyar gyógyszerkönyvbe felvett, valamint a legújabb vegyikészítmények oldhatósági táblázata. -- Gyógyszerek műszótára. Synonimák. Összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 1924. Tip. Martin Katz. 48 lev. 20 cm. [A címben foglalt három résznek külön-külön címlapja van. Az összesek borítékcíme: A gyógyszerek román-magyar-latin elnevezései és román-magyar társalgási szavak gyűjteménye. -- Hivatalos és legújabb szerek oldhatósági táblázata. -- Gyógyszerek műszótára. Synonimák.]

1975. Gálffy Sándor: A 25 éves Legényegylet. A Kath. Legényegylet jubileumán elmondta: --. Oradea Mare-Nagyvárad, 1924. Szent László kny. rt. 16  l. 20 cm.

1979. Gálfi Lőrinc: A nagy várakozás. Kolozsvár, 1924. 8  l.

2048. Giszkalay János: Támár. Cluj [Kolozsvár], 1924. Kadmia kiad. 168  l., 1 lev. 15 cm. (Giszkalay Könyvek, II.)

2063. Goldberger Ede: Mit kell tudni mindenkinek a nemi betegségekről. Kérdések és feleletek. Cluj-Kolozsvár, 1924. Lapkiadó rt. 24  l. 12 cm.

2069. Goldner Ernő: Hiába mondod, hogy szeretsz. Szövegét írta és zenéjét szerezte --. [Kolozsvár, 1924]. 4  l. [Kőnyomatos.]

2076. Goldschmidt, Méir Áron: Egy zsidósors. /Regény 3 kötetben. Giszkalay János fordítása./ Cluj [Kolozsvár], 1924. Kadmia kiad. 20 cm. /I. köt./ 169  l.; /II. köt./ 179  l.; /III. köt./ 137  l. (Giszkalay-könyvek. 4-6.)

2109. Green, A. K.: Egy álarcosbál rejtelmei. Detektív regény. Brassó, [1924.] Brassói Lapok könyvosztálya kiad. /Brassói Lapok kny./ 34  l. 22 cm. (Detektív Sorozat. 9. sz.)

2127. Gutenberg Romániai Grafikai Munkások Szövetségének alapszabályai. Cluj [Kolozsvár], 1924. Gutenberg kny. 16  l. 16 cm.

2142. Gyallay [Pap] Domokos: Mindenre sor kerül. Kolozsvár, 1924. Az Út kiad. Minerva Rt. 18  l. 15 cm. (Ünnepnapok. I. sor. 5. sz.)

2167. Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár. 1642-1716. Székfoglaló a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaságban Marosvásárhelyt, 1924. október 12-én. Dicsőszentmárton, 1924. Erzsébet kny. rt. 226  l., 1 lev. 24 cm.

2168. Gyárfás Elemér: Cursul leului şi criza financiară. Conferinţă ţinută la Camera de Comerţ şi Industrie din Cluj la 3. Septembrie 1924. cu prilejul târgului de mostre. Diciosânmartin [Dicsőszentmárton], 1924. Tip. Elisabeta S. A. 34  l. 23 cm.

2175. Gyárfás Elemér: A leu árfolyama és a pénzügyi válság. A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamarában a mintavásár alkalmából 1924. szeptember 3-án tartott előadás. Cluj-Kolozsvár, 1924. Minerva rt. 26  l.

2179. Gyárfás Elemér: Románia hitelszervezetei s az erdélyi magyar pénzintézetek. Lugos, 1924. Husvéth és Hoffer kny. 126  l. 22 cm.

2183. Gyarmati Ferenc: Marosi csönd. Versek. Déva, 1924. Hirsch Adolf kny. 49  l., 1 lev. 16 cm.

2187. Gyenge János: A bihari harangavatáson 1924. március 23-án elmondott beszéde. Oradea Mare (Nagyvárad), 1924. Béres Károly kny. 12  l. 16 cm. (Klny. az Egyház és Iskolai Szemle 1924. évi 8. sz.-ból.)

2189. Gyenge János: A református szabad egyházak története. Oradea Mare-Nagyvárad, 1924. Béres Károly kny. 42  l., 1 lev. 23 cm.

2197. Gyerkes Mihály -- Buna Anna: Cartea examenelor în limba română. Cunoştinţe extrase din materialul: limbei şi literaturei române, al geografiei, istoriei şi constituţiei române. Prelucrată în formă de intrebări şi răspunsuri de: Mihaill Gyerkes, Ana Buna. Editura: Administraţiei Revista Invăţătorilor -- Tanítók Lapja Odorheiu. -- Román vizsgák könyve. Kivonatos ismeretek: a román nyelv és irodalom, földrajz, történelem, alkotmánytan tananyagából. Kérdések és feleletek alakjában feldolgozták: --. Odorheiu [Székelyudvarhely, 1924.] Kiadja: Administraţia Tanítók Lapja kiadóhivatala. Tip. S. A. 288, XXXIX  l., 1 lev. 23 cm. [Borítékcíme: Rezumat din gramatica şi istoria literaturii române, din geografia României, din istoria Românilor şi din instrucţiunea civică pentru examenele invăţătorilor, funcţionarilor şi elevilor depuse în limba română, prelucrată cu text român-maghiar de Mihail Gyerkes, Ana Buna. -- Összefoglaló könyv tanítók, tisztviselők és tanulók román vizsgáinak a román nyelv és irodalomtörténet, Románia földrajza, történelme és alkotmánytana tananyagából. Román-magyar szöveggel kidolgozták: Gyerkes Mihály, Buna Anna.]

2198. Gyerkes Mihály -- Buna Anna: Román alkotmánytan. Odorheiu [Székelyudvarhely, 1924.] Tip. S. A. 32  l.

2199. Gyerkes Mihály -- Buna Anna: Román irodalomtörténet. Odorheiu [Székelyudvarhely, 1924.] Tip. S. A. 48 l.

2200. Gyerkes Mihály -- Buna Anna: A román nép és Románia története. Odorheiu [Székelyudvarhely, 1924.] Tip. S. A. 112  l.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék