monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1923: 615 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 601-615

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


4. Abonyi B. Vilmos: Fatimé. Orientális dal és shimmy. Szövegét írta: Kálmán [Kalmár] Tibor. Zenéjét szerzé:--. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1923. Moravetz kiadás. 3  l. 34 cm.

5. Abonyi B. Vilmos: Miért hordja azt a kékcsíkos trikót? Dal és shimmy. Szövegét írta: Kalmár Tibor. Zenéjét szerzette:--. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1923. Moravetz kiadás. 3  l. 34 cm.

19. Adler Ferdinand: Impozitul băncilor şi societăţilor industriale şi comerciale pt. acţiuni. In baza legei noui a impozitelor din 23 febr. 1923-- /Die Steuern der Banken, Handels und Industrie Aktiongesellschaften. Auf Grund des neuen Steuergesetzes von 23 Febr. 1923.-- Bankok, kereskedelmi és ipari részvénytársaságok adója. Az 1923. 23-i Új adótörvény alapján/. Cluj [Kolozsvár], 1923. Tip. Bernát. 35, 41, 35  l. 23 cm.

25. Adorján Zoltán, K.: Temesvári énekek. Târgu-Mureş [Marosvásárhely, 1923]. Tip. Benkő. 100  l. 17 cm.

1883. Fortunescu C. D. -- Kováts S. János: Première année de langue française. Livre destiné aux écoles secondaires et aux écoles professionelles. Redigé par C. D. Fortunescu et Jean Alex. Kovats. -- Francia nyelvi első évfolyam. A közép- és szakiskolák számára szerk.: --. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 156  l. 24 cm.

1884. Fortunescu C. D. -- Kováts S. János: Deuxiéme année de langue française. Livre destiné aux écoles secondaires et aux écoles professionelles. Redigé par C. D. Fortunescu et Jean Alex. Kovats. -- Francia nyelvi második évfolyam. A közép- és szakiskolák számára szerk.: --. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 178  l. 24 cm.

1898. Földes Zoltán: Gyermekek köszöntőkönyve. Üdvözlő versikék, köszöntők, levélkék többféle alkalomra. Cluj-Kolozsvár, 1923. Szent Bonaventura kny. 115  l., 1 lev. 16 cm.

1902. Földes Zoltán: Mureş-Turda (Maros-Torda) vármegye földrajza az elemi népiskolák harmadik osztálya számára. (Az Új tanterv alapján.) Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 51  l. 21 cm.

1916. Freund Fülöp: A primitivségig. Oradea Mare-Nagyvárad, 1923. Gutenberg kny. 17  l. 22 cm. [Borítékcím.]

1954. Gaidosch -- Sassenbach: Romániai szakszervezetek Új Útiránya. -- elvtársak előadásai a cluji rendkívüli szakszervezeti kongresszuson az Amsterdami Szakszervezeti Internacionáléról. /Cluj/ [Kolozsvár], 1923. A Romániai Munkás Szövetségek Szakszervezeti Tanácsának kiad., Bukarest. /Gutenberg kny./ 32  l. 16 cm. (A Romániai Munkás Szövetségek Szakszervezeti Tanácsa.)

2012. Gelei József: A mi igazi tragédiánk. Tanári székfoglaló értekezés. Irta és beiktatáskor a kolozsvári kollégiumban 1923. április 14-én felolvasta: --. Cluj-Kolozsvár, [1923.] Concordia kny. 14  l. 24 cm.

2035. Ghidul oraşului Oradea Mare -- Nagyvárad város Útmutató tanácsadó címtára. Intocmit -- Összeáll.: Iosif Horváth József. 1923. [Oradea Mare, 1923.] Kosmos ny. 263  l., 1 térkép. 16 cm.

2037. Gicka költeményei. A szórakozás. Bucarest. 1923. Profesională Könyvnyomda. 40  l. 12 cm.

2051. Giszkalay János: Az Új prófécziák könyvéből. Cluj [Kolozsvár], 1923. Kadmia R. T. 87  l. 24 cm.

2164. Gyalui Jenő: Atyám. (Mon Père.) Dramolett 1 felvonásban. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 20  l. 23 cm.

2172. Gyárfás Elemér: Erdélyi problémák. 1903-1923. Cluj-Kolozsvár, 1923. Kiadja az Erdélyi Irodalmi Társaság. /Erzsébet kny. rt., Dicsőszentmárton./ 268  l. 23 cm.

2182. Gyarmati Ferenc: Fekete orgonák. Versek. Déva, 1923. Hirsch Adolf kny. 92  l., 2 lev. 18 cm.

2184. Gyarmati Ferenc: Muzsika. /Apró írások az életről, az emlékekről, az őszről, az elmulásról./ Déva, 1923. Hirsch Adolf kny. 64  l. 13 cm.

2188. Gyenge János: A jelenkor nagy vallásos ébredései. -- The great religions revivals of this present time. Oradea Mare-Nagyvárad, 1923. Béres Károly kny. 32  l. 15 cm.

2208. Gyermekvédelmi naptár az 1924., 1925., 1926., 1927. évre. I-IV. évf. Összeáll.: Lukáts Jenő és Stolcz Dániel [1924-25.]; 1937., 1938. [Évfolyam jelzés nélkül.] Szerk.: Witauschek Ervin. Arad, [1923-1937.] Kiadja az Aradi Anya- és Gyermekvédő Szövetség. Vasárnap [1924, 1927]; Tip. Leopold Réthy şi Fiul Succesori [1925-1926]; Tip. E. Lefkovics [1937]; Lovrov [1938] 6 db, 23 cm.

2209. Gyilkos Könyvtár. Szerk.: Gyil. [Győri Illés István. 1. sz.] Oradea Mare-Nagyvárad, 1923. A Gyilkos Könyvtár kiad. /Sonnenfeld Adolf rt./ 21 cm.

2256. Győri Emil: Asszonyom, a tavaszt visszasírjuk Újra. Szövegét írta Kálmán Andor. Zenéjét szerzette: --. Leipzig, Timişoara [Temesvár], Budapest, /1923/. Moravetz-kiadás. 3  l. 34 cm.

2267. Győri Emil: Xenia Fedorowna. Szövegét írta Kálmán Tibor, zenéjét részben szerzette: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1923. Moravetz-kiadás. 3  l. 34 cm.

2318. Halmágyi Mária: Fehér virágok. Versek. /Cluj/ [Kolozsvár], /1923/. Az Erdélyi Magyar Lányok kiad. /Providentia kny./ 46  l., 1 lev. 16 cm.

2320. Halmágyi Samu: Útam. Versek. Odorheiu-Székelyudvarhely, 1923. Szerző kiad. Könyvnyomda rt. 78  l., 1 lev. 19 cm.

2327. "Hangya" naptár 1923., 1924., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940. évre. [I.]-XVIII. évf. Szerk.: Harmath János [1926-ig, azután:] A "Hangya" Központ Nagyenyeden. Oradea-Nagyvárad, [1923-1925., 1927.] Sonnenfeld Adolf rt., Cluj-Kolozsvár, [1926., 1928-1939]. Minerva rt. 18 db, 23 cm.

2330. Hanzeros Géza: Gainobihariász. Költői elbeszélés. Cluj-Kolozsvár, 1923. Szent Bonaventura kny. 56  l. 19 cm.

2359. Havas Miklós: Május. Három egyfelvonásos színjáték. I. Muzsikaszó. II. Remington kisasszony. III. Legenda. /Satu Mare-Szatmár/, [1923.] A szerző kiad. /Északkeleti Könyvnyomda./ 103  l. 15 cm.

2378. Heimburg: Dannz doktor és a felesége. Regény. Ford.: Boros Béla. Cluj [Kolozsvár, 1923.] Pallas kiad. /Sonnenfeld Adolf rt. műnyomdája, Oradea Mare./ 160  l. 20 cm.

2379. Heimburg: Egy szegény leány. Regény. Ford.: Csetényi Erzsi: Cluj [Kolozsvár, 1923.] Pallas kiad. /Sonnenfeld Adolf rt. műnyomdája, Oradea Mare./ 144  l. 20 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék