monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1939: 461 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 451-461

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm





 


2. Abecedar. A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet ábécéskönyve. Olvasmányok, számtan és román nyelv. Intocmit de-- Szerk.: Lőrinczi Ferenc, Bedelean Diomed, Kali Sándor, Ősz Sándor. /Cluj-Kolozsvár, 1939. Minerva Rt./ 23 cm. [Összefoglaló borítékcím. Tartalmazza külön címlapokkal a következő könyveket:]

» Lőrinczi Ferenc: Számtan. A magyar tannyelvű elemi iskolák I. oszt. számára. Összeáll.:--. 1939. 24  l.

24. Adorján Péter: A két alfa. Regény. Oradea [Nagyvárad], 1939. Grafica. 102  l. 17 cm.

36. Ágoston Mária: Matematica pentru clasa V primară. De: Ágoston Maria.-- Számtan az elemi iskola V. osztály [!] számára. Cluj [Kolozsvár, 1939.] Gloria. 73.  l. 22 cm. (Cartea ştiinţelor-- Tudományok könyve. A magyar tannyelvű elemi iskolák V. oszt. 6.)

52. Ajtay Béláné: A református asszony lelki élete. /Oradea/ [Nagyvárad], /1939./ Kiadja a Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület Iratterjesztési Osztálya. /Kálvin kny./ 18  l. 15 cm.

53. Ajtay Béláné: Üzenet leányainkhoz.-- előadásai. /Oradea/ [Nagyvárad], /1939./ Kiadja a Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület Iratterjesztési Osztálya. /Kálvin kny./ 16 cm.

» Ajtay Béláné: I. A keresztyén leány és a házasság. 18  l.

» Ajtay Béláné: II. Ha férjhez megyek és ha nem megyek férjhez. 15  l.

» Ajtay Béláné: III. A szerelem, mint hitem tűzpróbája. 15  l.

1893. Földes Zoltán: Anatomia şi higiena pentru clasa V. primară. De --. Testtan és egészségtan az elemi iskolák V. osztálya számára. Cluj [Kolozsvár, 1939.] Gloria. 25  l., 1 lev. 22 cm. (Cartea ştiinţelor. Tudományok könyve. A magyar tannyelvű elemi népiskolák V. oszt. 5.)

1894. Földes Zoltán: Anatomia şi higiena pentru clasa VII. primară. De --. Testtan és egészségtan az elemi iskolák VII. oszt. számára. Cluj [Kolozsvár], 1939. [Pallas.] 18  l., 1 lev. 20 cm. (Cartea ştiinţelor -- Tudományok könyve. A magyar tannyelvű elemi iskolák VII. oszt. II. Magyar rész. 5.)

1929. Fülöp Ferenc: Krisztus királyságáért. Kuyper Ábrahám élete és munkássága. /Cluj/ [Kolozsvár], 1939. Ifjú Erdély kiad. /Grafica kny./ 54  l., 1 lev. 20 cm.

1930. Fülöp Ferenc: Missziói hét a bekecsaljai egyházmegyében. (1939. augusztus 20-27.) Cluj-Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 8  l. 25 cm. (Klny. a Református Szemle 1939. szeptember 10-20. sz.-ból.)

1940. A szerkesztést Borbáth Dániel és Sipos Géza végezték. /Grafica kny./ 1939. 382  l., 1 lev. (Élő Könyvek. 11.)

1957. Gál Kelemen: Benczédi Gergely születésének százéves fordulójára. Cluj-Kolozsvár, 1939. Pallas kny. 40  l. 23 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 28.)

1971. Galambos Sándorné: Legújabb gazdaságos, kipróbált cukrászati házilag készíthető tészták módosított receptjei. Összeáll.: --. Cluj [Kolozsvár], 1939. Grafica ny. 64  l. 20 cm. [Borítékcím.]

2063. Goldberger Ede: Ua. 6-ik bőv. kiadás. Cluj [Kolozsvár], /1939. Tip. Boros./ 47  l. 12 cm.

2064. Goldelman Salamon: Zsidó nemzetgazdaság. Bevezetés a cionizmus elméletébe. Ford.: Mózes László. Timişoara [Temesvár]. 1939. Az Erdélyi Cionista Kultúrközpont kiad. /Tip. Uhrmann./ 60  l., 1 lev. 20 cm.

2070. Goldner Ernő: Muri şi ultimul meu vis. Tango. Text de Jonel Ferni. Én nem szeretem már magát... Tangó. -- verse és zenéje. Cluj [Kolozsvár, 1939.] Editura Joan Király János. /Lit. Schildkraut./ 2 lev. 35 cm. [Román és magyar szöveggel.]

2071. Goldner Ernő: Primul cântec de iubire. -- Elmúlt minden, mint egy álom... Tangó. Muzică şi versuri: Ernest Goldner Ernő verse és zenéje. Textul românesc de Zaltzer Juliu. Cluj [Kolozsvár, 1939.] Editura Joan Király János [Lit. Schildkraut.] 2 lev. 35 cm. [Román és magyar szöveggel.]

2072. Goldner Ernő: Száz forró éjszakán. Dalkeringő. -- verse és zenéje. Cluj [Kolozsvár, 1939.] Editura Joan Király János kiad. [Lit. Schildkraut.] 3  l. 35 cm.

2073. Goldner Ernő: Toţi bărbaţii sunt la fel. -- Ahány férfi, mind hamis. Slow-fox. Muzica -- zenéje. Cuvinte: J. Zaltzer. E. Goldner szövege. Cluj [Kolozsvár, 1939.] Editura Joan Király János. /Lit. Schildkraut./ 2 lev. 35 cm. [Román-magyar szöveggel.]

2075. Goldner Ernő: Zsuzsika. Tangószerenád. -- verse és zenéje. Cluj [Kolozsvár, 1939.] Editura Joan Király János. [Lit. Schildkraut.] 2 lev. 35 cm.

2092. Gönczy Lajos: Mi szükségünk van az Ótestamentumra? /Kolozsvár, 1939. Nagy nyomda./ 41 l. 23 cm. (Dolgozatok a református theologiai tudomány köréből. 17.)

2094. Gönczy Lajos: Ua. [1939. Minerva rt.] 77  l., 1 lev. 20 cm.

2095. Gönczy Lajos: Ua. 1939. 77  l., 1 lev. 20 cm.

2119. Gross Adolf: A Sárvári dinasztia... (Regény.) Arad, [1939.] Tip. Lovrov et Co. 80  l. 20 cm.

2129. Guthy Jenő: Fáklyahordozók. Versek. [Kolozsvár, 1939. Lit. Schildkraut.] 32  l. 21 cm. [Csak a címlapja nyomtatott, különben kőnyomatos.]

2153. Gyallay-Pap Sándor: Ua. Kolozsvár, 1939. Minerva rt. 92  l., 1 lev., 1 mell. 20 cm.

2158. Gyalui Farkas: Az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság ötven éve. 1888-1938. Írta és összeáll.: --. Kolozsvár, 1939. Kiadja az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság. /Minerva rt./ 36  l. 24 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék