monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1924: 556 tétel lapozás: 1-30 ... 511-540 | 541-556

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


740. Boromisza] Tiburtius: [Pásztorlevél.] /1 Ianuarii/ 1925. Satu Mare [Szatmárnémeti, 1924.] /Simon és Vescan kny./ 20  l. 32 cm.

743. Boros Fortunát: A csíksomlyói kegyszobor története. Cluj-Kolozsvár, 1924. Szent Bonaventura kny. 32  l. 15 cm. (A Katholikus Világ Könyvei. 4. füz.)

75. Az állampolgársági törvény és ennek végrehajtási utasítása. A román állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről szóló törvény és végrehajtási utasításának magyar szövege. Ford. és összeáll. Bartha Ignác. Cluj-Kolozsvár, 1924. Tip. Unirea. 39  l. 21 cm.

76. Az államszámviteli törvény és módosításai. Ford.: Erdős Izor, Frăţilă Viorel, Popp Aurél. Diciosânmartin [Dicsőszentmárton], 1924. Tip. Cartea Românească S. A. [Dicsőszentmárton] 64  l. 21 cm.

761. Boros György: Dávid Ferenc-Egylet 40 éves jubileuma. Elnöki megnyitóbeszéd. Visszapillantás 40 esztendőre. [Kolozsvár, 1924. Corvin kny.] 8  l. 24 cm. [Klny. az Unitárius Közlöny XXXIV. (1924.) évf. 12. sz.-ból.]

84. Almanachul farmaciştilor din România.-- Romániai gyógyszerészek zsebnaptára. Redactat de-- Szerk.: Samuil Nagy Samu. 1924-1928. Anul [I]-V. évf. Cluj-Kolozsvár, é. n. Szerző kiad. Tip. Cultura [1924]; Tip. Kadima kny. [1925]; Tip. Aurora, A. Todoran, Gherla [1927]; Tip. Fraternitas [1928]. 5 db, 15-16 cm.

85. Almanachul industrial, comercial şi cultural.-- Ipar, kereskedelmi és kultúr almanach. Redactat de Cristian Stoinescu şi Iosif Szigethy. Szerk.: Szigethy József és Stoinescu Cristian. Cluj [Kolozsvár], 1924. Providentia kny. 176  l. 24 cm.

86. Almanachul industrial, comercial şi cultural al ţării 1925.-- Országos ipar, kereskedelmi és kultúr almanach. Redactor responsabil-- Felelős szerkesztő: Iosif Szigethy József. II. évf. Cluj /Kolozsvár/, 1924. Providentia kny. 264  l. 23 cm. [Borítékcíme: Almanachul al ţării.-- Országos Almanach.]

863. Caba Ágoston: Manual de limba română (gramatica română) pentru şcolile primare cu limba de predare maghiară şi pentru particulari. Scrisă de: Augustin Caba. Ediţia IV-a prelucrată.-- Román nyelvkönyv (román nyelvtan) magyar tannyelvű elemi iskolák számára és magánhasználatra. Oradea Mare-(Nagyvárad), 1924. Béres Károly kny. 78  l., 1 lev. 22 cm.

905. Catalogul celui de al II-lea târg naţional de mostre din Cluj.-- Cluji II. árumintavásár Útmutatója.-- Katalog der Clujer II. Muster-Messe. VIII. 31. 1924. IX. 14. Cluj [Kolozsvár, 1924.] Tip. Cultura. 164  l., 47 lev. (Camera de Comerţ şi Industrie din Cluj.-- Cluji Kereskedelmi és Iparkamara.-- Kammer für Handel und Gewerbe, Cluj.) [Borítékcím.]

940. /Chisiu, J. -- E. Kovács/: 50 lecţiuni din limba română-- 50 román lecke. /Oradea Mare-Nagyvárad/, [1924-1925.] /Tip. Pásztor Ede kny./ 56  l. 29 cm. [Csak 34 lecke jelent meg.]

942. Ciató Lajos: A kisebbségi kérdés Nagy-Romániában. Románból ford.: Kisebbségi. Târgu Mureş [Marosvásárhely], 1924. Kiadja: A Bolyai Irodalmi Intézet és Könyvnyomda rt. 28  l., 1 lev. 23 cm.

95. Almanahul oraşului municipal T[âr]g[u]-Mureş tvh. joggal felruházott város almanachja. Anul I. évf. 1924. Redactat de-- Szerk: Julius Ghila és Francisc Parizek. Târgu Mureş [Marosvásárhely, 1924.] Tip. Ardealul. Fil. XXXII, 468  l. 24 cm. [Román-magyar nyelvű.]

957. A Cluji [Kolozsvári] Kereskedelmi és Iparkamara jelentése az 1924. évről. Cluj-Kolozsvár, [1925.] 37  l., 1 lev. 24 cm. [Előzményét és folytatását ld. Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara ... és Jelentés a Kereskedelmi és Iparkamara ... alatt.]

974. 3. sz. Az Új behozatali vámtarifa. Érvénybe lépett 1924. évi augusztus hó 1-én. Tip. Cultura ny. 54  l.

981. Corvin Könyvtár. Satu Mare [Szatmárnémeti], 1924. Simon és Vescan kny. 24 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék