monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1924: 556 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 541-556

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2201. Gyerkes Mihály -- Buna Anna: Román nyelvtan. Odorheiu [Székelyudvarhely, 1924.] Tip. S. A. 64  l.

2202. Gyerkes Mihály -- Buna Anna: Románia földrajza. Odorheiu [Székelyudvarhely, 1924.] Tip. S. A. 56  l.

2238. György Lajos: II. Prózai irodalom. Retorika. Fiú- és leányközépiskolák V. oszt. számára. Szerk. és írta: --. 1924. 254  l.

2244. György Lajos: Magyar elemek a román irodalmakban. Cluj-Kolozsvár, 1924. Szent Bonaventura kny. 14  l. 17 cm. (Klny. A Hirnök 1924. évf.-ból.)

2245. György Lajos: Magyar elemek a világirodalomban. Cluj-Kolozsvár, 1924. Minerva rt. 48  l. 23 cm.

2252. György Lajos: A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje. (1919-1923.) Összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 1924. Az Erdélyi Irodalmi Szemle kiad. Minerva rt. 21  l. 23 cm. (Tanulmányok és Értekezések. I. köt. 2. sz.)

2270. Győri Ernő: Isten és nő. Versek. Cluj-Kolozsvár, 1924. Haladás Lap és Könyvkiadó R. T. kiad. /Lapkiadó Rt./ 61  l., 1 lev. 23 cm.

2282. Gyulafehérvári Takarékpénztár mint részvénytársaság alapszabályai. Alba Iulia [Gyulafehérvár, 1924.] F. Schäser. 9  l. 33 cm.

2290. Hacke Károlyné: Anyák könyve. Kolozsvár, 1924. Az Út kiad. Minerva rt. 28  l. 15 cm. (Ünnepnapok. I. sor. 4. sz.)

2300. Hajnal László: Ilyen vagyok! Cluj-Kolozsvár, 1924. Szilágyi Ferenc grafikai vállalat kiad./ /Corvin ny./ 94  l. 23 cm.

2314. Halbreich Gedeon: Énekek-éneke. /Versek. Elbeszélések./ Kolozsvár, 1924. Studio kny. 64  l. 15 cm.

2326. Hamvai Sándor: A szent hazugság. Regény. Brassó, [1924.] Brassói Lapok Könyvosztályának kiad. /Brassói Lapok kny./ 137  l. 18 cm.

2328. Hangya Péter: Hímesház küszöbén. Oradea Mare (Nagyvárad), 1924. Gutenberg kny. 116  l. 16 cm.

2365. A Háztulajdonosok és bérlők közötti viszony kivételes rendezését tárgyaló törvény és miniszteri indoklásának magyar szövege. Ford. és összeáll.: Bartha Ignác. Cluj [Kolozsvár, 1924.] Tip. Unirea. 24  l. 20 cm.

2389. Heiner Lajos: Tapasztalataim a Bismosalvannal. Cluj-Kolozsvár, 1924. Concordia kny. 11  l. 21 cm. (Az Erdélyi Orvosi Lap tudományos közleményei. Klny. 1924. V. évf. 15-16. sz.)

2397. Heltai Gáspár, ifj.,: három nyelvű szótára 1589-ből. Bevezetéssel ellátva sajtó alá rendezte Csűry Bálint. Cluj-Kolozsvár, /1924. Kiadja: Az Erdélyi Irodalmi Szemle./ Minerva Rt. 29  l. 25 cm. (Tanulmányok és értekezések az erdélyi magyar bölcselet-, irodalom-, nyelv- és történettudományok köréből. I. köt. 1. sz.)

2407. Herschkovits Farkas: A gondolkozás befolyása a szemmozgásokra és a gondolatolvasás. Cluj-Kolozsvár, 1924. Concordia kny. 7  l. 22 cm. (Az Erdélyi Orvosi Lap tudományos közleményei. Klny. 1924. V. évf. 9-10. sz.)

2428. Himnuszok Krisztusért és egyházért. Keresztyén énekek a belmisszió céljaira. Összeáll.: Kádár Géza. Második kiadás. Zalău-Zilah, 1924. Seres Samu kny. 136  l. 21 cm.

2430. *Hinni, vagy vélekedni. Bucureşti, [1924.] Tip. Edit. Cuvântul Evangheliei. 8  l.

2435. Hirschler József: Aquinói Szent Tamás. Jubiláris gondolatok. Cluj-Kolozsvár, 1924. Minerva rt. 12  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle 1924. évi 3-4. sz.-ből.)

2446. Históriás könyvecske. Összeáll.: György Lajos. Cluj-Kolozsvár, 1924. Minerva rt. 104  l. 15 cm. (A Magyar Nép könyvtára. 2.)

2485. Horváth Janka: versei kisebb-nagyobb gyermekeknek. /Arad, 1924. Réthy Utódai kny./ 45  l. 20 cm.

2538. *Humoros reklámnaptár az 1925. reklám évre. Szerkeszti és kiadja Elekes Hirdetési Iroda Braşov. Covasna [Kovászna, 1924.] Patria kny. 16  l.

2563. Ignácné Makkai Kornélia: A háztartástan kézikönyve. Cluj-Kolozsvár, 1924. Minerva rt. /Bolyai kny. Rt., Târgu Mureş [Marosvásárhely]/, 94  l., 1 lev. 23 cm.

2565. *Illusztrált "Figaro" naptár. 1925. Szerk.: Renovich Alfréd. Timişoara [Temesvár]. /1924./ Kiadja a Figaro könyv- és lapkiadó vállalat. Pilger kny. 8 lev.

2569. *Illyés József: Societatea sportivă din Târgu Mureş, M[arosvásárhelyi] S[port] E[gyesület] huszonöt évi működésének története (1898-1923.) Szerk.: --. Târgu Mureş [Marosvásárhely], 1924. Az M. S. E. kiad. Tipografia comunală al oraşului. 192  l., 24 mell.

2571. Imádságos könyvecske a Szent Vincze Intézet növendékeinek használatára. Nagyvárad, 1924. Szent László ny. r. t. 96  l. 14 cm.

2604. Imre Sándor: Dr. Janovics Jenő és a színház. Cluj-Kolozsvár, 1924. Az Erdélyi és Bánáti Színészegyesület kiadv. /Sonnenfeld A. rt. ny., Oradea Mare-Nagyvárad./ XVI, 254  l., 1 mell. 24 cm.

2611. Indicatorul firmelor din circumscripţia Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj inregistrate la Tribunale. -- A Cluji Kereskedelmi Iparkamara területén lévő törvényszékileg bejegyzett cégek címtára. -- Adressenbuch über die im Bereiche de (!) Clujer Handels- und Gewerbekammer gerichtlich improtokolierte Firmen. Cluj [Kolozsvár, 1924.] Tip. Unirea. 190  l. 23 cm.

2614. Az Ingatlanbank Részvénytársaság Arad alapszabályai. Arad, 1924. Corvin kny. 14  l. 21 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék