monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1938: 362 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 361-362

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2284. Gyulai Zoltán: Fizikai világ és szellemiség. Cluj [Kolozsvár], 1938. Pallas kny. 17  l. 23 cm. (Keresztény Magvető Füzetei. 25.)

2307. Halász Antal: Erdélyi barázdák. Oradea [Nagyvárad, 1938.] Grafica. 93  l., 1 lev. 22 cm.

2347. 21. sz. IV. évf. 1. sz. 1938. február hó. Boróczy Erzsébet, Cs.: A konyhakert. 1938. 64  l. (Gazdasági sorozat. 8-ik füz.)

» 22-23. sz. IV. évf. 2-3. sz. 1938. március-július hó Schmidt Béla:A vérbaj. I-II. rész. 1938. I. rész. 64  l., 1 mell.; II. rész. 64  l., 1 mell. (Egészségügyi sorozat. 7-8-ik füz.)

2348. Határidős munkarend évenkint ismétlődő teendőkről. Kiadja: Farkas Jenő esperes. Târgu Mureş [Marosvásárhely, 1938.] Helicon, Petri Károly könyvesboltja. 29  l. 24 cm.

2368. Hegedüs Lóránt: Viola-város. Cluj [Kolozsvár], 1938. Könyvbarátok Társasága. /Minerva rt./. 117  l., 1 lev. 21 cm. (Erdélyi Könyvesház. 6. köt. Könyvbarátok Társasága. 8. kiadv.)

2369. Hegyi Endre: Napóra. Versek. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 78  l., 1 lev. 20 cm.

2374. A Heidelbergi Káté. Az eredeti szövegből ford. és jelen alakjában közzétette Erdős József. Oradea [Nagyvárad], 1938. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kiad. Kálvin ny. 72  l. 15 cm. [Református Könyvtár. 1. sz.]

2398. Helyesírási szótár. A M. Tud. Akadémia Szójegyzéke. Cluj [Kolozsvár], 1938. Gloria kny. II. 30  l. 24 cm. (Népművelési Füzetek. 3. sz.)

2414. 4. sz. Ahogy mi akarjuk... Az Új Cionista Szervezet célkitűzései és programja. /Oradea/, [1938]. /Grafica./ 30  l. 1 lev.

2417. Heszke Béla: Brüsszeli délután. Braşov-Brassó, 1938. Sziget kiadás. /Hunyadi ny./ 96  l., 2 lev. 24 cm.

2458. Hoffmann Ferenc: Magyar népdalkincs. Férfikar. [Kolozsvár, 1938.] A Rom. Magy. Dalosszövetség kiad. 12  l.

2495. Horváth Jenő: A megtérés. Turda [Torda, 1938]. Egyház és Misszió kiad. Füssy kny. 24  l. 16 cm. [Borítékcím.]

2500. Horváth Jenő: Most szedtem a fáról. /Elbeszélések./ Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 102 l., 1 lev. 20 cm.

2505. Horváth Jenő: Uram, taníts minket imádkozni! /Cluj/ [Kolozsvár, 1938.] Ifjú Erdély kiad. /C. Grafica kny./ 24  l. 15 cm. (Élő Könyvek. 27.)

2520. Horváth László: Elfeledkezhetik-e? [Bucureşti, 1938.] 1 lev. 30 cm.

2522. Horváth László: Ua. V. kiadás. Bucureşti, /1938/. Tiparniţa. [Borítékcím.]

2529. Hozzátok szólunk magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak! Cluj [Kolozsvár], 1938. Kiadja: A Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. /Grafica kny./ 24  l. 17 cm.

2540. Hunyadi Sándor: Irina. A 20 éves Keleti Újság regényajándéka. /Cluj-Kolozsvár/, [1938.] /Lapkiadó Részvénytársaság kny./ 53  l. 29 cm.

2585. Imre Lajos: Hivatás és élet. Elmélkedések, prédikációk, előadások. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 230  l. 23 cm.

2595. Imre Lajos: Liliom a tövisek között. (A református egyházak világtestvérisége.) Turda [Torda, 1938. (?)] Füssy kny. 41  l. 16 cm.

2602. Imre Lajos -- Maksay Albert: Ua. 1938.

2609. Incze Lajos: Parajd község és népe. Cluj [Kolozsvár, 1938. Gloria kny.] 193-208.  l. 25 cm. [Klny. a Hitel 1938. évf.-ból.]

2628. Iparos Évkönyv. 1939. Szerkeszti: Kőrössy Árpád. Cluj [Kolozsvár, 1938.] Az Ipari Élet kiad. Centrala kny. 177  l., 1 lev. 15 cm.

2665. Jakab Béni: Bibliai tárház. Összeáll.: --. /Târgu Mureş/ [Marosvásárhely, 1938.] Tip. Pax. 8  l. 32 cm.

2667. Jakab Béni: Az Evangélium hangja. Összeáll.: --. /Tg. Mureş/ [Marosvásárhely, 1938. (?)] Tip. Pax 8  l. 32 cm.

2668. Jakab Béni: Keresztény Kalauz. Összeáll.: --. /Tg. Mureş/ [Marosvásárhely], 1938. Tip. Pax. 8  l. 32 cm.

2676. Jakabffy Elemér: Du droit privé des femmes de la Transylvanie. Conférence tenue par E. de Jakabffy, au congrés des femmes hongroises de la Transylvanie à Cluj-Kolozsvár le 10. novembre 1928. Lugoj [Lugos, 1938.] Impr. Husvéth & Hoffer. 12  l. 23 cm.

2699. Jancsó Elemér: A bukovinai magyarság. Cluj [Kolozsvár], 1938. Korunk kiad. /Fraternitas Rt./ 8  l. 24 cm. (Klny. a Korunk 1938. januári sz.-ból.)

2711. Jancsó Elemér: A mai magyar irodalomtörténetírás irányai. Cluj [Kolozsvár], 1938. Minerva Rt. 14  l. 25 cm. (Klny. az E.[rdélyi] M.[Úzeum] E.[gyesület] 1937. évi emlékkönyvéből.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék