monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1938: 362 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 ... 361-362

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2747. Jánossy Jakab: Földi tüzek -- égi tüzek. Cluj [Kolozsvár], 1938. Gloria. 112  l. 21 cm.

2794. Jézust követő asszonyok. Nőszövetségi kézikönyv. Kiadta a transzilvániai nőszövetség egyházkerületi elnöksége, a kerületi nőszövetség megalakulásának tizedik évfordulója alkalmából. Sajtó alá rendezte: Maksay Albert. Cluj-Kolozsvár, 1938. Grafica ny. 70  l., 1 lev. 23 cm.

2812. Joó István: A vitaminok értéke és alkalmazása a fül-, orr-, gégegyógyászatban. Előadatott az Erd. Múz. Egy. [1938.] aug. 28-30-án tartott tordai vándorgyűlésén. Cluj [Kolozsvár, 1938.] Tip. Pallas kny. 18  l. 22 cm. (Klny. az Orvosi Szemle 1938. szept. sz.-ból. A Koleszár Szanatórium közleményei.)

2814. Jordáky Lajos: Spanyolország. Kolozsvár, 1938. Munkás Athenaeum. /Grafica kny./ 240  l., 1 lev. 20 cm.

2824. Jörgensen [J. Johannes] -- Köpf [Károly]: Zarándokút Szent Ferenc Itáliájában. Cluj-Kolozsvár, 1938. Szent Bonaventura kny. 224  l. 20 cm.

2847. Kabos Éva: Zörgessetek! Megnyittatik! Cluj-Kolozsvár, 1938. Gloria ny. 62  l., 1 lev. 17 cm.

2873. Kádár István, orosházi: Cronica de discipulis superiorum classium. Irta és a Ref. Wesselényi Kollégium 1937. dec. 17-iki karácsonyi ünnepélyén felolvasta: --. Crasna [Kraszna], 1938. Wieder Márton ny. 21  l. 16 cm.

2916. Kántor Lajos: Czegei gróf Wass Ottilia, az Erdélyi Múzeum-Egyesület nagy jótevője. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 22  l., 1 mell. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 96. sz.)

2959. *Károly József: A pénz embere. [Meyer Amschel Rothschild, 1744-1812.] Arad [1938]. Tip. Lovrov & Co. 147  l. 23 cm.

2976. 21. füz. Puskás Hugolin: Szent Antal élete. 1938. 40  l.

2979. Katolikus Gyermeknaptár az 1939. évre. Szerk.: Torday Adél. /Cluj-Kolozsvár/, 1938. /Gloria ny./ 1 lev., 48  l. 14 cm.

3011. Kelemen Lajos: Kolozsvári műemlékkrónika. Cluj-Kolozsvár, [1938.] Minerva rt. 7  l. 24 cm. (Klny. a Pásztortűz 1938. évi 11-12. sz.-ból.)

3015. Kelemen Lajos: Református templomi mennyezet- és karfestések. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva Rt. 10  l. 23 cm. (Klny. az Erdélyi Magyar Református Naptár 1939. évf.-ból.)

3032. Kemény János: Itéletidő. Történetek és rajzok a havas életéből. Cluj-Kolozsvár, 1938. Erdélyi Szépmíves Céh. /Minerva rt./ 218  l., 2 lev. 21 cm. (Az Erdélyi Szépmíves Céh 122. kiadv.; XI. sor. 1-2. sz. könyve.)

3043. Kép szentelés 1938. április 16-án Húsvét szombatján Kiss János testvérnél. [Kolozsvár, 1938. Schildkraut.] 19  l. 20 cm. [Nincs címlapja. Kőnyomatos.]

3056. 24. füz. Vári Albert: Kereszténység és unitárizmus. 1938. Pallas kny. 11  l.

» 25. füz. Gyulai Zoltán: Fizikai világ és szellemiség. 1938. Pallas kny. 17  l.

3068. Kerpel Izsó: Összegyűjtött műfordításai, versei és egyéb cikkei. Arad, 1938. Lovrov kny. 632  l., 2 lev. 21 cm. [Borítékcíme: Versek, műfordítások és cikkek. 1888-1937.]

3092. 8. sz. Barth Károly: A református tan, annak lényege és feladata. Ford.: M. Nagy Ottó. [1938.] Grafica kny. 40  l.

» 9. sz. Amit a református középiskoláról mindenkinek tudnia kell. 1938. 70  l., 1 lev.

3180. Klein Jeromos: Kié vagyok, hová tartozom? Regény. Cluj /Kolozsvár/, 1938. Tip. Orient. 192  l. 21 cm.

3220. Koleszár László: A nátha. Cluj [Kolozsvár], 1938. Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület. [Minerva Rt. kny.] 125-134.  l. 25 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum-Egyesület Székelyudvarhelyen, 1937. aug. 29-31. napján tartott tizennegyedik Vándorgyűlésének Emlékkönyvéből.) [Borítékcím.]

3222. Koleszár László: Az orvostudomány haladása a világháború óta. Cluj [Kolozsvár], 1938. Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület. [Minerva Rt. kny.] 10  l. 25 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum-Egyesület Székelyudvarhelyen, 1937. aug. 29-31. napjain tartott tizennegyedik vándorgyűlésének Emlékkönyvéből.) [Borítékcím.]

3290. Koncz Lajos: Konyha-kertészet. Cluj [Kolozsvár], 1938. Minerva rt. 240  l. 15 cm. (A Magyar Nép könyvtára. 54-55.)

3293. Konfirmációra előkészítő káté, azaz rövid foglalata mindannak, amit egy öntudatos református keresztyén embernek hitéről, életéről és egyházáról tudnia kell. Néhai Szoboszlai Pap István és Révész Bálint tiszántúli püspökök kátéja nyomán átdolgoztatta és kiadta a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, az 1937. évi közgyűlés 38-e határozata alapján. Oradea-Nagyvárad, 1938. Kálvin kny. 56  l. 20 cm.

3342. Kotsis Mária Cecilia: Carte de cântece pentru şcolile secundare cl. I. --Énekeskönyv középiskolák I. oszt. számára. Összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 82  l. 21 cm.

3343. Kotsis Mária Cecilia: Carte de cântece pentru şcolile secundare cl. II. -- Énekeskönyv középiskolák II. oszt. számára. Összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 69  l. 21 cm.

3344. Kotsis Mária Cecilia: Carte de cântece pentru şcolile secundare cl. III. -- Énekeskönyv középiskolák III. oszt. számára. Összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 85  l. 21 cm.

3345. Kotsis Mária Cecilia: Carte de cântece pentru şcolile secundare cl. IV. -- Énekeskönyv középiskolák IV. oszt. számára. Összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 1938. Minerva rt. 104  l. 21 cm.

1015. Családi Naptár az 1939. évre. Szerk.: Pogány Marcel. Braşov [Brassó], 1938. Kiadja a Brassói Lapok könyvkereskedése. 96  l. 23 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék