monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1937: 386 tétel lapozás: 1-30 ... 301-330 | 331-360 | 361-386

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


6260. Új erdélyi antológia. Abafáy Gusztáv, Bözödi György, Dsida Jenő, Flórián Tibor, Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Kolozsvári G. Emil, Kováts József, Nagy István, Szabédi László, I. Szemlér Ferenc, Szenczei László, Varró Dezső, Vásárhelyi Z. Emil, Wass Albert írásai. /Szerk.: Abafáy Gusztáv, Jancsó Elemér és I. Szemlér Ferenc./ /Cluj-Kolozsvár/, 1937. /Minerva rt./ 179  l. 20 cm.

6291. Ujlaky János: Ezüst hegyen. Versek. Arad, 1937. Vasárnap. 112  l. 23 cm.

6302. Az Unio szabadkőműves páholy ötven éve. 1886-1936. Irta J.[ancsó] E.[lemér]. Cluj [Kolozsvár], 1937. Pallas ny. 29  l. 24 cm.

6327. 8. sz. Proces verbal dresat despre congresul jubilar ţinut în zilele 2-3 Maiu 1937. cu discursurile ocazional (!) ale Dlor Lővy Francisc, Adorján Armin, Fischer Josef, Vágvölgyi Ludovic şi despre referatele şi hotărârile primite de congres. -- Jegyzőkönyv az Oradea 1937. évi május hó 2. és 3. napjain megtartott XIII-ik és egyben jubiláris kongresszusról Lővy Ferenc ünnepi templomi beszédével, Adorján Ármin megnyitó beszédével, Fischer József előadásával, Vágvölgyi Lajos, Dr. Kecskeméti Lipót beszédével, a kongresszuson hozott határozatokkal és elfogadott jelentésekkel. Oradea [Nagyvárad, 1937.] Tip. Franklin. 75  l., 2 lev.

633. Bitay Pál: a református lelkipásztor és a magyar falu. Cluj [Kolozsvár], 1937. A szerző. Tip. Nagy. 16  l. 22 cm. [Borítékcím.]

6351. Útmutató, a Reghini [Szászrégeni] Magyar Iparos Olvasókör ipari és mezőgazdasági kiállítása 1937. évi október hó 10-től 17-ig. /Reghini/ [Szászrégen, 1937.] /Új Könyvkereskedés kny./ 7  l. 16 cm.

6375. Ürmösi-Maurer Béla: Kisebbségi kérdések. /Első könyv./ I. A kiélezett kisebbségi mozgalmak Romániában. II. A kisebbségvédelem jegyében. -- 1937. augusztus. Cluj-Kolozsvár, 1937. Tip. Pallas ny. 112  l. 23 cm.

6381. Üzenet. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ján. 3:16. azaz lelkipásztori levél a Tg. Mureş-marosvásárhelyi reformátusokhoz. /Tg. Mureş/ [Marosvásárhely, 1937]. /Tip. Pax./ 8  l. 24 cm.

6396. Vajda István: Nagypéntek. Versek. Târgu Mureş [Marosvásárhely], 1937. Tip. Helicon. 30 l.

6408. Valentiny Antal: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványainak könyvészeti leírása. 1859-1934. Összeáll.: --. [Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt.] 79  l. 25 cm. (Klny. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése. 1859-1934. c. munkából.) [Nincs címlapja.]

6423. Váradi Antal: Az Úr ítél. Oradea [Nagyvárad], 1937. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztési Osztályának kiadv. Kálvin kny. 8  l. 2 cm. (Szavalókórus szövegek. Szerk. Orth Győző.)

6434. Varga Béla: A szabadelvű kereszténység vallásos alapja. Az I. A. K. F. Arnheimban 1936. tartott teológiai konferenciáján felolvasott dolgozat. Odorheiu [Székelyudvarhely], 1937. Globus kny. (Csiky Albert.) 10  l. 23 cm. (Klny. az Unitárius Szószék 1937. évi 1-2. sz.-ból.)

6442. Ua. II. kiadás. Cluj [Kolozsvár, 1937]. Pallas kny. 97  l. 16 cm.

6477. Vásárhelyi János: Krisztus szolgálatában. Beszédek és imák. Püspökké választása és beiktatása alkalmából írta és elmondotta: --. Cluj [Kolozsvár], 1937. Minerva rt. 27  l. 25 cm.

6492. Vásárhelyi János: Vasárnapról vasárnapra. Egyházi beszédek. Cluj [Kolozsvár], 1937. Minerva rt. 344  l. 21 cm.

6494. A Vásárhelyi Találkozó. Cluj-Kolozsvár, [1937]. Gloria ny. 29  l. 24 cm. (Klny. a Hitel 1937. évi 3. sz.-ból.)

6495. A Vásárhelyi Találkozó hivatalos jelentése. Marosvásárhely, 1937. október 4. 13 lev. 37 cm. [Egyoldalú sokszorosított gépírás.]

6496. Vásárhelyi Z. Emil: Erdélyi művészek. Tanulmányok ma élő erdélyi magyar képzőművészekről, 64 műmelléklettel. /Cluj/ [Kolozsvár], 1937. Erdélyi Szépmíves Céh. /Minerva rt./ 134  l., 1 lev. 20 cm. (Az Erdélyi Szépmíves Céh 112. sz. kiadványa. X. sorozat 4-5. sz. könyv.)

6508. Végh József: Mentő öv. (Golgotás Út a valóságban.) Riport-regény. Cluj [Kolozsvár, 1937.] Tip. Nagy. 120  l. 20 cm.

651. Bodis Gáspár: A váltóláz vagy hideglelés. (Malária.) Braşov-Brassó, 1937. Kiadja az Ágisz Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya. /Tip. Bodor./ 50  l. 16 cm. (Hasznos Könyvtár. 17. sz. III. évf. 3. sz. 1937. július 1. Egészségügyi sorozat. 6. füz.)

6517. Venczel József: Öt oltmenti székely község népmozgalma. Népesedéspolitikai tanulmány. Cluj-Kolozsvár, 1937. Gloria kny. 16  l. 24 cm. (Klny. a Hitel 1937. évi 1. sz.-ból.)

6522. Veress Endre: A kolozsvári Szent Mihály templom céhzászlói és céhek története. Cluj-Kolozsvár, 1937. Tip. Gloria. 31  l. 15 cm.

6527. Ua. Második kiadás. Cluj [Kolozsvár], 1937. Szerző kiadása. /Szent Bonaventura kny./ 48  l. 19 cm.

6534. Veress Ernő: Szertartástan. Cluj [Kolozsvár], 1937. Szerző kiadása. /Szent Bonaventura kny./ 84  l. 19 cm.

6566. Vigh Ernő: Üres a nézőtér. Sötét a rivalda. Satu Mare [Szatmárnémeti], /1937./ Balogh ny. 112  l. 21 cm.

6567. Viktor testvér: Az ősigazság felé... Húsvéti tanítások a szférákból. A rózsakeresztes bölcseletbe beállította: --. Kolozsvár, 1937. Kiadta a cluji metapszychikai tanulmánykör. /Litogr. Schildkraut./ 251  l., 2 tábla. 21 cm.

6568. Viktor testvér: Spirituális asztrologia. Előadássorozat, tartotta --. Május-június 1937 a cluji metapszychikai tanulmánykör csarnokában. Kivonat Deési Mihály testvér stenogramja alapján. Bevezetés a horoszkóp elkészítésének technikájába, elmagyarázva egy Ego esetén, ki leszületését körbeli szülőkhöz előre bejelentette. Magánkiadás. [Kolozsvár, 1937.] /Lit. Schildkraut./ 146  l., 3 mell. 21 cm.

6607. Walter Gyula: Kolozsvár kövei. Regényes rajzok. II. kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1937. Könyvbarátok Társasága. Minerva rt. 185  l., 3 lev. 21 cm. (Erdélyi Könyvesház. [2. köt.] Könyvbarátok Társasága 6. kiadványa.)

6621. Weinberger Mózes: A templomos lelkek... Elmondotta -- a cluji Congr. Izr. Hitközség templomának félszázados jubileumán, 1936. december 13-án. Cluj [Kolozsvár], 1937. /Bernát kny./ 8 l. 19 cm.

6623. Weinmann Jenő: A vilnai zsidó tudományos intézet. Az IWO. A zsidó tudomány a zsidó tömegek létharcának szolgálatában. A zsidó kongresszus kiadása. H. n. /1937./ 30  l. 15 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék