monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1937: 386 tétel lapozás: 1-30 ... 91-120 | 121-150 | 151-180 ... 361-386

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1465. Erdély és Bánát nyomdaipari üzemeinek kollektív szerződése, mely köttetett a Romániai Grafikai Munkaadók Szövetsége és a Romániai Grafikai Munkások Szövetsége között. Érvényes: 1937. augusztus hó 1-től. /Cluj/ [Kolozsvár, 1937.] /Minerva Rt./ 48  l. 16 cm.

1509. Az Erdélyi Gazda naptára. 1938., 1939., 1940. Szerk.: Teleki Ádám, Török Bálint. LXVIII-LXX. évf. Cluj-Kolozsvár, 1937-1939. Kiadja: az Erdélyi Gazdasági Egylet. /Minerva rt./ 3 db, 23 cm. [1937. évig címe: Az erdélyi gazdák zsebnaptára.]

1511. Az Erdélyi Gazdasági Egylet által 1937. évi február hó 21-27. napjain rendezett vetőmag kiállítás és vásár résztvevőinek névsora. Cluj [Kolozsvár, 1937.] Minerva ny. 4  l. 29 cm. [Nincs címlapja.]

1514. LXIV. füz. Törvény a mezőgazdaság szervezéséről és serkentéséről. Megjelent a Hivatalos Lap 67. sz.-ban 1937. március 22-én. Ford.: Asztalos Sándor. 1937. Minerva rt. 98  l., 2 lev.

» LXV. füz. A mezőgazdaság szervezéséről és fellendítéséről szóló törvény végrehajtási utasítása. Megjelent a Hivatalos Lap 236. sz.-ban. 1937. október 12-én. Ford.: Asztalos Sándor. 1937. Minerva rt. 151  l.

1517. Az Erdélyi Helikon magyarországi barátainak aranykönyve. 1937. Kolozsvár, [1937.] Erdélyi Szépmíves Céh. 2 lev. 240  l. 18 cm.

152. Aradi Közlöny évkönyve. 1938. /Satu Mare/ [Szatmárnémeti, 1937.] /Presa Liberă./ 92  l. 23 cm.

1540. [1. köt.] Földi István: Nemere-fúvás. Regény. 1937. 156  l., 2 lev.

» [2. köt.] Walter Gyula, Tövisi: Kolozsvár kövei. Regényes rajzok. II. kiadás. 1937. 185 lev., 3 lev. (Könyvbarátok Társasága 6. kiadv.)

» [2. (!) köt.] Málnásy Tivadar: Ruha teszi az embert... II. kiadás. 1937. 177  l., 2 lev. (Könyvbarátok Társasága 6. kiadv.)

1549. Erdélyi Magyar Évkönyv. 1938. A kisebbségi magyar polgár kézikönyve. Szerk.: Kacsó Sándor. Braşov-Brassó, 1937. A Brassói Lapok és Népujság kiad. /Az Erdélyi Sajtóvállalat (Kahána B.) ny./ 220  l. 23 cm.

1579. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése. 1859-1934. A választmány megbízásából szerk.: György Lajos. /Cluj-Kolozsvár/, 1937. Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület. /Minerva rt./ IV, 344  l., 1 lev. 26 cm.

158. Arany János: elbeszélő költeményei. Bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta: Görög Ferenc. Cluj [Kolozsvár], 1937. Minerva rt. 160  l. 17 cm.

1588. XVII-XX. A református lelkipásztor kézikönyve. Borbáth Dániel, Darkó Ákos és László Dezső közreműködésével szerk.: Imre Lajos. I-II. köt. 1937-1938.

» I. köt. 1937. 266  l., 1 lev.

1614. Erdélyi Szemle Magyar Kisebbségi Könyvtár Füzetei. [Kolozsvár], 1937. Erdélyi Szemle kiad. 35 cm.

» Nagy László, S.: A Duna igérete. 1937. 6 lev.

1621. 109. kiadv. Kiss Jenő: Kormos üvegen. Versek. 1937. 98  l., 1 lev. (IX. sor. 21. sz. könyv.)

» 110-111. kiadv. Bánffy Miklós, gróf: Erdélyi történet. A fali írás második szava ... és híjjával találtattál... I-II. 1937. I. 295  l., 1 lev.; II. 316  l., 1 lev. (IX. sor. 22-24. sz. és X. sor. 1-3. sz. könyv.)

» 112. kiadv. Vásárhelyi Z. Emil: Erdélyi művészek. Tanulmányok ma élő erdélyi magyar képzőművészekről. 64 melléklettel. 1937. 134  l., 1 lev. (X. sor. 4-5. sz. könyv.)

» 113-114. kiadv. Molter Károly: Tibold Márton. Regény. I-II. 1937. I. 176  l., 1 lev.; II. 184  l., 1 lev. (X. sor. 6-9. sz. könyv.)

» 115. kiadv. Ormos Iván: Állj! Ki vagy? Regény. 1937. 194  l., 1 lev. (X. sor. 10-11. sz. könyv.)

1624.   91. Szabó T. Attila: Nireş-Szásznyires település-, népiség-, népesedés- és helynévtörténeti viszonyai a XIII-XX. században. 1937. 74  l., 3 mell.

»   92. Jancsó Elemér: Nyelv és társadalom. 1937. 20  l.

»   93. Gyárfás Elek: Útinaplója 1844-ből. Közli: Gyárfás Elemér. 1937. 23  l.

»   94. Jászay Károly: Magyar luteránus megmozdulások Cluj-Kolozsváron. (1798-1861.) 1937. 21  l.

»   95. Valentiny Antal: Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1936. év. 1937. 20  l.

» 101. Szabó T. Attila: Dés helynevei. Turda [Torda], 1937. Füssy kny. 66  l.

165. Arató András: Töredelmes vallomás. Versek. /Oradea/ [Nagyvárad, 1937.] Szigligeti Társaság kiad. /Sonnenfeld./ 48  l. 23 cm.

1659. Esteban, Roberto: Égő Spanyolország. /Oradea/ [Nagyvárad, 1937.] /Tip. Mercur S. A./ 56  l. 21 cm. (Mai Modern Könyvtár.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék