monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1928: 386 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 361-386

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2393. Heller József: A diathermiáról, különös tekintettel nőgyógyászati alkalmazására. Cluj [Kolozsvár, 1928.] Helicon. 10  l. 29 cm. (A [Revista Medicală] -- Orvosi Szemle tudományos közleményeiből. [I. évf. 5., 7-8. sz.-ból.])

2420. Hét mennyei szent zár imádsága. Carei [Nagykároly, 1928.] Csókás László. 8  l. 16 cm.

2436. Hirschler József: A bronzkapuk mögött. Cluj-Kolozsvár, 1928. Lengyel Sándor kny. 3 lev., 231 l. 20 cm.

2467. Hol az igazság? Kálvinista Kálmán és Adventista András beszélgetése a református és szombatos vallás fölött. Írta: Kas. [Kolozsvár], 1928. Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. Minerva ny. 24  l. 16 cm. [Szerkesztője: Farkas Jenő.]

2597. Imre Lajos: A modern nevelési rendszerek kritikája. Cluj-Kolozsvár, 1928. Minerva Rt. 37 l. 16 cm. (Minerva Könyvtár. 12.)

2610. Incze Vilmos: Holnap már másként lesz... Cluj-Kolozsvár, 1928. Helikon ny. 71 l. 21 cm.

2645. [1929.] 1928. Minerva rt. 106  l.

2670. Jakab László: Összetört életek. Regény. Şimleul Silvaniei-Szilágysomlyó, [1928.] Erdélyi Családi Könyvtár kiad. /Lázár kny./ 208  l. 15 cm.

2673. Jakab Ödön: Versek. Cluj-Kolozsvár, 1928. Minerva rt. 110  l., 1 lev. 15 cm. (A Magyar Nép könyvtára. 29.)

2744. Jánossy Béla, P.: Terézia nővér. Színmű 3 felvonásban. Cluj-Kolozsvár, 1928. Szent Bonaventura kny. 88  l. 17 cm. (A Katholikus Világ Színpada. I.)

2825. Jövendő. Antológia. Szerk.: Ferencz József. Cluj-Kolozsvár, 1928. Kiadja az unitárius teológiai akadémia önképzőkörének ifjúsága. Corvin kny. 91  l., 1 lev. 20 cm.

2826. Jubiläums-Kalender für das Jahr 1928. Hrsg. vom "Mariahilf-Frauenverein" im Timişoara zur Feier seines 70 (1857-1927) jährigen Bestehens. Timişoara [Temesvár], 1927. Bchdr. Heinrich Uhrmann. 92  l. 23 cm. [Magyar és német szöveggel.]

2880. Kajtsa Ferenc: A Hargita dalol. Versek. Cluj-Kolozsvár, 1928. Lengyel Sándor kny. 43  l. 20 cm.

2884. Kallós József: Egyszerű Új módszer a vizelet, vér és liquor cukortartalmának meghatározására. 3 lev. 24 cm. [Temesvár, 1928. Helicon.] (Klny. az Orvosok Lapja. 1928. júniusi sz.-ból.)

2948. Karácsonyi könyv. Ünnepi ajándék a Szent Kereszt katonáinak. A kisdedek... Elbeszélések a gyermekvédelem köréből. Ford. Hodács Ágoston. Cluj-Kolozsvár, 1928. Szent Bonaventura kny. 96  l. 20 cm.

2951. Kardos Géza: A járványos gyermekbénulás epidemiologiája, diagnosisa és therápiája. Timişoara [Temesvár, 1928.] Helicon. 12  l. 24 cm. (Klny. az Orvosok Lapja 1928. évi júniusi sz.-ból.)

2966. Kárpáthy Zoltán: Amíg az élet rohan. Máramarossziget, 1928. Hermes ny. /Szerző kiad./ 94  l., 1 lev. 20 cm.

2973. Katholikus Kultúrkönyvtár. X. köt. Arad, 1928. A Magyar Kultúra kiadása, Budapest. Vasárnap irodalmi és nyomdai műintézet.

2976. 17. füz. Földes Zoltán: Az elveszett leány. 1928. 27  l.

2977. A Katholikus Világ Színpada. I-VIII. Cluj-Kolozsvár. 1928-1930. Szent Bonaventura kny. 17 cm.

» I. Jánossy Béla, P.: Terézia nővér. Színmű három felvonásban. 1928. 88  l.

» II. Keresztély Mária: A csoda. Falusi életkép egy felvonásban. 1928. 24  l.

2990. Kecskeméthy István: A Deuteronomium befejezése. Rövid kommentár. [Kolozsvár, 1928.] 49  l. 23 cm.

3028. Keleti Újság naptára az 1929., 1930., 1931., 1932. évre. Cluj-Kolozsvár, 1928-1931. Lapkiadó ny. műint. 4 db, 23 cm.

3052. Keresztély Mária: A csoda. Falusi életkép egy felvonásban. Cluj-Kolozsvár, 1928. Szent Bonaventura kny. 24  l. 17 cm. (Katholikus Világ Színpada. II.)

3081. Késmárki G[ergely]: Die Tschecho-Slowakei und das Minderheitenproblem. Zur zehnten Jahreswende der Fünfvölkerrepublik. Lugoj [Lugos, 1928.] Bchdr. Husvéth & Hoffer. 26  l. 23 cm. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift: Glasul Minorităţilor -- La Voix des Minorités -- Die Stimme der Minderheiten. 1928. Nr. 10-12.)

3086. A Kétfejű madár vagy: A Habsburg-ház titka. Történeti regény. 1-78. füz. Sajtó alá rendezte: Polonyi Albert. Cluj [Kolozsvár, 1928. (?)] Kiadja Polonyi Albert könyvkiadó. 1090  l. 22 cm. (Polonyi Regénytár. 4. sorozat.)

3122. Kis regélő naptár az 1928., 1930., 1931. esztendőre. [1930-tól:] Az erdélyi, bánáti, máramarosi és kőrösvidéki vásárok jegyzékével. Cluj [Kolozsvár], 1927. [1930.] Pallas; Wien, [1929.] Glöckner Verlag. Romániai kiadó: Pallas, Cluj [Kolozsvár.] 3 db, 28 cm.

3140. Kiss Elek: Jézus Útja az unitárizmus diadalma. Emlékbeszéd. Írta és elmondotta 1928. május 19-én a Tordai Unitárius templomban tartott zsinati istentiszteleten: --. Cluj-Kolozsvár, 1928. Corvin ny. 8  l. 23 cm.

3162. Kiss Menyhért: Marosszéki atyafiak. Cluj-Kolozsvár, 1928. Minerva rt. 85  l., 1 lev. 15 cm. (A Magyar Nép Könyvtára. 28.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék