monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1928: 386 tétel lapozás: 1-30 ... 331-360 | 361-386

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


6769. Zárszámadások. Casa de Păstrare pentru Interesul General S. A: Raportul ... pe anul 1928. Anul al XX-lea de gestiune. -- Marosvásárhelyi Közhasznú Takarékpénztár R.T. jelentése és XX-ik évi zárszámadása 1928-ik üzletévről. Târgu Mureş [Marosvásárhely], 1928. Tip. Apolló. 8 lev. 25 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6869. Zárszámadások. A Kolozsvári Kereskedelmi Bank Részvénytársaság zárszámadása az 1922-1927. évről. Cluj-Kolozsvár, 1923-1928. Concordia kny.; Providentia kny.; Minerva R.T. 6 db, 32cm.

6889. Zárszámadások. Pecicana Cassă de Păstrare Societate pe Acţiuni. -- Pécskai Takarékpénztár Részvénytársaság. /Bilanţul anului 1925-1927. évi zárszámadás./ Rovine, [1926-1928.] Tip. Ruber; Tip. Matticza. 3 db, 32 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6902. Zárszámadások. Reuniunea de Inmormântare Timişoara-Elisabetin. Incheierea conturilor pe anul XXXVIII-XXXIX de gestiune 1926-1927. -- Temesvár-Erzsébetvárosi Temetkezési Egylet XXXVIII-XXXIX. évi zárszámadása az 1926-1927. üzletévről. -- Temesvár-Elisabethstädter Leichen-Verein. XXXVIII-XXXIX. Rechnungsabschluss für das Geschäftsjahr 1926-1927. Timişoara [Temesvár, 1927-1928.] Fraţii Csendes. 2 db, 32 cm. [Román-magyar-német szöveggel.]

6920. Zárszámadások. A Szentbenedeki Elektromos Művek Részvénytársaság igazgatóságának és felügyelő-bizottságának XIV-XVIII. évi jelentése és zárszámadása az 1923-1927-ik üzletévről. Dés, 1924-1928. Medgyesi Lajos kny. 5 db, 32 cm.

6923. Zárszámadások. Temesvár-Erzsébetvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság 1926-1927. évi XXXV-XXXVI. üzleti jelentés és zárszámadás. Timişoara [Temesvár, 1927-1928.] Fraţii Csendes. 2 db, 26, 31 cm.

6928. Zárszámadások. A Tordai Egyesült Kisegitő és Takarékpénztár Részvénytársaság XIX. (LVI.)-XXIV. (LXI.) évi zárszámadása az 1922-1927. évről. Turda-Torda, 1923-1928. Füssy József kny. műint. 6 db, 24, 31 cm.

6934. Zárszámadások. A Vingai Takarékpénztár mint részvénytársaság XXXV-XXXIX. évi zárszámadása 1923-1927. december hó 31-én. Timişoara [Temesvár, 1924-1928.] Csendes Testvérek ny. 5 db, 32 cm.

6942. Ua. II. bővített kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1928. Minerva rt. 77  l., 1 lev. 16 cm.

6962. Zsakó István: Dolgozatok a Biharmegyei Orvos-gyógyszerész és Természettudományi Egyesület 60 éves fennállásának emlékére. Nagyvárad, 1928. Az Egyesület kiadása. 145  l.

707. Borbély István: Bevezetés az unitárius hittanba. [Előadatott az 1928-29. tanév II. szemeszterében.] [Kolozsvár, 1928. Lit. Schildkraut.] 1 lev., 273  l. 25 cm. [-- előadásai. 1. köt.]

708. Borbély István: A duális létbölcselet és theológiája. Cluj-Kolozsvár, 1928. /Az Unitárius Irodalmi Társaság kiadása./ Corvin ny. 76  l., 1 lev. 24 cm. (Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára. IV. köt.)

711. Borbély István: Ferencz József unitárius püspök emlékezete. Irta és a magyar unitárius egyháznak 1928. május 19-én Tordán tartott zsinati emlékünnepélyén felolvasta:--. Cluj-Kolozsvár, 1928. Corvin kny. 15  l. 23 cm.

751. Boros Fortunát: A kereszt zsoldjában. Cluj-Kolozsvár, 1928. Szent Bonaventura kny. 104  l. 17 cm.

774. Boros János: Az 1848. év eseményei Krassó vármegyében. Történelmi tanulmány.-- levéltári kutatásai alapján. Sajtó alá rendezte: Jakabffy Elemér. Lugoj [Lugos, 1928.] Husvéth és Hoffer kny. 101  l., 1 lev. 16 cm.

777. *Boroszlow Vladimir: A szibériai halálmezők vagy az orosz császári palota rejtelmei. Cluj [Kolozsvár, 1928.] Kiadja: Polonyi Albert. 375  l.

780. Borsoss Imre: Megfigyelések az ember ivari életéről, szaporodásáról, fejlődéséről, testi és lelki világáról és ezeknek egymásra gyakorolt hatásáról. Cluj-Kolozsvár, 1928. Minerva rt. 151  l. 20 cm.

798. *Brassói Egységes Szakszervezetek Tanácsa. Jelentés 1927. évről. Összeáll.: Ábrahám Bernát. Brassó, [1928.] Kiadja: A Brassói Egységes Szakszervezetek Tanácsa. Grünfeld ny. 15  l.

80. Almanach a kolozsvári unitárius főgimnázium Kriza Önképzőkörének 1927-28. évéről. Cluj-Kolozsvár, 1928. Kiadja a Kriza Önképzőkör. Corvin kny. 72  l., 1 lev., 2 mell. 17 cm.

811. A brassói református nagyhét emlékkönyve. Cluj-Kolozsvár, 1928. Az erdélyi református egyházkerület iratterjesztésének kiad. Minerva rt. 191  l. 23 cm.

907. Catalogul expoziţiei de producte, produse, maşini, unelte şi materii agricole, aranjată la 2-8 Septemvrie 1928 de către Secţia Fitotechnică a Societăţii Agrare Ardelene. Intocmit de Valentin Török.-- Az Erdélyi Gazdasági Egylet Növénytermelési Szakosztálya által Kolozsvárt 1928. szeptember hó 2-8. napjain rendezett mezőgazdasági termény-, gép-, eszköz- és anyagkiállítás katalógusa és egyéb tudnivalói. Összeáll.: Török Bálint [Kolozsvár, 1928.] Kiadja az E. G. E. Növénytermelési Szakosztálya. 28  l. 20 cm. [Román és magyar nyelvű.]

924. Cheresteşiu, Victor: Ua. Második kiadás. 1928. Helicon kny.

951. Clubul de Şah din Sibiu.-- Hermannstädter Schachklub.-- Nagyszebeni Sakkkör. Carnet de membru. Mitglieds-Buch. /Sibiu/ [Nagyszeben, 1928.] /Tip. Dacia Traiană./ 24  l. 12 cm. [Román-német nyelvű, csak a cím magyar.]

961. Cogitator: A szatmárvidéki asszimiláció. Nemzetpolitikai tanulmány. Lugos, [1928.] Husvéth és Hoffer kny. 81  l., 1 lev. 23 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség VII-ik évf.-ból.)

966. Collodi, C.: Fajankó, a fából faragott Paprikajancsi tanulságos és vidám históriája.-- nyomán magyarra átdolgozta Czédly Károly. Arad, 1928. Vasárnap, 255  l. 18 cm.

979. Cornea Tamás: A kisebbségi kérdés. Politikai tanulmány. Cluj-Kolozsvár, 1928. /Lapkiadó rt./ 63  l. 17 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék