monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1926: 553 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 541-553

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2329. Hankó János: A régi Kolozsvár. 10 db tollrajz. Cluj, [1926.] Akcidencia kny. 10 lev.

2358. Havas József: Első segélynyújtás kézikönyve és a betegápolás ismerete. 11 ábrával. Első ezer. Cluj [Kolozsvár], 1926. Fraternitas kny. 40  l. 15 cm.

2424. Heves Ferenc -- Erg Ágoston: Groteszk plakát. -- versei. /Wien, 1926. Fundamentum kiadás. Tip. Wizner és Dávid, Sighet./ 2 lev., 21  l., 11 lev. 18 cm.

2429. Hindu erotika. Az ó-ind irodalomból kiválogatta és kiadta: Franyó Zoltán. Koro Otei nyolc eredeti tollrajzával. /Arad/. [1926.] Az Új Genius kiad. /Réthy L. és fia utódai műintézete./ 95  l. 23 cm.

2444. Hirschler József: A Vatikán művészete és élete. Cluj-Kolozsvár, 1926. Providentia kny. 2 lev., 201  l., 1 lev., 7 mell. 31 cm.

2457. Hoffmann, E. T. A.: Scudéri kisasszony. Timişoara. [Temesvár], 1926. A Temesvári Hirlap kiad. /Hunyadi ny./ 92  l. 15 cm.

2633. Irodalmi Kis Könyvtár. Szerk.: Borbély István. 1-3. Cluj- Kolozsvár, 1926. Minerva Rt. 16 cm.

2644. Istrati, Panait: Kyra Kyralina. (Zograffi Adorján elbeszéléseiből.) Romain Rolland előszavával. Franciából ford.: Horváth Henrik. Brassó, 1926. Grünfeld Vilmos és Társai kiad. 171  l. 20 cm.

2679. Jakabffy Elemér: Az 1790-91-iki magyar országgyűlés előzményei Krassó vármegyében. Lugos, [1926. (?)] Husvéth és Hoffer kny. 63  l. 17 cm.

2692. Jámbor László: Örök igazságok. Missiós-emlék. Satu Mare [Szatmárnémeti], 1926. Pallas ny. 63  l. 16 cm.

2722. Jancsó Lajos -- Fejes Áron -- Felméri Sándor: Népiskolai református vallásoktatás a II-IV. osztályban. (Huszonhat képpel.) 6. átdolgozott kiadás. Turda-Torda, 1926. Füssy József kny. 82  l., 1 lev., 1 mell. 21 cm.

2724. Jancsó Lajos -- Fejes Áron -- Felméri Sándor: Népiskolai református vallásoktatás az V-VI-VII-ik osztályban. (Huszonnégy képpel.) V. A keresztyén egyház megalakulása és rövid története. VI. Reformátió története és terjedése hazánkban. Református egyházunk szerkezete. VII. A református egyház alapigazságai a heidelbergi káté alapján és missziója. 6. átdolgozott kiadás. Turda-Torda, 1926. Füssy József kny. 128  l. 21 cm.

2726. Jancsó Sándor: Nagy Károly püspök emlékezete. Az erdélyi református egyházkerületi közgyűlés által 1926. ápr. 18-án a kolozsvári belvárosi templomban tartott gyászünnepélyen mondott imádság és beszéd. Imádságot mondott: Vajda Ferenc. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva Rt. 16  l. 23 cm.

2738. Jánossy Béla, P.: Mister Nemere. Regény. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 188  l. 20 cm.

2739. Jánossy Béla, P.: Liziői Kis Szent Teréz Rózsaesője képekben és versekben. Francia eredeti után átdolg.: --. Cluj-Kolozsvár, 1926. Szent Bonaventura kny. 144  l. 17 cm.

2769. *Jegyzőkönyv a brassói ág. hitv. ev. magyar egyházmegyének a bácsfalusi ev. templomban 1926. évi július hó 27-én megtartott ötvenhetedik (57) rendes közgyűléséről. H. n. [1926.] 56  l. 1 lev.

2775. Jelentés a Kereskedelmi és Iparkamara területének 1925. évi közgazdasági viszonyairól. Cluj [Kolozsvár, 1926.] Bornemisza Sebestyén kny. 131  l. 23 cm. [Előzményét ld. Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara... és Cluji [Kolozsvári] Kereskedelmi és Iparkamara... alatt.]

2782. Jelentés az Erdélyi Református Egyházkerület Nyugdíj- és Özvegy-Árva-Gyámintézetének állapotáról. [1926. június 1.]-(1939. november 1.) Cluj-Kolozsvár, 1926-1939. Minerva rt. 8 füz. 34 és 23 cm.

2795. "Jó Barát" naptár. 1926-27. iskolai évre. Cluj-Kolozsvár, 1926. Kiadja a Jó Barát szerkesztősége. Minerva rt. 157  l. 14 cm.

2800. Joánovics Pál: A rádió alapvető ismeretei. Cluj-Kolozsvár, 1926. Providentia kny. 180  l., 1 mell. 16 cm.

2818. Jósika Miklós: Abafi. (1836.) 12. kiadás. A regényíró unokájának, özv. báró Jósika Sámuelné, született báró Jósika Irén őnagyméltóságának kegyes támogatásával kiadja Minerva r. t. Cluj-Kolozsvár, 1926. 221  l., 1 lev., 1 mell. 21 cm. (Klasszikus Erdélyi Regények. 1.)

2827. *Jubileumi imádságos könyvecske. Oktatások és imádságok 1926-iki jubileumi évre. Közrebocsájtja az Őrszem-vállalat. Oradea [Nagyvárad], 1926. Szent László nyomda. 32  l.

2836. Juhl: A Röntgensugarak szerepe az emberi megbetegedések felismerésében és gyógyításában. Orvosok, orvostanhallgatók és az érdeklődő nagyközönség részére összeáll.: --. Timişoara [Temesvár], 1926. Cartea Românească kny. 72  l., 11 mell. 19 cm.

2845. Kabos Ármin: Levelek a fiamhoz. Közgazdasági és társadalmi problémák. /A Temesvári Kereskedők Egyesületének kiad./ Timişoara [Temesvár], 1926. Uhrmann ny. 206  l., 1 lev. 25 cm.

2863. Kádár Géza: Mit vár az egyház tagjaitól? Zalău-Zilah, 1926. Seres Samu kny. 14  l. 23 cm.

2894. Kálmán Andor: Síró violák. Szövegét és zenéjét szerzette: --. Timişoara [Temesvár, 1926.] Edition Kálmán. 2 lev. 32 cm.

2895. Kálmán Andor: Virágos nyár, most megsiratlak... Szövegét és zenéjét írta: --. Timişoara [Temesvár], 1926. Edition Kálmán. 2 lev. 32 cm.

2901. Kálnoki Károly: A nép barátja. A hívő és hitetlen. Cluj-Kolozsvár, 1926. Corvin kny. 32  l. 14 cm. (A Dávid Ferenc Egylet népies kiadványai. 1.)

2937. Karácsonyi János: A magyar nemzet áttérése a nyugati kereszténységre. 997-1095. 1 térképpel. Oradea-Nagyvárad, 1926. Szent László nyomda rt. 200  l. 24 cm.

2946. Karácsonyi könyv. A szent Karácsony békéjét szomjazó embertestvéreknek küldi a Szent Kereszt Hadserege. Cluj-Kolozsvár, 1926. Szent Bonaventura kny. 77  l., 1 lev. 20 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék