monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1925: 521 tétel lapozás: 1-30 ... 481-510 | 511-521

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


855. Bull G. H.: A titokzatos villa. Angol bűnügyi regény. Brassó, 1925. Brassói Lapok könyvosztálya kiad. /Brassói Lapok kny./ 32  l. 22 cm. (Detektív-sorozat. 12. sz.)

888. A Careii-Mari (Nagykárolyi) Polgári Olvasókör könyvtárának jegyzéke. Careii-Mari (Nagykároly), 1925. Patria kny. 46  l. 21 cm.

893. Carpenter Estlin József: Buddhizmus és kereszténység. Ellentét és párhuzam. Angolból ford.: Kiss Elek. Cluj-Kolozsvár, 1925. Corvin kny. 167  l., 1 mell. 24 cm.

916. Catalogus venerabilis cleri almae dioecesis Transylvaniensis. 1925. Albae-Iuliae, [1925.] Typografia lycei episcopalis, Sabin Solomon & Comp. 30  l. 15 cm.

922. Cheltuielile în ordine alfabetică ce sunt a se scădea din venitul brut al intreprinderii la stabilirea impozitului comercial şi industrial asupra societăţilor anonime.-- A nyilvános számadásra kötelezett részvénytársaságok keresetadójának megállapításánál a nyers jövedelemből levonható kiadások betűsorrendben való kimutatása. Cluj [Kolozsvár], 1925. Publicat de Camera de Comerţ şi Industrie. Tip. S. Bornemisa. 16  l. 23 cm. [Borítékcím. Román és magyar nyelven.]

924. Cheresteşiu, Victor: Dicţionar român-maghiar şi maghiar-român. Partea I-II.-- Román-magyar és magyar-román szótár. I-II. Cluj-Kolozsvár. 1925-1927. Corvin kny. 16 cm.

» Cheresteşiu, Victor: Partea I. Român-maghiar. Compus de Victor Cheresteşiu în colaborare cu Nicolae Ferenczi, Anton Valentiny şi Margareta Cherestesiu.-- I. Román-magyar rész. Ferenczi Miklós, Valentiny Antal és Cheresteşiuné H.[irsch] Margit közreműködésével szerkesztette--. 1925. VI  l., 1 lev., 1134  l., 1 mell.

956. A cluji-kolozsvári Izraelita Hitközség 1925-1934/35. évi zárszámadása és 1926-1935/36. évi költségelőirányzata kapcsolatosan az elöljáróság évi jelentésével. Cluj-Kolozsvár, 1926-1936. Bernát kny. [1929-ig és 1932-től]; Boros kny. [1931.] 10 db, 23 cm. [1926-tól: Comunitatea Bisericească Evrească din Cluj; 1933-tól: Comunitatea Evreilor de Rit occidental din Cluj].

96. Almanahul Tipografilor.-- Nyomdász Évkönyv.-- Buchdrucker Almanach. 1926-1927. Redactor şi editor-- Szerk. és kiadja-- Redakteur und Herausgegeber Coloman Krizsó, Cluj [Kolozsvár, 1925-1926.] Helicon, Timişoara [1926]; Tip. Lumina [1927]. 2 db. 16 cm.

960. Codul român de procedura penală. (Art. 13-138. şi 212-245. /şi 404-450./) Extras prin art. 315 din legea de org. jud. publicată în Monit. Of. Nr. 84 din 13 Aprilie 1925. pe intreg teritoriul ţării.-- A régi királyságbeli bűnvádi perrendtartás részleges magyar fordítása. (13-138. és 212-245. szakaszok.) Tradus în limba maghiară de:-- Magyarra ford.: Ştefan Voszka, Gencsi Gyula. /Odorheiu/ [Székelyudvarhely], 1925. /Tipografia Soc. Anon./ 127  l. 15 cm. [Román és magyar szöveggel.]

964. Colecţiunea terminilor şi cuvintelor juridice. Maghiar-român.-- Jogi kifejezések és szavak gyűjteménye. Magyar-román Compusă de:-- Összeáll.: Szabó Alajos, Cornel Cărpinişan, Ştefan Voszka, Gencsy Gyula. /Odorheiu/ [Székelyudvarhely, 1925.] /Könyvnyomda R. T./ 297  l. 24 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék