monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  8997 tétel lapozás: 1-30 ... 8911-8940 | 8941-8970 | 8971-8997

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


955. A cluj-kolozsvári római katholikus cserkészcsapat nagytáborának a prospektusa. Várfalva, 1930. június 30-július 21. [Kolozsvár, 1930.] 19  l. 15 cm. [Kőnyomatos.]

956. A cluji-kolozsvári Izraelita Hitközség 1925-1934/35. évi zárszámadása és 1926-1935/36. évi költségelőirányzata kapcsolatosan az elöljáróság évi jelentésével. Cluj-Kolozsvár, 1926-1936. Bernát kny. [1929-ig és 1932-től]; Boros kny. [1931.] 10 db, 23 cm. [1926-tól: Comunitatea Bisericească Evrească din Cluj; 1933-tól: Comunitatea Evreilor de Rit occidental din Cluj].

957. A Cluji [Kolozsvári] Kereskedelmi és Iparkamara jelentése az 1924. évről. Cluj-Kolozsvár, [1925.] 37  l., 1 lev. 24 cm. [Előzményét és folytatását ld. Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara ... és Jelentés a Kereskedelmi és Iparkamara ... alatt.]

958. A cluji-kolozsvári Marianum róm. kath. tan- és nevelőintézet. Internátusi tudnivalók. Cluj [Kolozsvár, 1935.] Mayer ny. 8  l. 24 cm.

959. A Cluji Sebestyén Dávid és Neje Zsidó Közkórház első öt esztendeje. 1929-1935. /Cluj/ [Kolozsvár], 1936. /Tip. Boros ny./ 27  l. 18x25 cm.

96. Almanahul Tipografilor.-- Nyomdász Évkönyv.-- Buchdrucker Almanach. 1926-1927. Redactor şi editor-- Szerk. és kiadja-- Redakteur und Herausgegeber Coloman Krizsó, Cluj [Kolozsvár, 1925-1926.] Helicon, Timişoara [1926]; Tip. Lumina [1927]. 2 db. 16 cm.

960. Codul român de procedura penală. (Art. 13-138. şi 212-245. /şi 404-450./) Extras prin art. 315 din legea de org. jud. publicată în Monit. Of. Nr. 84 din 13 Aprilie 1925. pe intreg teritoriul ţării.-- A régi királyságbeli bűnvádi perrendtartás részleges magyar fordítása. (13-138. és 212-245. szakaszok.) Tradus în limba maghiară de:-- Magyarra ford.: Ştefan Voszka, Gencsi Gyula. /Odorheiu/ [Székelyudvarhely], 1925. /Tipografia Soc. Anon./ 127  l. 15 cm. [Román és magyar szöveggel.]

961. Cogitator: A szatmárvidéki asszimiláció. Nemzetpolitikai tanulmány. Lugos, [1928.] Husvéth és Hoffer kny. 81  l., 1 lev. 23 cm. (Klny. a Magyar Kisebbség VII-ik évf.-ból.)

962. Colecţia legilor ţării româneşti.-- Román törvények gyűjteménye. No. 1. sz. Lugoj [Lugos], 1923. Editura Adolf Auspitz. 15 cm.

» No. 1. sz. Legea pentru infrânarea şi reprimarea speculei ilicite, intregită cu acele legi din regatul vechi, la care se referă această lege.-- Törvény a meg nem engedett nyerészkedés megfékezésére és elnyomására, kiegészítve azon regátbeli törvényekkel, melyekre jelen törvény hivatkozik. Redactată de:-- Szerk.: Petru Maier, Richard Fischer. 1923. 76  l.

963. Colecţiunea de legi Globus törvénygyűjtemény. Timişoara [Temesvár], 1932. Editura Globus kiadás. /Institutul de arte grafice Unirea Română./ 23 cm.

» Lege pentru organizarea corpului de avocaţi. Publicată în: Monitorul Oficial. No. 301. din 28 Decembrie 1931.-- Az ügyvédi kar szervezéséről szóló törvény. Megjelent: a Hivatalos Közlöny 301-es számában 1931. december 28-án. 1932. 156  l., 1 lev. [Borítékcíme: Legea avocaţilor adnotată cu explicaţiuni comparative.-- Az ügyvédi törvény magyarázatokkal és összehasonlító jegyzetekkel.]

964. Colecţiunea terminilor şi cuvintelor juridice. Maghiar-român.-- Jogi kifejezések és szavak gyűjteménye. Magyar-román Compusă de:-- Összeáll.: Szabó Alajos, Cornel Cărpinişan, Ştefan Voszka, Gencsy Gyula. /Odorheiu/ [Székelyudvarhely, 1925.] /Könyvnyomda R. T./ 297  l. 24 cm.

965. Colecţiunea textelor celor mai frumoase cântece evreieşti. Ediţia II.-- A legszebb zsidó énekek szövegeinek gyűjteménye. II. kiadás. Târgu Mureş [Marosvásárhely, 1923.] /Tip. Concordia./ 16  l. 17 cm.

966. Collodi, C.: Fajankó, a fából faragott Paprikajancsi tanulságos és vidám históriája.-- nyomán magyarra átdolgozta Czédly Károly. Arad, 1928. Vasárnap, 255  l. 18 cm.

967. Compass despre adresele complecte ale comerţului de cărţi şi hârtie, ale industriei grafice şi legătoriei de cărţi etc. din România.-- A romániai könyv- és papírkereskedelem, a grafikai- és könyvkötőipar stb. teljes címjegyzéke.-- Vollständige Adressenliste des Buch- und Papierhandels, der Grafischen- und der Buchbinderei-Industrie u. s. w. aus Rumänien. Intocmit şi editat de:-- Összeáll. és kiadja:-- Zusammengestellt und ausgegeben von Nicolae Veress Miklós. Cluj-Kolozsvár-Klausenburg, 1927. /Minerva Rt./ 193 l. 16 cm. [Román-magyar-német nyelvű.]

968. Compass. Anul I-II. évf. 1922-1924. Cluj-Kolozsvár-Klausenburg. 24 cm.

» Anul I. évf. Anuar pentru comerţ, industrie şi finanţe.-- Kereskedelmi, ipari és pénzügyi évkönyv. Redactori: Szerk.: Iosif Liuba, Victor Gombos, Bernád Ágoston, Bokor István. 1922-1923. Cluj-Kolozsvár, [1922.] Tip. Fraţii Katz Testvérek kny. Zalău-Zilah. XXVII, 1043  l.

» Anul II. Jhrg. Évf. Anuar român pentru finanţe 1923-1924. Redactori editori Augustin Bernad, Iosif Liuba.-- Rumänisches finanzielles Jahrbuch 1923-1924. Verfasst und herausgegeben von Augustin Bernad, Josef Liuba.-- Román pénzügyi évkönyv. 1923-24. Szerk. és kiadják Bernád Ágoston és Liuba József. Cluj-Klausenburg-Kolozsvár, [1923.] Providentia. XXIV  l., 1 lev., 528  l.

» [Román-magyar, a II. évf. német szöveggel is.]

969. Comunitatea Bisericească Evrească din Cluj.-- ld. a Cluji-Kolozsvári Izraelita Hitközség.

97. Almanahul 1936 cu adrese din oraşul şi judeţul Arad város és vidéke címtára. Arad, 1936. Concordia S.A. 222  l., 1 lev. 20 cm.

970. Comunitatea Evreilor de Rit occidental din Cluj.-- ld. A Cluji-Kolozsvári Izraelita Hitközség.

971. Conradi L. R.: Isten csalhatatlan prófétai világjárója! Bukarest. [1926.] Nyomtatja és kiadja: Cuvântul Evangheliei. 8  l. 19 cm.

972. Conradi L. R.: Isten Útjelzői a szent város felé. Bukarest, [1926.] Nyomtatja és kiadja: Cuvântul Evangheliei. 16  l. 19 cm.

973. Constituţia Uniunei Comunităţilor Evreeşti de rit occidental din Ardeal şi Banat.-- Az Erdély-Bánáti Izraelita Hitközségek (Országos Izr. Iroda) Szövetségének alkotmánya. Oradea [Nagyvárad, 1933.] Tip. Franklin. 29  l. 23 cm. [Román és magyar szöveggel. Borítékcím.]

974. Consum-könyvtár. 1.; 3. szám. Cluj [Kolozsvár, 1921-1924.] A Consum-- Közgazdaság-- Rumänischer Lloyd kiad. 23 cm.

» 1. sz. Az Új adótörvények népszerű magyarázata. A vagyonadóról és hadinyereség-adóról szóló törvény.-- Az egyenes adóról szóló törvény.-- A fényűzési és forgalmi adóról szóló törvény. Irta: Láday István. /Cluj-Kolozsvár, 1921. Kultura ny./ 31  l.

» 3. sz. Az Új behozatali vámtarifa. Érvénybe lépett 1924. évi augusztus hó 1-én. Tip. Cultura ny. 54  l.

975. Contract colectiv încheiat între Asociaţia Industriei Grafice din România. Regiunea Timişoara şi între Uniunea Legătorilor de Cărţi, Grupul local din Timişoara. Valabil de la 1 Nov. 1937 până la 31 Oct. 1939.-- Kollektív szerződés, mely köttetett a Romániai Grafikai Munkaadók Szövetsége, temesvári kerülete és a Romániai Könyvkötők Szövetsége temesvári kerülete között. Érvényes 1937. november 1-től 1939. okt. 31-ig. [Temesvár, 1937.] Tipografia Românească. 53  l., 2 lev. 17 cm. [Román és magyar szöveggel.]

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék