monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  8997 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 8971-8997

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


28. Ady Endre: Ha hív az acélhegyű ördög...-- Újságírói és publicisztikai írásai. 1900-1904. Összeáll. és kortörténeti ismertetésekkel bevezette Fehér Dezső. /Oradea/ [Nagyvárad], /1927. Szent László kny./ 255  l., 1 mell. 23 cm.

29. Ady Endre: a zsidóságról. Fehér Dezső előszavával. Nagyvárad, 1919. Nagyváradi Napló ny. rt. 46  l., 1 lev. 25 cm. (Zsidó Renaissance Könyvtár. [I. sorozat] 10. sz.)

30. Ady László: Székelyföldvár multja és jelene. Cluj-Kolozsvár, [1928]. A Magyar Nép kiadványa. Minerva rt. 2 lev. 24 cm.

31. Ady László: A székelyföldvári református egyházközség története. Debreczeni László rajzaival. Turda-Torda, 1930. Füssy József kny. 50  l., 1 lev.

32. Ady Mariska, L.: Én az őszben járok... Versek. Cristur-Székelykeresztúr, 1924. /I. Hermann J./ 82  l., 1 lev. 17 cm.

» Ua. Második kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1925. Minerva rt. 87  l., 2 lev. 18 cm.

33. *Agnon, S. J.: És a meggörbedt kiegyenesedik... Regény. Sas László fordítása. Cluj [Kolozsvár], 1922. Kadima rt. Fraternitas ny. 126  l. (Héber Regényírók. I.)

34. Ágoston Ignác: Hazatérés. Falusi életkép. Megtalált boldogság. Karácsonyesti képek. Katolikus hívők számára való karácsonyi egyfelvonásos színdarabok. Cluj-Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 27  l. 15 cm.

35. Ágoston Ignác: Megtalált boldogság. Karácsonyesti családi kép. /Diciosânmărtin-Dicsőszentmárton/, 1924. Erzsébet kny. rt. 14  l. 15 cm.

36. Ágoston Mária: Matematica pentru clasa V primară. De: Ágoston Maria.-- Számtan az elemi iskola V. osztály [!] számára. Cluj [Kolozsvár, 1939.] Gloria. 73.  l. 22 cm. (Cartea ştiinţelor-- Tudományok könyve. A magyar tannyelvű elemi iskolák V. oszt. 6.)

37. * Az agrár-reform törvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát-, Kőrösvölgy- és Máramarosra vonatkozólag. Kihirdetve a Monitorul Oficial 1921. november 4-i 174. számában. Ford. és jegyzetekkel ellátták Bárdos Imre, Czeglédy Miklós, Predoviciu I. [Nagyvárad, 1921.] Sonnenfeld A. kny. rt. 207  l. (Jogi Zsebkönyvek Gyűjteménye. II.)

38. Agronomul Soc. An. de Asigurare Generală.-- Gazdák Ált. Biztosító Részvénytárs.-- Landwirte Allgemeine Versicherungs A.-G.-- Tabloul daunelor.-- Kárkimutatás-- Schadenverzeichniss. /Oradea/ [Nagyvárad], é. n. Tip. Pásztor 47  l. 14 cm.

39. Agyagási Károly: Erdélyi szomorú-Új népdalok. Szöveggel együtt írta--. Târgu-Mureş [Marosvásárhely, 1928.] Szerző sajátja. /Litografia és hangjegynyomda, Tompos./ 4 lev. 22 cm.

40. Agyagási Károly: Három románcz. Zongorára vagy harmóniumra. Târgu-Mureş [Marosvásárhely], 1926. 4  l.

41. Agyagási Károly: Hervadt lombok.-- kisebb költeményei. Marosvásárhely, 1932. A szerző kiad. /Pax kny./ 112  l. 23 cm.

42. Agyagási Károly: Szerencsés Mátyás. Énekes és táncos bohózat két felvonásban. Târgu-Mureş [Marosvásárhely], 1929. Nagy S. 16  l.

43. Ahikár históriája. Második ezer, népies kiadás. Kiadja: Kiss Elek. Cluj-Kolozsvár, 1933. Grafic-Record ny. 20  l. 24 cm. (Az U.[nitárius] Evangélium füzetei. 1.)

44. Áhitat kis könyve. Összeáll.: Szent-Iványi Sándor. /Cluj-Kolozsvár/, [1934]. Az Unitárius Iratterjesztő Bizottság Kiad. /Nyom. Grafic-Record./ 87  l. 12 cm.

45. Áhitat percei. Családok és magánosok számára: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. H. n. [1925]. 12  l. 23 cm.

46. Ahmet Ali: Monographie der Insel Ada-Kaleh.-- Ada-Kaleh sziget monográfiája. Kiadja:--. /-- Ada-Kaleh-i imám 1934-ben kiadott monográfiája nyomán kivonatban írta és ford. Génovszky Béla. T.- Severin./ [1936]. /Tip. Datina./ 33  l., 1 mell. 16 cm.

47. Ahogy mi akarjuk... Az Uj Cionista Szervezet célkitűzései és programja. /Oradea/ [Nagyvárad, 1938.] /Grafica./ 30  l., 1 lev. 20 cm. (Herzl-Könyvtár. 4. sz. Bucureşti.)

48. Ajándékregénytár. A Brassói Lapok és Népújság melléklete. Megjelenik havonta. 1933. október-1935. augusztus. Braşov-Brassó, 1933-1935. Lap- és Könyvkiadó rt. 16 cm.

» [1. sz.] 1933. okt. Kőrösi László: A kis Kovald. Regény. 160  l.

» [2. sz.] 1933. nov. Osváth Tibor: Valaki szalad a lány után. Regény. 160  l.

»   3. sz. 1933. dec. Farkas Aladár: Szimulánsok. Regény. 160  l.

»   4. sz. 1934. jan. Finta Zoltán-- Huszár Emil: Kőkereszt. Regény. 160  l.

»   5. sz. 1934. febr. Castano-Kőszeghi Marianne: A modenai orvos. Regény. 160  l.

»   6. sz. 1934. márc. Héti Sándor: Ezeregyedik Bábel. Regény. 159  l.

»   [7. sz.] 1934. ápr. Kovács György: Varjak a falu felett. Egy szegény vigéccsalád regénye, amelynek folyamán megtér Péter, a tanár és elbukik Mihály, a kemény paraszt, a székely falu nagy harcában. 158  l.

»   8. sz. 1934. máj. Baradlai László: Megnyitó előadás. 159  l.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék