monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1933: 309 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 301-309

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2525. Hóstáti lakodalom. Életkép a kolozsvári földészek esküvőjéről. Összeáll.: Vásárhelyi János. Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. 59  l. 15 cm. (A Magyar Nép könyvtára. 47. sz.)

2533. Hősökről beszélek. I. Gy. Cluj-Kolozsvár, 1933. A Korunk kiadása. /Fraternitas R. T./ 47  l. 18 cm. [Szerzője: Illyés Gyula.]

2537. Hubert Péter: Rajongó éhezők. Regény. Arad, [1933.] Tip. Ingusz I. 120  l. 20 cm.

2545. Huszár Lajos: Cochsel Octavian gyulafehérvári éremvéső. (1742-1750.) [Kolozsvár, 1933. Minerva rt.] 5  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1933. 4-6. sz.-ból.)

2560. Igazságos bér. /Cluj-Kolozsvár/, [1933.] Grafic Rekord kny. 20  l., 1 lev. 23 cm. (A társadalmi rend megújítása. Quadragesimo Anno: XI. Pius pápa szociális körlevele. V.)

2584. Imre Lajos: A falunevelés irányelvei. Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva r. t. 30  l., 1 lev. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 59. sz.)

2600. Imre Lajos: A vasárnapi iskolai munka alapelvei. [Kolozsvár, 1933. Minerva Rt.] 34  l., 1 lev. 23 cm. (Klny. Az Út XV. évf.-ból.)

2645. 1934. 1933. C. Grafica kny. 120  l.

2647. Iván László: Isten felé. Konferencia megnyitó beszéd Dunabogdányban. Cluj-Kolozsvár, 1933. Grafic Record kny. 8  l. 24 cm. (A Keresztény Magvető Füzetei. 11.)

2650. Iván László: Régi igazságok Új köntösben. II. Jézus. Cluj-Kolozsvár, 1933. Grafic Record kny. 16  l. 23 cm. (A Keresztény Magvető Füzetei. 12.)

2745. Jánossy Béla, P.: Thüringia rózsája. Színjáték árpádházi Szent Erzsébetről 4 felvonásban. Cluj-Kolozsvár, 1933. Szent Bonaventura kny. 87  l. 18 cm. (Klny. A Hírnök 1933. évf.-ból.)

2778. Jelentés az alba iulia-gyulafehérvári latin szertartásu róm. kath. Egyházmegyei Tanács 1933. nov. 16., 1934. nov. 22., 1935. nov. 14., 1936. nov. 12., 1937. november hó 18., 1938. nov. 17., 1939. nov. 16., 1940. nov. 28-ra összehívott közgyűlésére. Cluj-Kolozsvár, 1933-1940. Szent Bonaventura kny. [1933; 1937]; Gloria kny. [1934]; Minerva Rt. [1935-1936 és 1938-1940], 8 db, 23 cm. [Az 1934., 1937., 1939. és 1940. évi jelentések melléklete: Kivonat a Római Katholikus Egyházmegyei birtokok és épületek 1933-1939. zárszámadásaiból és 1935-1939. évi költségvetéseiből.]

2788. Jeszenszky Erik: Kapitalizmus és külkereskedelem. Cluj-Kolozsvár, 1933. Korunk kiad. 66  l. 24 cm. (Megj. a Korunk 6. és 7. évf.-ban 1931-32. folyamán. -- Korunk könyvei 1.)

2904. Kalotaszegi Néprajzi Múzeum. /Cluj-Kolozsvár, 1933. Kiadja a Kalotaszegi ref. Egyházmegye Múzeumi Bizottsága. Minerva Rt./ 2 lev. 13 cm.

2919. Kántor Lajos: Kölcsönhatás a magyar és román népköltészetben. Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. 12  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 56. sz.)

2920. Kántor Lajos: Magyarok a román népköltészetben. Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. 21  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 53. sz.)

2963. Károly Sándor: Láng. /Arad/, [1933.] Az Erdélyi Magyar Irói Rend Kiad. /Erdélyi Hírlap ny./ 317  l. 21 cm.

2965. A Károlyi Gáspár Irodalmi Társaság Tudományos Könyvtára. Egyháztörténeti adattár. Szerk.: Nagy Géza. Kolozsvár, 1933. C. Grafica kny. 20 cm.

2978. Katolikus énekek. II. kiadás. Arad, 1933. Vasárnap. 144  l. 13 cm.

2991. Kecskeméthy István: Gyakorlati kommentár a Márk evangéliumához. Cluj-Kolozsvár, 1933. C. Grafica kny. 315  l., 1 lev. 23 cm.

3049. Kerekes Manó: Egyszerű könyvvitel. Oradea [Nagyvárad], 1933. Sonnenfeld Adolf rt. 43  l. 24 cm. (Biblioteca Kereskedők Lapja Könyvtár.)

3056. 19. füz. Tóth György: Az Unitárius Egyház alkotmányainak vázlatos jogtörténeti kifejlődése. 1933. Grafic Record kny. 48  l.

» 12. füz.. Iván László: Régi igazságok Új köntösben. II. Jézus. 1933. Grafic Record kny. 16  l.

3071. /Kertész Árpád/: Hogyan tölthetjük saját villánkban nyári szabadságunkat Korond üdülőhelyén? /Odorheiu/ [Székelyudvarhely, 1933.] /Globus./ 8  l., 1 mell. 20 cm.

3097. Kibédi Sándor: Szeptember végén. Költői színjáték 3 felvonásban, 7 képben. Cluj-Kolozsvár, [1933.] Victoria ny. 94  l. 20 cm.

3173. Kivonat az Erdélyi Református Egyházkerület kolozsvári Szeretetházának szervezeti és rendtartási szabályzatából. A Szeretetház növendékeinek kötelező használatára. Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. 31  l. 16 cm.

3187. Klicka: Bordal. Férfikar. [Kolozsvár, 1933.] A Rom. Magy. Dalosszövetség kiad. 2  l.

3206. Koleszár László: Fogászati idegtű által okozott szövődményekről. Előadatott az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának 1933. dec. 11-én tartott ülésén. Cluj [Kolozsvár, 1933.] Tip. Victoria kny. 6  l. 21 cm. (A Revista Medicală -- Orvosi Szemle közleményeiből. Klny. az 1933. dec. sz.-ból. Koleszár Szanatórium közleményei.)

3221. Koleszár László: Népek és rák. Tg. Mureş [Marosvásárhely, 1933.] Tip. S. Nagy. 4  l. 24 cm. (Klny. a Magyar Népegészségügyi Szemle I. évf. 1933. 1. sz.-ból.)

3226. Koleszár László: Phlegmone liquosum colli kórképe alatt lefolyt actinomycosis. Cluj-Kolozsvár, 1933. Kiadja az Erd. Múz.-Egyes. /Gloria kny./ 6 l., 1 mell. 23 cm. (Klny. az Erd. Múz.-Egyes. Nagybányán 1932. aug. 25-28. napjain, a XI. vándorgyűlés keretében tartott orvoskongresszusának emlékkönyvéből.) [Borítékcím.]

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék