monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1932: 333 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 331-333

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2706. Jancsó Elemér: Északi rokonainknál. Nagyvárad, 1932. Erdélyi Lapok kiad. /Szent László ny./ 110  l., 1 lev., 40 mell. 17 cm.

2737. Jánossy Béla, P.: Krisztus Útja a Kálváriára. Drámai költemény. Cluj-Kolozsvár, 1932. Grafic Record. 38  l. 17 cm.

2751. Járai István: Kőrösi Csoma Sándor. [Kolozsvár, 1932. Minerva Rt.] 46-51.  l. (Klny. az E.[rdélyi] M.[Úzeum] E.[gyesület] X. vándorgyűlésének emlékkönyvéből.)

2768. Jegyzőkönyv a Brassóban 1932. év május hó 29. és 30. napjain tartott jubiláris nagygyűlésről Deutsch Ernő ünnepi beszédével. Fischer József dr. Eisler Mátyás emlékbeszédével. Drechsler Miksa dr. Vértes Adolf emlékbeszédével. Nagyvárad, [1932.] Franklin ny. 47  l. 23 cm. (Az Erdélyi-Bánáti Országos Izraelita Iroda (Hitközsége) Közleményei. 6. sz.)

2777. Jelentés a nagybányai ref. egyház 1932., 1933., 1934., 1937. évi állapotáról. 25., 26., 27., 30. füzet. Baia Mare-Nagybánya, 1933-[1938.] Kiadja a Presbyterium. Minerva ny. [1932-1934.] Ducret ny. [1937.] 4 füz., 24 cm.

2779. Jelentés az Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iroda működéséről az 1922-1932. évtizedben. Az 1932. május hó 29. és 30. napjain Brassóban tartandó jubiláris nagygyűlés számára. Oradea-Cluj, 1932. Tip. Franklin, Oradea. 29  l., 1 lev. 23 cm. (Az Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iroda Hitközségek Szövetsége Közleményei. 5. sz.)

2876. Kahána Ernő: A szociáldemokrácia és a dialektika. /Oradea/ [Nagyvárad, 1932.] /Chiriaşii Tipografiei Românească./ 48  l. 21 cm.

2883. Kalkovits Gyula: Tűzimádók. Marosvásárhely, 1932. Révész Ernő műnyomdája. 128  l., 2 lev. 21 cm.

2926. A kapitalista racionalizálás módszerei. Mi a Bedó? A kiadásért felel: Feldmann Mátyás. /Timişoara [Temesvár], 1932./ Kiadja az Ipari és Gyári Szakszervezetek Tanácsa. Tip. Rapid. 20  l. 24 cm.

2932. Karácsony Benő: Uj élet kapujában. Regény. I-II. Cluj-Kolozsvár, 1932. Erdélyi Szépmíves Céh /Minerva rt./ 20 cm. I. 165  l.; II. 158  l. (Erdélyi Szépmíves Céh 65-66. kiadv.; VI. sorozat. 3-6. sz. könyv.)

2954. A Károli Gáspár Református Irodalmi Társaság alapszabályai. Cluj-Kolozsvár, 1932. Minerva rt. 7  l. 24 cm.

2955. A Károli Gáspár Református Irodalmi Társaság Házi Kincstára. Cluj-Kolozsvár, 1932. Minerva rt.

» 1. sz. Vásárhelyi János.: A család élete. 1932. 127  l., 1 lev.

3009. Kelemen Lajos: Dr. Gergely Sámuel. Cluj-Kolozsvár, 1932. Minerva rt. 15  l. 18 cm. (Klny. a Pásztortűz 1932. évi 5. sz.-ból.)

3025. Keleti Sándor: Front. [Tizenegy vers a frontról.] 1932. Grafic Record. 32  l. 26 cm.

3027. Keleti Újság évkönyve. 1932., 1937., 1938. Cluj-Kolozsvár, [1931, 1937.] Lapkiadó rt. [1932], Fraternitas rt. [1938.]; Satu Mare [Szatmárnémeti, 1936.] Presa Liberă [1937.] 3 db, 23 cm.

3036. Kemény Katalin: Erdélyi emlékírók. Cluj-Kolozsvár, 1932. Minerva rt. 62  l., 1 lev. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 47. sz.)

3055. A keresztény gyülekezet. I. rész. Cluj [Kolozsvár, 1932.] Kiadja: A cluji baptista szabadgyülekezet. Tip. Transilvania. 32  l. 16 cm. (Mit mond az Irás? 1. sz.)

3056.   7. füz. Iván László: Világnézetünk válsága és a vallási igazság. 1932. Corvin kny. 16  l.

»   8. füz. Vári Albert: Kapcsolatok az erdélyi unitáriusok és a hollandiai remonstránsok között. 1932. Grafic Record kny. 31  l.

»   9. füz. Iván László: Régi igazságok Új köntösben. 1932. Grafic Record kny. 18  l.

» 14. füz. Boros György: Szertartások és vallási szokások az unitárius egyházban. 1932. Grafic Record kny. 34  l.

3058. Keresztes Károly: Két kis székely daljáték. Sepsiszentgyörgy, [1932.] Jókai nyomda. 43  l. 15 cm.

3108. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztésének Kiadványai. 1-3. sz. Oradea-Nagyvárad, 1931-1932. Kálvin kny. 15 cm.

» 2. sz. László Marcella: Tiszteld az öregeket! A tündérek békekonferenciája. Ne bántsd az állatot! Gyermekszíndarabok. 1932. 33  l., 1 lev.

» 3. sz. László Marcella: Az öreg tanító háza. Felnőttek, vagy nagyobb gyermekek számára írt színdarab.1932. 32  l.

3224. Koleszár László: Parádi Kálmán alkattani megvilágításban. Serlegbeszéd, melyet a Kolozsvári Ref. Kollégium Pártfogó Egyesületének 1931. június 28-án Parádi Kálmán emlékére rendezett díszlakomáján elmondott: --. Cluj-Kolozsvár, 1932. Minerva rt. 7  l. 24 cm. (Klny. az Erdélyi Múzeum 36. évf. 10-12. sz.-ból.)

3229. Koleszár László: A rák mint népbetegség. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1932. aug. 25-28-án Nagybányán rendezett vándorgyűlésének rákelleni propaganda előadása. Cluj [Kolozsvár], 1932. Tip. Victoria kny. 13  l. 22 cm. (A Revista Medicală -- Orvosi Szemle -- Ärztl. Rundschau közleményeiből. Klny. az 1932. évi szept. sz.-ból.)

3239. Koleszár László: dr. Török Imre. (1885-1932.) /Cluj-Kolozsvár/, [1932.] /Minerva rt./ 15-22.  l. 24 cm. (Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának Közleményei. 1932.)

3246. Koleszár László: Kollektív szerződés Erdély és Bánát litografiai, cinkográfiai és fémnyomdai üzemei részére. 1932. Cluj [Kolozsvár, 1932.] Napoca kny. 24  l. 16 cm. [Borítékcím.]

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék