monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1929: 414 tétel lapozás: 1-30 ... 361-390 | 391-414

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


6888. Zárszámadások. Pallas bancă şi Societate Comercială pe Acţii Timişoara. VI-VII. bilanţ anual pe anul de gestiune 1927-1928. -- Pallas Bank und Handels-Aktiengesellschaft Timişoara VI-VII. Jahresschluss-Rechnung über das Geschäftsjahr 1927-1928. -- Pallas Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság Timişoara VI-VII. évi zárszámadásai 1927-1928-ik üzletévről. Timişoara [Temesvár, 1928-1929.] Fraţii Csendes. 2 db, 32 cm. [Román-német-magyar szöveggel.]

6917. Zárszámadások. Szászvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság 1923-1928. évi zárszámadása. Szászváros, [1924-1929.] Szászvárosi Könyvnyomda R.T.; Tip. Solia Dreptăţii. 5 db, 21cm.

6926. Zárszámadások. Tipografia şi Fabrica Produselor de Hârtie S. p. a. din Aiud. Comptul de incheiere anului XXVI-XXXII. de pe anul de gestiune 1922-1928. -- Nagyenyedi Könyvnyomda és Papirárugyár Részvénytársaság XXVI-XXXII. évi zárószámadása 1922-1928. üzletévről. Aiud [Nagyenyed, 1923-1929.] Lingner. 7 db, 23 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6927. Zárszámadások. Tipografia Societate Anonimă din Orăştie. Darea de seamă pe anul 1923/24-1927/28. -- Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság 1923/24-1927/28. évi zárszámadása és közgyűlési meghívója. [Szászváros, 1924-1929.] Szászvárosi kny. Rt. 5 db, 20 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6949. A Zilahi Kaszinó kölcsönkönyvtárának II. számú könyvjegyzéke. Zalău-Zilah, 1929. Seres Samu kny. 34  l.

6971. Zsebnaptár magántisztviselők és alkalmazottak számára. 1930. Szerk.: Kandel Ignác. I. évf. Cluj [Kolozsvár, 1929.] Kiadja: A Romániai Magánalkalmazott Szakszervezetek Federációja, Bucureşti, erdélyi és bánáti tartományi titkársága. 128  l.

749. Boros Fortunát: Ferencrendiek a Székelyföldön. Kolozsvár, 1929. Minerva rt. 23  l. 24 cm. (Klny. a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyvéből.)

758. Boros György: Báró Petrichevich-Horváth Kálmán és elődei. Cluj-Kolozsvár, 1929. Corvin kny. 15  l. 23 cm. (Klny. a Keresztény Magvető 1928. szept.-dec. 5-6. füz.-ből.)

773. Boros György: unitárius püspök beiktatóünnepélye és püspöki programbeszéde 1928. november 18-án. Cluj-Kolozsvár, 1929. Minerva Rt. 15  l. 23 cm. (Klny. az 1928. évi főtanácsi jegyzőkönyvből.)

779. Borsay Samu: Choral könyv. Op. 86. III. teljesen átdolgozott kiadás. Cluj /Kolozsvár/, 1929. Az Erd. Ref. Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. 92  l.

783. Botos János: Az orláti faember. Elbeszélések. Cluj-Kolozsvár, 1929. Minerva rt. 112  l., 1 lev. 19 cm. (Pásztortűz Könyvtár. 13. sz.)

812. A Brassói Székely Társaság üzenete a székely néphez. Brassó, [1929.] Kiadja: A Brassói Székely Társaság. Égető bérnyomda. 13  l. 23 cm.

824. Brodszky Miklós: Velencei barcarolla. (Szeretem Lelkem, Magát.) Tangódal. Szövegét írta: Glassius Tibor. Zenéjét szerzé:--. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, [1929. (?)], 2 lev. 34 cm.

826. Brósz Ilona: Arany János élete és munkássága. Cluj-Kolozsvár, 1929. A Romániai Magyar Kisebbségi Nők Központi Titkárságának kiad. Corvin kny. 12  l. 23 cm.

87. Almanachul locuitorilor oraşului Cluj város cím- és lakjegyzéke. Redactat de Paul Mihnea. /Anul 1929-30. Volumul I. Litera A-On./ [Kolozsvár], é. n. 382  l. 20 cm.

89. Almanachul special al Ţărei Româneşti pentru industrie şi comerţ.-- Romániai országos ipari és kereskedelmi szakcímtár.-- Landesfachadressenbuch für rumänische Industrie und Handel. Craiova, [1929.] Redactat de Uniunea Industriaşilor de Fabrică şi Patronilor din Jud. Satu-Mare, secţia Almanachului. Scrisul Românesc S. A. 1 lev., 30, 40, 88, 24, 10, 32, 36, 28  l., 1 lev. 23 cm. [Román-magyar-német nyelvű.]

90. Almanachul special al Ţării Româneşti pentru industrie şi comerţ.-- Romániai országos ipari és kereskedelmi szakcímtár.-- Landesfachadressbuch für rumänische Industrie und Handel. Craiova, [1929.] Redactat de Uniunea Industriaşilor de Fabrică şi Patronilor din jud. Satu Mare. Secţia Almanachului. Scrisul Românesc S. A. 4 lev. 176, XLVI  l. 23 cm. [Román, magyar és német nyelven.]

912. Catalogul târgului de mostre aranjat de Societatea Agrară Ardeleană Secţia de Fitotechnie în Cluj la 2-10 Februar 1929. Întocmit de: Valentin Török.-- Az Erdélyi Gazdasági Egyesület Növénytermelési és Értékesítési Szakosztálya által Kolozsváron 1929. febr. hó 2-10. napjain rendezendő vetőmag-mintavásár katalógusa. Összeáll.: Török Bálint. Cluj-Kolozsvár, [1929.] Minerva rt. 16  l. 20 cm. [Román és magyar szöveggel.]

928. Cheresteşiu Viktor -- Déri Gyula: Románul Újságcikkek, élcek és képek alapján. Szerkesztették:--. A rajzokat   Reschner [Gyula] készítette. 1-12. füz. Cluj [Kolozsvár], 1929. Tip. Corvin. XVI, 368  l. 19 cm. 

952. 2. sz. pótlék. Az 1927. és 1928. évi gyarapodás. 1929. 20  l.

» 3. sz. pótlék. Az 1929., 1930. és 1931. évi gyarapodás és az elnöki kézikönyvtár jegyzéke. 1932. Minerva rt. 28  l.

954. I. sz. Cserkésznotesz. [1929.] 75  l. 16 cm.

959. A Cluji Sebestyén Dávid és Neje Zsidó Közkórház első öt esztendeje. 1929-1935. /Cluj/ [Kolozsvár], 1936. /Tip. Boros ny./ 27  l. 18x25 cm.

982. Cotruş Áron: Holnap. Bodó Pál fordítása. [Temesvár], 1929. Genius kiadás. /Union ny./ 20  l., 1 lev. 25 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék