monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1923: 615 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 601-615

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2380. Heimburg: Gertrud hozománya. Regény. Ford.: Szederkényi Anna: Cluj [Kolozsvár, 1923.] Pallas kiad. /Sonnenfeld Adolf rt. műnyomdája, Oradea Mare./ 118  l. 20 cm.

2381. Heimburg: Mihaszna kisasszony. Regény. Ford.: Boros Pál. Oradea Mare [Nagyvárad, 1923.] Sonnenfeld Adolf rt. grafikai műint. 156  l. 20 cm.

2382. Heimburg: Szabina kérői. Regény. Ford.: Biró Sándor. Oradea Mare [Nagyvárad, 1923.] Sonnenfeld Adolf rt. 112  l. 20 cm.

2383. Heimburg: Tollen Lóri. Regény. Ford.: Csetényi Erzsi. Cluj [Kolozsvár, 1923.] Pallas kiad. /Sonnenfeld Adolf rt. műnyomdája, Oradea Mare./ 232  l. 20 cm.

2399. Herberger Gyula: Brazilia és az odairányuló kivándorlási mozgalom. Telepítési törvények. /Déva/, [1923.] Szerző sajátja. /Heim Ferenc kny./ 207  l. 15 cm.

2434. Hirschler József: Assisii Szent Ferenc és a kultúra. Cluj-Kolozsvár, 1923. /Providentia ny./ 16  l. 17 cm.

2437. Hirschler József: Canova. Kolozsvár, 1923. Providenţia kny. 8  l. 22 cm. (Klny. az Erdélyi Magyar Lányok ifjúsági folyóirat lapjából. 1. sz.)

2440. Hirschler József: X. Pius pápa síremléke. 14 képpel. Cluj-Kolozsvár, 1923. Providentia kny. 17 l., 14 mell. 23 cm. (Klny. az Erdélyi Magyar Lányok c. lapból. 1923.)

2460. Hoffmann Ödön: Húszezeresév álom. Elbeszélések. /Cluj/ [Kolozsvár, 1923.] Sfinx-kiadás. /Lapkiadó R. T./ 209  l., 1 lev. 20 cm.

2473. Hoós János: Mária országa. Mária dalok egyházi és magán ájtatosság használatára. Két énekhangra, zongora vagy harmónium kísérettel írta: --. 1-3. füz. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, [1923.] Moravetz Testvérek zeneműkiadóhivatala. 31 cm.

2535. Huber Imre: Gazdasági földrajz. A magyar tannyelvű középiskolák V. oszt. számára. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 1 lev., 190  l. 23 cm.

2539. Hungerford, Mrs.: A vörös ház titka. Regény. Angolból: Ifj. Lónyay Sándorné. Brassó, [1923.] Singer és Wolfner kiad. Brassói Lapok könyvosztálya. /Brassói Lapok kny./ 37  l. 31 cm. (Koronás Regények. 42. sz.)

2577. Imets Béla T.: Havasalji csokros-rózsa. -- Kis regény. -- Gheorgheni-Gyergyószentmiklós, 1923. Az író kiad. /Sándory ny./ 120  l. 21 cm.

2588. Imre Lajos: Ifjúsági játékok könyve. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 75  l. 16 cm. (A Magyar Ifjúság Könyvtára. 9. sz.)

2620. Ioanovici, Gh.[eorghe]: Ua. 3. kiadás. 1923.

2641. Istenes Énekek. Csíksomlyói Szűz Mária[-hoz]. Javított kiadás. /Cluj/ [Kolozsvár, 1923. (?)] /Corvin kny./ 8  l. 17 cm.

2678. Jakabffy Elemér: Erdély statisztikája. A Romániához csatolt egész volt magyar terület lakosságának nemzetiségi és felekezeti, kulturális községenkénti statisztikája az 1910. és 1920. évi hivatalos adatok alapján. Függelék: statisztika, történelmi, kulturális, gazdasági stb. közlések és táblázatok. Közzéteszi: --. Lugos, 1923. Kiadja a Magyar Kisebbség. Husvéth és Hoffer kny. VII, 143  l. 20 cm.

2689. Jakobi József: Az orthostatikai albuminuriáról. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva Rt. 14  l. 21 cm. (Klny. az Erdélyi Orvosi Lap 1921. febr. 1. III. sz.-ból.)

2740. Jánossy Béla, P.: Petőfi. Drámai kép 3 felvonásban. /1823-1923./ Kolozsvár, 1923. Szent Bonaventura kny. 80  l. 17 cm.

» Jánossy Béla, P.: Ua. 2. kiadás. 1923. 80  l. 17 cm.

2781. Jelentés az Erdélyi Bankszindikátus 1923., 1924., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929. évi működéséről. Kézirat gyanánt. /Dicsőszentmárton, 1924/-[1927.] /Erzsébet kny. rt./; /Cluj-Kolozsvár/, [1928-1930.] Minerva Rt. 7 db, 23 cm.

2789. Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Az Egyház hiteles szövege, a Vulgata alapján feldolgozta és magyarázatokkal ellátta a Katholikus Világ szerkesztősége. Cluj-Kolozsvár, 1923. Szent Bonaventura kny. 118  l. 15 cm.

2832. Juhász Kálmán: Két kolozsmonostori püspökapát a XVI. században. Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. 24  l. 24 cm. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 62. sz.)

2842. Kabbalisták és csodatevők. Legendák jámbor emberekről. /Az összeválogatás és fordítás Sas László munkája./ Cluj [Kolozsvár], 1923. Kadima. 79  l., 1 lev. 20 cm. (Kadima könyvtár. 4-5.)

2855. Kaczér Illés: Sárkányölő további kalandjai. Cluj-Kolozsvár, 1923. A Horizont kiad. /Sonnenfeld Adolf Rt., Nagyvárad./ 124  l. 21 cm.

2856. Kaczér Illés: Sárkányölő további kalandjai. Oradea Mare-Nagyvárad, 1923. A Gyilkos Könyvtár kiad. /Sonnenfeld Adolf rt./ 124  l. 21 cm. [Gyilkos Könyvtár. 1. sz.]

2857. Kaczér Illés: A vak ember tükre. -- novellái. Cluj-Kolozsvár, 1923. Lapkiadó Rt. 127  l. 18 cm.

2874. [4-5.] sz. Kabbalisták és csodatevők. Legendák jámbor emberekről. /Az összeválogatás és fordítás Sas László munkája./ 1923. 79  l. 1 lev.

2890. Kálmán Andor: A lányokról leszokni nem lehet. Szövegét és zenéjét írta: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest. 1923. Moravetz-kiadás. 3  l. 34 cm.

2892. Kálmán Andor: Nyílik még a sárga rózsa? Szövegét és zenéjét írta: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest. 1923. Moravetz-kiadás. 3  l. 34 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék