monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

1925: 521 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 511-521


2558. Az Igazság naptára. 1926. évre. Sibiu (Nagyszeben), 1925. Haiser György kny. 96  l. 23 cm.

2570. Imádságok és énekek: Jézus Szent Szíve tiszteletére. Oradea Mare-Nagyvárad, 1925. Közrebocsájtja a váradújvárosi rk. plébánia hivatala. 20  l. 13 cm.

2682. Jakabffy Elemér: Tibiscum. Adatok multjáról és buzdítás emlékei felkutatásához. Lugos, [1925.] Husvéth és Hoffer kny. 29  l. 17 cm.

2683. Jakabffy Elemér: Tibiscum. Date referitoare la trecutul lui şi indemn la scrutarea (!) rămăşiţelor istorice ale aceluia. Lugoj [Lugos, 1925.] Tip. Husvéth şi Hoffer. 15  l. 24 cm.

2716. Jancsó Ilona: Elbeszélések. Şimleul Silvaniei-Szilágysomlyó, 1925. Lázár kny. 112  l. 22 cm.

2742. Jánossy Béla, P.: Ua. 2. kiadás. 1925. 37  l. 15 cm.

2783. Jelentés az Erdélyrészi Központi Palesztina hivatal 5685. (1925) évi működéséről. /Cluj/ [Kolozsvár], /1925./ Kiadja az Erdélyrészi Palesztina Hivatal. /Kadima ny./ 36  l., 1 lev. 23 cm.

2791. Jézus Szent Szíve Liguri Szent Alfonz nyomán... Franciából ford.: Farkas Geizáné Beller Ilona. Cluj-Kolozsvár, 1925. Providentia kny. 496  l. 15 cm.

2792. Jézus Szentséges Szívének kis breviáriuma. Kis zsolozsmák a hétnek minden napjára, a szentmise imáival. Az imák mind Szent Margit-Mária életének és műveinek hiteles kivonatai. Franciából ford.: Reiner Irma. Cluj-Kolozsvár, 1925. Szent Bonaventura kny. 192  l. 13 cm.

2801. Joel próféciájának a magyarázata. Cluj [Kolozsvár, 1925. Minerva rt.] 31  l. 16 cm.

2805. Jókai [Mór] Erdélyben. A legnagyobb magyar regényíró születésének századik forduló évében. Összeáll.: Tabéry Géza és Incze Ernő. Oradea Mare [Nagyvárad], 1925. Sonnenfeld Adolf rt. 191  l., 4 mell. 25 cm.

2822. Jörgensen [J. Johannes] -- Hirschler [József]: Assisi Szent Ferenc élete. Cluj-Kolozsvár, 1925. Szent Bonaventura kny. XXI, 366  l., 1 lev. 21 cm.

2835. Juhl: Röntgendiagnosztika és röntgentherapiai Útmutató. Timişoara [Temesvár, 1925.] Cartea Românească. 78  l. 20 cm.

2861. Kádár Géza: Keresztyén élet az egyházban. II. kiadás. Zalău-Zilah, 1925. Seres kny. 13  l. 16 cm. (Komoly Órák. 1. sz.)

2864. Kádár Géza: Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai. Baptisták, adventisták, millenisták tanításainak ismertetése. Zalău [Zilah], 1925. Seres ny. 23  l. 23 cm. [Borítékcím.]

2867. Kádár Imre: Bújdosó ének. Versek. Kolozsvár, 1925. Erdélyi Szépmíves Céh. /Lapkiadó Rt./ 147  l., 2 lev. 22 cm. (Erdélyi Szépmíves Céh. I. sorozat, 2. könyv.)

2927. Káplár Zoltán: Lélek hajnalán. Oradea Mare [Nagyvárad], 1925. Minerva ny. 46 l., 1 lev. 23 cm.

2931. Karácsony Benő: Tavaszi ballada. Târgu Mureş-Marosvásárhely, 1925. Kiadja Révész Béla könyvkereskedése. 160  l. 16 cm. (Erdélyi Könyvbarátok Társasága Irodalmi Vállalat. II. k.)

2936. Karácsonyi János: Gróf Majláth Gusztáv erdélyi püspök származása. Cluj-Kolozsvár, 1925. Pásztortűz kiad. Minerva rt. 15  l. 21 cm.

2938. Karácsonyi János: A magyar nemzet honalapítása 896-997-ig. 1 térképpel. Oradea Mare-Nagyvárad, 1925. Szent László nyomda. 94  l., 1 lev. 24 cm.

2939. Karácsonyi János: A magyar nemzet őstörténete 896-997-ig. 1 térképpel. Orade Mare-Nagyvárad, 1925. Szent László nyomda rt. 100  l., 3 térkép. 24 cm.

2940. Karácsonyi János: Oroszszláv lakosok Erdélyben. Lugos, [1925.] Husvéth és Hoffer kny. 14  l. 24 cm. (Klny. a Magyar Kisebbségből.)

2960. Károly Sándor: Bicsérdy, a gyilkos! Röpirat a legújabb tömegőrületről. A "Mester" súlyos tévedéseiről, áltudományáról, kitűnő üzleti zsenijéről és a félrevezetett tanítványokról tudósít ez az írás. A gondolkodó, érző és még meg nem mérgezett embereket keresi a szerző: --. Arad, [1925.] Phönix kny. 48  l. 24 cm.

2972. Katholikus keresztény élet. Imádságos és énekes könyv rövid oktatásokkal. Az erdélyi róm. kath. püspöki főhatóság 6037/1923. számú engedélye alapján. /Dicsőszentmárton/, 1925. /Erzsébet kny. rt./ 145  l., 1 mell. 14 cm.

2976.   Ua. 2. kiadás. 1925. 37  l.

»   7. füz. Tolsztoj Leó: Sok föld kell-e az embereknek? Orosz eredetiből ford.: Jaklovszky Dénes. 1925. 31  l.

»   8. füz. Boros Fortunát: Fajunk veszedelme. 1925. 40  l.

»   9. füz. Szentgyörgyi Ákos: Állattenyésztési tanácsadó. 1925. 31  l.

2999. /Kecskeméthy István -- Vásárhelyi János -- K. Tompa Arthúr/: Konfirmációi emlékkönyv. Oradea Mare-Nagyvárad, 1925. Az Evangéliumi Misszió Cluj-Kolozsvár és Béres Károly Oradea Mare-Nagyvárad kiad. /Béres Károly kny./ 35  l. 21 cm.

3008. Kelemen Lajos: A fiádfalvi kastély és régi gazdái. [Kolozsvár, 1925. Minerva Rt.] 3  l. 32 cm. (Klny. a Pásztortűz 1925. XI. évf.-ból.)


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék