monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1925: 521 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 ... 511-521

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


3016. Kelemen Lajos: A szováti falfestmények. [Kolozsvár, 1925. Minerva Rt.] 449-452.  l. 32 cm. (Klny. a Pásztortűz 1925. XI. évf.-ból.)

3019. Kelemenné Zathureczky Berta: Az embergyűlölő. Regény. Brassó, 1925. Brassói Lapok kny. 161  l. 16 cm. [Borítékon 1926 áll.]

3021. Kelemenné Zathureczky Berta: Ua. II. kiadás. Brassó, 1925. Brassói Lapok könyvosztálya kiad. /Brassói Lapok kny./ 224  l. 18 cm.

3024. Keleti Sándor: kék könyve. Spectator, Franyó Zoltán, Tabéry Géza, Ormos Iván, Nagy Dániel. Cluj-Kolozsvár, [1925. Edition Alfa Verlag kiad. Fraternitas]. 128  l. 20 cm.

3051. A Keren Hajjeszod képekben. Cluj [Kolozsvár], 1925. Kiadja a Transylvaniai Keren Hajjeszod központi irodája. Kadima ny. 4 lev. 24 cm.

3065. Keresztyén naptár 1926., 1930. évre. Szerk.: Faluvégi Dénes. Cluj-Kolozsvár, 1925., 1929. Lyceum ny. /Minerva rt./; Corvin kny. 2 db, 23 cm.

3106. Király János magyar, német, francia kölcsönkönyvtárának jegyzéke. I. Magyar munkák. Cluj [Kolozsvár], 1925. Corvin kny. 36  l.

3117. Kis Emberek Könyvtára. Szerk.: Bodnár János. I. évf. 1. sz. Oradea Mare (Nagyvárad), 1925. Béres Károly kny. 16 cm.

» I. évf. 1. sz. Bodnár János: A fogas kérdés. 1925. 30  l.

3118. Kis Könyvtár. I-IV., VII-XII. füz. [Cluj-Kolozsvár, 1925.] 17 cm.

3138. Kiss Elek: Forgácsok angliai Útamból. 1925. május 14.-június 14. Cluj-Kolozsvár, 1925. Corvin kny. 32  l. 15 cm.

3143. Kiss Elek: Unitárius hit- és erkölcstan a nagyközönség használatára. Cluj-Kolozsvár, 1925. Orient kny. 35  l., 1 lev. 23 cm.

3155. Kiss József: Istoria prescurtată a poporului românesc în întrebări şi răspunsuri simple, cu un adaus de drept constituţional, în limba română şi maghiară. Pentru uzul şcolilor primare ungureşti. -- A román nemzet rövid története egyszerű kérdésekben és feleletekben, alkotmánytani függelékkel, román és magyar nyelven. A magyar tannyelvű elemi iskolák számára. Redactat: --. Összeállította: --. Manuscris. Kézirat gyanánt kezelendő. Alba Iulia-Gyulafehérvár, 1925. Tip. liceală episcopească. -- Püsp. lic. könyvnyomda, Sabin Solomon & Comp. 89  l. 22 cm. (A 2171-1925. számú erd. püspöki körrendelet melléklete.)

3156. Kiss József: A kereszt apródjai. Ifjúsági színmű három felvonásban. Berlin. 1925. Ludwig Voggenreiter Verlag. Magyar Osztály. /Minerva rt., Cluj-Kolozsvár./ 31  l. 15 cm.

3183. Klein Richard: A metalues Újabb nem specifikus therápiájáról, a láztherápiáról, különös tekintettel a spiróbismolkezelésre. Cluj-Kolozsvár, 1925. Concordia kny. 7  l. 24 cm. (Az Erdélyi Orvosi Lap tudományos közleményei. Klny. 1925. VI. évf. 9. sz.)

3184. Klein Richard: A syphilis-es eredetű, állandó magas arteriális vérnyomás kór- és gyógytana. Cluj-Kolozsvár, 1925. Concordia kny. 7  l. 24 cm. (Az Erdélyi Orvosi Lap tudományos közleményei. Klny. 1925. VI. évf. 21. sz.)

3223. Koleszár László: Otitis media chronica-hoz társult multiplex agytályog műtéttel gyógyult esete. Cluj-Kolozsvár, 1925. Gutenberg kny. 7  l. 23 cm. (Az Erdélyi Orvosi Lap tudományos közleményei. Klny. 1925. VI. évf. 19. sz.)

3255. Koleszár László: Kolozsvár. Jelentés a Kolozsvári Magyar Zenekonzervatorium 1925-1926., 1933-1934. tanévi működéséről. /Cluj/, [1934.] Tip. Mayer. 2 db, 23 cm.

3269. Koleszár László: [A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara 1925. évi február hó 22-iki VIII. rendes közgyűlésének meghívója részletes tárgysorozattal.] 39  l. 24 cm.

3281. Ua. 1925.

3289. 1. sz. Kádár Géza: Keresztyén élet az egyházban. II. kiadás. 1925. 13  l.

3312. Kormos Éva: A proletárok Útja. /Melodráma gépzajjal kísérve./ Cluj [Kolozsvár], 1925. Kiadja a Munkás könyvkereskedés, Timişoara. Gutenberg ny. 8  l. 15 cm.

3331. Kós Károly: Varjú-nemzetség. Krónika. Cluj-Kolozsvár, 1925. Erdélyi Szépmíves Céh. /Lapkiadó rt./ 224  l., 1 lev. 22 cm. (Erdélyi Szépmíves Céh I. sorozat. 3. könyv.)

3336. Kosáryné Réz Lola: A pápaszem. Regény. Cluj-Kolozsvár, 1925. Minerva rt. 134  l. 19 cm. (Pásztortűz Könyvtár. 5. sz.)

3341. Kosztolánszky István: Fáklya az éjben. Versek. /Sibiu [Nagyszeben]/, [1925.] Haiser György kny. 99  l., 1 lev. 17 cm.

3366. Kovács Károly: --A dévai Ipartestület 40 éves története. (1885-1925). Déva, 1925. Kiadja a Dévai Ipartestület. Laufer V. kny. 86  l. [Román-magyar szöveggel.]

100. Általános nyugdíjtörvény. Kihirdettetett a Monitorul Oficiálnak az 1925. évi április hó 15. napján megjelent 85. számában. Ford.: Széll Lajos. Arad, 1925. Tip. L. Réthy şi fiul succesori. 30  l. 20 cm.

1010. Csák István: Egy Újabb bismuth-praeparatumról, a Bismosan-ról. Cluj-Kolozsvár, 1925. Concordia kny. 4  l. 24 cm. (Az Erdélyi Orvosi Lap tudományos közleményei. Klny. 1925. VI. évf. 17. sz.)

1037. Csergő Tamás: Jókai. Emlékbeszéd. Irta és a "Szászrégeni Magyar Polgári Dalkör" által 1925. március 14-én Szászrégenben rendezett Jókai ünnepélyen előadta--. /Tg. Mureş/ [Marosvásárhely, 1925.] /Tip. Bolyai S. A./ 4 lev. 22 cm.

1040. Cserkészkönyvtár: VIII. sz. Berlin. 1925. Ludwig Voggenreiter Verlag Magyar Osztály. /Minerva rt. kny., Cluj-Kolozsvár./ 15 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék