monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

1937: 386 tétel    lapozás: 1-30 ... 61-90 | 91-120 | 121-150 ... 361-386


1059. Csiby Andor, Ditrói: Borszék-Borsec gyógyfürdő és klimatikus gyógyhely monográfiája. Irta és összeállította:--. 27 eredeti fényképfelvétellel és 3 térképpel. Braşov-Brassó, 1937. Gött János Fia kny. 96  l., 2 lev., 7 mell. 23 cm.

1060. Csiby Andor, Ditrói: Gyilkos-tó-Lacul Roşu klimatikus gyógyhely monográfiája és kalauza. Irta és összeállította:--. 34 eredeti fényképfelvétellel és térképpel. /Braşov-Brassó, 1937. Gött János Fia kny./ 96  l., 1 lev. 23 cm.

1062. Csifó Nagy László -- Erdő János: A szabadelvű kereszténység a világ szüksége. A Szabadelvű Keresztények és Vallásos Szabadság Nemzetközi Társulatának (I. A. R. F.) Konferenciája. Manchester College, Oxford, 1937. augusztus 3-8. Odorheiu [Székelyudvarhely, 1937.] Globus kny. (Csiky Albert.) 31  l. 23 cm. (Klny. az Unitárius Szószék 1937. évi 3-4. sz.-ból.)

1068. Csíkszeredai róm. kat. főgimnázium. kézirat gyanánt. H. n. 1937. 16  l. 22 cm.

1095. Czapfalvy József: A kereszt tövében. Imádságos könyv szószéki használatra az év minden hétköznap reggelére. Bűnbánó heteken délutáni istentiszteletekre is. Tinca [Tenke], 1937. Kálvin ny. Oradea. 357  l. 1 lev. 24 cm.

1103. Czelnai Eszter: Szendvicsek és sós teasütemények. I. kiadás. Braşov [Brassó. 1937.] Égető ny. 64  l. 15 cm.

1165. Deák Pál: Hiszek egy Istenben. Beszélgetés az unitárius vallásról. Cluj [Kolozsvár, 1937.] Tip. Pallas. 10  l. 17 cm.

1166. Debreczeni István: Arany János lelki világa. A Bánsági Közművelődési Egyesületben tartott előadás. Timişoara [Temesvár], 1937. Hunyadi ny. 12  l. 24 cm.

1168. Debreczeni István: A biblia nőalakjai. I. Ujszövetség. Oradea [Nagyvárad], 1937. Kálvin kny. 158 l., 1 lev. 21 cm.

1182. Debreczy Sándor: Kőrösi Csoma Sándor csodálatos élete. Sf. Gheorghe [Sepsiszentgyörgy], 1937. Tip. Jókai ny. 240  l. 17 cm.

1225. Denderle József: Istoria universală. Evul mediu şi modern. (476-1789.) Pentru clasa VI. secundară. Pe baza manualului Biró-Patay intocmită de: Iosif Denderle.-- Egyetemes történelem. Középkor és Újkor. (476-1789.) Középiskolák VI. osztálya számára. Biró-Patay tankönyve alapján átdolgozta:--. Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt. 309  l. 21 cm.

1226. Denderle József: Istoria universală. Epoca contemporană. (1789. până în zilele noastre.) Pentru clasa VII. secundară. Pe baza manualului. Biró-Patay intocmit de Iosif Denderle.-- Egyetemes történelem. Legújabb kor. (1789-től napjainkig.) Középiskolák VII. osztálya számára. Biró-Patay tankönyve alapján átdolgozta:--. Cluj-Kolozsvár, 1937. Minerva rt. 229  l. 21 cm.

1231. Déri Iuliu: Geografia României pentru şcoalele primare confesionale şi secţiile minoritare susţinute de stat. Întocmită de--. Cluj [Kolozsvár], 1937. Tip. Pallas 82  l., 1 lev., 1 mell. 20 cm. [Magyar szószedettel.]

1232. Déri Iuliu: Istoria română pentru şcoalele primare cu limba de predare maghiară. Clasa III. şi IV. Intocmit de:--. Ediţia a III-a revăzută. (Cluj), [1937.] (Tip. Pallas. 58  l.)

1235. Déri Iuliu: Manual de limba română şi istoria română pentru şcoalele primare cu limba de predare maghiară. Clasa III. şi IV. Ediţia a III-a revăzută. (Cluj) [Kolozsvár, 1937.] (Tip. Pallas.) 146  l. 20 cm. [A román történeti résznek külön címlapja és lapszámozása is van, amint következik: Mindkettőhöz szószedetet csatoltak.]

1239. Déri Iuliu: Istoria română pentru şcoalele primare cu limba de predare maghiară. Clasa III. şi IV. Ediţia a III-a revăzută. /Cluj/ [Kolozsvár, 1937.] Tip. Pallas. 58  l. 20 cm. [Szószedettel: Manual de limba română şi istoria română cl. III. şi IV. számára. Történeti rész.]

1254. A diakonissza élet. Cluj [Kolozsvár], 1937. Az Erdélyi Református Egyházkerület Diakonissza Intézetének kiadványa. (Grafica kny.) 16  l. 16 cm. (Erdélyi református diakonissza testvérek írásai.)

1258. Diák-zsebkönyv 1937-38. évre. I. évf. Szerkesztik és összeállítják: Réthy Ferenc és Gufárt Károly. [Kolozsvár, 1937. Minerva Rt.] 176  l. 12 cm.

1263. Dicsői Lapok naptára 1938. évre. Diciosânmartin [Dicsőszentmárton, 1937.] Cartea Românească S. A. 13 lev. 20 cm.

1279. Dieterlein Hermann -- Szaplonczayné: Miért nem ölnek már gyermeket a feketék? Kolozsvár-Cluj, 1937. Grafica kny. 15  l. 16 cm.

1303. Dóczy Ferenc: Aritmetica pentru clasa III. secundară. De Francisc Dóczy.-- Számtan középiskolák III. osztálya számára. Cluj [Kolozsvár], 1937. Minerva rt. 150  l., 4 mell. 20 cm.

1305. Dóczy Ferenc: Geometria pentru clasa III. secundară. De Francisc Dóczy.-- Mértan középiskolák III. osztálya számára. Cluj [Kolozsvár], 1937. Minerva rt. 127  l. 21 cm.

1369. Egyenlő jogot mindenkinek! Néhány igaz szó a romániai magyar nemzetkisebbséghez. Bucureşti, 1937. Kiadja: Bucureşti Magyar Szociáldemokrata Pártszervezet. (Tip. Presa veche românească.) 15  l. 16 cm.

1377. Ehrlinger József: Mámorunk csak illat. Angol vals. Szövegét írta: Széfeddin Sefket Bey. Zenéjét szerzette:--. Kolozsvár-Cluj. 1937. Minerva R.-T. 2 lev. 35 cm.

1386. Ej uchnyem. Volgai vontatók éneke. (Fekete Tivadar). Timişoara [Temesvár, 1937.] Moravetz-kiadás. 3  l. 35 cm.

1390. Az eklézsia ládája. Lakodalmi szokások. Versek. Összegyűjtötték: Benedek Géza, Ambrus Géza. Sajtó alá rendezte: Róth Jenő. Oradea [Nagyvárad], /1937. Kiadta a Református Püspöki Hivatal Iratterjesztő Osztálya./ Kálvin kny. 72  l. 15 cm. [Református Könyvtár. 41. sz.]

1391. Elek nagyapó képes meséskönyve. Képekkel ellátta B. Loránt Erzsébet. Cluj [Kolozsvár, 1937.] Kiadja Lepage, /Lito Schildkraut./ 24  l. 25 cm. [Szerzője: Benedek Elek.]

1412. 1938. 1937. C. Grafica kny. 98.  l.

» 25. Imre Lajos: Kagawa a nagy japán keresztyén. /Cluj/ [Kolozsvár], 1937. C. Grafica kny. 35  l.

» 26. Horváth Jenő: Moody Dwight. Mozaikok egy világmisszionárius életéből. /Cluj/ [Kolozsvár], 1937. C. Grafica kny. 20  l.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék