monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

1935: 323 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 301-323


48. 16. sz. 1935. jan. Erdélyi Ágnes: Kovácsék. 159  l.

» 17. sz. 1935. febr. Farkas Aladár: Erkölcstelen szerződés. Regény. 157  l.

» 18. sz. 1935. márc. Károly Sándor: Váratlan vendég. Regény. 159  l.

» 19. sz. 1935. ápr. Molter Károly: Faluszerző. Regény. 159  l.

» 20. sz. 1935. máj. Vécsey Leó: A halálfilm. Különös történet. 160  l.

» 21. sz. 1935. jún. Csányi Piroska: A sivatag hangjai. Regény. 158  l.

» 22. sz. 1935. júl. Kakassy Endre: Európa patkányai. Regény. 158  l.

» 23. sz. 1935. aug. Gábor István: A Fekete Macska szálloda. Regény. 160  l.

55. Ajtay Gábor: Jövel Uram Jézus. Beszédek, elmélkedések. Timişoara [Temesvár], 1935. Tip. Mercantil. 62  l., 1 lev. 20 cm.

58. Ajtay Sándor: Az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak története. Arad, 1935. Lovrov et Co. kny. 32 l. 22 cm.

69. -- Emlék. Versek. Ford., életrajzi bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Bardócz Árpád. /Cluj/ [Kolozsvár], 1935. Erdélyi Szépmíves Céh. Minerva rt./ 68  l., 2 lev., 1 mell. 20 cm. (Az Erdélyi Szépmíves Céh 94. kiadv.; VIII. sorozat, 16. sz. könyv.)

1410. Erdélyi sorskérdések. (S. Nagy László előszavával, Mikó Imre, Bányai János, Benczédi Pál, Molnár Dénes cikkei, Sallak Dezső, Lengyel Albert, Török Bálint, Bartha Ignác helyzetismertetései.) 1935. 16 l. 20 cm.

1904. Földes Zoltán: Szeráfi Szent Ferenc élete. Népiratka -- tól. /Orăştie/ [Szászváros, 1935.] /Tip. Solia./ 19 l. 15 cm.

1919. A Friss Ujság naptára az 1936., 1937., 1938., 1939., 1940. évre. [Arad], 1937-1940. [Athenaeum.] 5 db, 20 cm.

1945. Gábor István: A "Fekete Macska" szálloda. Regény. Braşov-Brassó, 1935. Lap- és Könyvkiadó R. T. 160  l. 16 cm. (Ajándékregénytár. 23. sz. 1935. augusztus hó. A Brassói Lapok és Népújság melléklete.)

1963. Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története. (1568-1900.) [I]-II. kötet. /Kolozsvár/. 1935. Minerva rt. 24 cm.

1978. Gálfi Lőrinc: A Manchester College és Oxford. Írta és felolvasta az Unitárius Teológiai Akadémia 1935. jún. 13-án tartott évzáró ünnepélyén --. Cluj [Kolozsvár], 1935. Tip. Orient kny. 10  l. 23 cm.

2016. Gencsy Ferenc: Ua. [1935.] Orient kny. 42  l. (Tudományok könyve az V. oszt. számára 5. rész.)

2020. Gencsy Ferenc: Ua. [1935.] Orient kny. 80  l. (Tudományok könyve az V. oszt. számára. 4. rész.)

2030. Gerő Sándor: Senki többet! Cluj [Kolozsvár], 1935. Az Erdélyi Különvélemény kiad. /Lyceum ny./ 31  l. 20 cm.

2033. Gherasim Emil: Az élet hullámain. Versek. Târgu Mureş [Marosvásárhely], 1935. Pax kny. 96 l. 20 cm.

2049. Giszkalay János: Támár. Regény. Jönni fog még egy Kippur napja én Istenem. Regény. Lugoj [Lugos], 1935. Kirjat Széfer. 207  l. 20 cm.

2066. Golding, Louis: Magnolia Street. Regény. Ford.: Szabó Imre. I-II. köt. Cluj [Ko  lozsvár], 1935. Pharos könyvkiadóvállalat. /Fraternitas Rt./ 21 cm. I. köt. 212  l.; II. köt. 191  l. 

2077. Goldschmidt, Méir Áron: Jákob Bendixen elhibázott élete. (En Jöde) Regény két kötetben. /A fordítás Giszkalay János munkája. Előszót írt hozzá Raffy Ádám./ Lugoj [Lugos], 1935. Kirjat Széfer. 20 cm. I köt. 210  l.; II. köt. 233  l.

2097. Görög Ferenc: A magyar nemzet története. I-II. rész. [Kolozsvár], 1935. Minerva rt. 20 cm. I. rész. Az őskortól -- a mohácsi vészig. 194  l. II. rész. A mohácsi vésztől -- napjainkig. 195-416  l.

2108. Grátz Gusztáv: Emlékezés az erdélyi szép napokra. [Kolozsvár], 1935. Erdélyi Szemle kiad. 14  l. 21 cm. (Élő Erdély. Az Erdélyi Szemle könyvtársorozata.)

2120. Gross Adolf: Úti élmények -- és más egyéb...! (Egy érdekes intervju.) Arad, [1935.] S. Reismann. 75  l., 2 lev. 15 cm.

2145. Gyallay [Pap] Domokos: Ua. 4. kiad. 1935. /1927./ Minerva Rt. 115  l., 1 lev. 23 cm.

2149. Gyallay-Pap Sándor: Fekete kalászok. Cluj [Kolozsvár], 1935. Tip. Grafic Record. 96  l., 1 mell. 21 cm.

2163. Gyalui Farkas: Petelei küldetése. [Kolozsvár, 1935. Minerva Rt.] 16  l. 21 cm. (Klny. a Pásztortűz 1935. évi 10-11. sz.-ból.)


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék