monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

1922: 355 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 331-355


10. *Ács Etus: Szerelmi vallomások versekben. Arad, 1922. Grafica kny. 16  l.

33. *Agnon, S. J.: És a meggörbedt kiegyenesedik... Regény. Sas László fordítása. Cluj [Kolozsvár], 1922. Kadima rt. Fraternitas ny. 126  l. (Héber Regényírók. I.)

1912. Földmérés kiskönyve. Irta: Kataszteri főmérnök. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 86  l. 15 cm. (A Magyar Nép Könyvtára. 6. sz.)

1969. Gál Ottó: Primadonna. Kisregény. Arad, 1922. Főbusz kiadás. /Réthy L. és Fia utódai Nyomdai Műintézet./ 96  l. 15 cm. (Erdélyi Könyvtár. 8. sz.)

1980. Gálfi Lőrinc: A vallások jövője. Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 11  l. 23 cm. (Dávid Ferenc Egylet Kiadványai. Felolvasások. Uj sorozat. 1. sz.)

2005. Gazdaság-politikai és Kultúrproblémák Könyvtára. 1-2. sz. Temesvár, 1922. Hitler ny. 24 cm. 1-2. Társadalmi kérdések. 44  l.

2050. Giszkalay János: A titok. Kisdráma. /Cluj/ [Kolozsvár], 1922. Kadmia rt. kiad. /Sonnenfeld, Nagyvárad./ 39  l. 17 cm.

2062. Goldberger Ede: Kórélettani és gyógyszerhatástani tanulmány a syphilisről. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 148  l., 1 lev. 24 cm.

2104. Grallertné Martini Hilda: Az én világom. Versek. Arad. 1922. Az Aradi Kölcsey Egyesület kiad. /Réthy Lipót és Fia Utódai kny./ 158  l., 1 lev. 20 cm.

2125. Gulyás Károly: Bagoly Bandi lakodalma. Madármese négy részben. Târgu Mureş [Marosvásárhely, 1922.] Tompos lito-, cinko- és tip. műint. 40  l. 21 cm.

2210. A Gyilkos naptára 1923., 1924., 1925., 1926. évre. Cluj-Kolozsvár, [1922-1925.] Gutenberg kny. 4 db, 24 cm. [Megjelent minden évben a Gyilkos szatirikus riportlap 52. számaként, mint karácsonyi szám.]

2238. György Lajos: Irodalmi olvasókönyv. I-III. Cluj-Kolozsvár, 1922-1925. Minerva Rt. 21 cm.

» György Lajos: I. Retorika, poetika, irodalomtörténet. Fiú- és leányközépiskolák, valamint polgári fiú- és leányiskolák IV. osztálya számára. 1922. Minerva Rt. 204  l.

2246. György Lajos: Magyar irodalmi olvasókönyv. (Retorika. Poetika. Irodalomtörténet.) Fiú- és leányközépiskolák, valamint polgári fiú- és leányiskolák IV. osztálya számára. Irta és szerk.: --. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 308  l. 24 cm.

2249. György Lajos: A magyar regény multjából. [Kolozsvár, 1922.] Szent Bonaventura kny. 10  l. 18 cm. (Klny. A Hirnök 1922. évf.-ból.)

2253. György Lajos: Stilisztika. (Nyelvtani összefoglalás. Verstan.) Fiú- és leányközépiskolák, valamint polgári fiú- és leányiskolák III. oszt. számára. Irta és összeáll.: --. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. /Erzsébet Könyvnyomda. R.-T., Dicsőszentmárton/ 204  l. 24 cm.

2261. Győri Emil: Ne sírj, ne sírj! Szövegét írta Kálmán Andor. Zenéjét egy idegen motivum felhasználásával írta: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1922. Moravetz Testvérek zeneműkiadóhivatala. 3  l. 34 cm.

2263. Győri Emil: Sárga levél. -- Mer' a Katyi... Két magyar dal. Kálmán Andor verseire zenéjét szerzette: --. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1922. Moravetz-kiadás. 3  l. 34 cm.

2264. Győri Emil: Souvenir de Sovata. (Szovátai emlék.) Valse. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1922. Moravetz-kiadás. 5  l. 34 cm.

2265. Győri Emil: Suggestion. Valse hesitation by --. Leipzig, Budapest, Timişoara [Temesvár], /1922/. Moravetz edition. 5  l. 34 cm.

2266. Győri Emil: Suttyomba. Foxtrott. Szövegét Kálmán Andor, zenéjét -- írta. Timişoara [Temesvár], Leipzig, Budapest, 1922. Moravetz Testvérek zeneműkiadóhivatala. 4  l. 34 cm.

2309. Halász Gyula: Petőfi Sándor élete és halála. A költő születése századik évfordulójára kiadta a Brassói Lapok könyvkiadó vállalata. Brassó, 1922. /Brassói Lapok kny./ 97  l. 21 cm.

2341. A 300 [háromszáz] éves Bethlen-kollégium jubileumi ünnepségeinek tájékoztató könyve. Aiud-Nagyenyed, 1922. Könyvnyomda és Papíráruház rt. /Lingua./ 58  l. 16 cm.

2367. Héber Regényírók. I. Cluj [Kolozsvár], 1922. Kadima R. T.

» I. Agnon, S. J.: És a meggörbedt kiegyenesedik. Regény. Sas László fordítása. 1922. 126  l.

2387. Heine Henrik: A matrác-sír virágai. -- utolsó versei. Ford.: Kis Gyula. /Tg. Mureş-Marosvásárhely, 1922. Kosmos kny./ 88  l. 15 cm.

2395. Hellmann Lajos: Izomfejlesztés, súlyemelés, bírkózás. Vezérfonal a test fejlesztésére 160 magyarázó ábrával. Timişoara [Temesvár, 1922.] Schwäbische Verlags-Aktiengesellschaft. 123  l., 1 lev. 20 cm.

2548. Huzella Ödön: Eltemetlek téged is édes... -- versei. 1920-22. /Oradea Mare/-Nagyvárad. 1922. /Mercur kny./ 62  l., 1 lev. 17 cm.

2580. *Imle F.: És most menj! Isten oltalmába járj! Az életre való tanácsok fiatal lányok számára. Német nyelven írta --. Magyar nyelvre ford.: Mellau István. Nagyvárad, 1922. Szt. László kny. r. t. 71  l.

2596. Imre Lajos: A magyar kálvinista lelkipásztor eszménye. Székfoglaló. 1922. szept. 24-én a theol. évmegnyitón tartotta: --. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva Rt. 15  l. 24 cm.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék