monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  Petersberger Frigyes: 5 tétel lapozás: 1-5

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1688. Az [ezerkilencszázhuszonkilenc] 1929. évi április 18-án kihirdetett legújabb lakbérleti törvény miniszteri indokolással, az 1923-2435. számú minisztertanácsi határozat, az 1927. évi május 16-i lakásrekvirálási szabályzat és az 1928. évi lakbértörvény szövegével.   Ford. és magyarázattal ellátta: Petersberger F. Cluj-Kolozsvár, 1929. Minerva rt. 31  l. 21 cm. 

1690. Az [ezerkilencszázharminc] 1930. évi április hó 15-én kihirdetett lakbérleti törvény. Ford.: Petersberger Frigyes. Magyarázatokkal ellátták: Bartha Ignác és Szeghő Imre. Cluj-Kolozsvár, [1930.] Szerzők. /Tip. Lyceum/. 19  l. 23 cm.

1692. Az [ezerkilencszázharminckettő] 1932. évi április hó 7-én kihirdetett legújabb lakbérleti törvény (Monitorul Oficial No. 83/1932), valamint az 1927. és 1930. évi lakbérleti törvényekből még érvényben maradt rendelkezések és az ezekben hivatkozott más törvényszakaszok román szövege, fordítása és az Új törvény magyarázata. Ford.: Petersberger F. Magyarázatokkal ellátták: Bartha Ignác és Szeghő Imre. Cluj-Kolozsvár, [1932.] /Minerva Rt./ 40  l. 23 cm. [Román-magyar nyelvű.]

1693. Az [ezerkilencszázharminckettő] 1932. évi április hó 7-én kihirdetett és a legújabb: 1933. évi lakbérleti törvény (Monitorul Oficial No. 83/1932. és Monitorul Oficial No. 881/1933.), valamint az 1927. és 1930. évi lakbérleti törvényekből még érvényben maradt rendelkezések és az ezekben hivatkozott más törvényszakaszok román szövege, fordítása és magyarázata. Ford.: Petersberger F. Magyarázatokkal ellátta Bartha Ignác és Szeghő Imre. Cluj-Kolozsvár, [1933]. Minerva Rt. XII., 40  l. 23 cm.

1694. Az [ezerkilencszázharminckettő] 1932. év április hó 7-én kihirdetett legújabb lakbérleti törvény (Monitorul Oficial No. 83/1932.), valamint az 1927. és 1930. évi lakbérleti törvényekből még érvényben maradt rendelkezések és az ezekben hivatkozott más törvényszakaszok fordítása. Ford.: Petersberger F., Bartha Ignác és Szeghő Imre. Cluj-Kolozsvár, 1932. Minerva rt. 15  l. 23 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék