monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  Peabody, Franz G: 16 tétel lapozás: 1-16

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


4764. Peabody G. Ferenc: A lélek egyháza. Rövid tanulmány a kereszténység lelki hagyományairól. Ford.: Szent-Iványi Sándor. /Cluj/ [Kolozsvár], 1935. Az Unitárius Sajtó és Iratterjesztő Bizottság kiad. /Tip. Orient kny./ 114  l. 21 cm. (Szabadelvű Vallásos értekezések. VII.)

5491. Szabadelvű Vallásos Értekezések. Szerk. Szent-Iványi Sándor. I-XII. Cluj-Kolozsvár, 1932-1938. Kiadja: Az Unitárius Iratterjesztő Bizottság.

» I. Szent-Iványi Sándor: Az unitárizmus lényege. 1932. Corvin kny. 47  l. 16 cm.

» II. Szent-Iványi Sándor: Az unitárizmus fejlődése. 1932. Corvin kny. 80  l. 16 cm.

» III. Millikan A. Róbert: Természettudomány és vallás. Egy természettudós hite. Angolból ford. és magyarázó jegyzetekkel ellátta: Szent-Iványi Sándor. 1932. Corvin kny. 32  l. 16 cm.

» IV. Fosdick Emerson Harry: Hit és értelem. Angolból ford.: Szent-Iványi Sándor. 1932. Grafic-Record. 14  l. 16 cm.

» V. Gyallay Domokos: Emlékezés nagytudós Brassai Sámuelre. 1933. Grafic-Record. 14  l. 15cm.

» VI. S. Nagy László: A tordai gyűlés. 1933. Grafic-Record. 29  l. 15 cm.

» VII. Tűzhely mellett. Szerk.: Ürmösi József. [1933.] Minerva rt. 16  l. 15 cm.

» VII. Peabody G. Ferenc: A lélek egyháza. Rövid tanulmány a kereszténység lelki hagyományairól. Ford.: Szent-Iványi Sándor. 1935. Tip. Orient kny. 114  l. 21 cm.

» VIII. Clarke Freeman Jakab: Every-day religion. Mindennap vallása. Irta: Clarke Freeman Jakab. Angolból ford.: Kiss Sándor. 1936. 4 lev., XII/b, 13-207.  l. 20 cm.

» IX. Nemzetközi vasárnap 1936. évi januárius hó 12-én. Körlevél és ima: Boros György. Egyházi beszéd: Szent-Iványi Sándor. 1936. Orient kny. 16  l. 22 cm.

» IX. Simons Minot: Egy modern istenhit. Angol eredetiből ford.: Simén Dániel. 1937. Tip. Pallas kny. VIII, 123  l., 1 lev. 20 cm.

» X. Szent-Iványi Sándor: Jézus gyógyításai. Lélektani tanulmány. 1937. Pallas kny. 69  l. 21cm.

» XI. Wilbur, Morse Earl: A mi unitárius örökségünk. A szabadelvű kereszténység összefoglaló története. Angolból ford. és kiegészítette: Szent-Iványi Sándor. 1937-1938. /Pallas kny./ XVI, 429  l. 21 cm.

» XII. Fosdick Emerson Harry: Utazás Palesztinában. A Pilgrimage to Palestine. Angolból ford.: Lőfi Ödön. Az előszót írta: Szent-Iványi Sándor. 1938. /Pallas kny./ 188  l., 1 lev., 1 mell. 21 cm. [Az V., VI. és VII. számoknak nincs sorozatcímjelzése, csak sorozatszáma, de a könyvek végén lévő sorozat-kötet-felsorolásban benne szerepelnek. Egyes kötetekben ue. helyen lévő felsorolásban mint "Unitárius Füzetek" is szerepelnek, de ezek, ilyen cím alatt, soha nem jelentek meg.]

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék