monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  Pap Domokos: 253 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 241-253

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1017. Családi tűzhely mellett. I-III. sorozat. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiadványai. Oradea-Nagyvárad, 1933-1940. Kálvin kny.: Baia Mare-Nagybánya, Minerva rt. [II. sor. 4-6. sz.] 15 cm.

» I. sor. 1. sz. Peleskey Sándor: Tévelygők. A millenisták-- bibliatanulók, az adventisták-- szombatosok, a babtisták-- Újrakeresztelők tévelygéseiből. 1933. 32  l.

» 2. sz. Sárközi Lajos: Az áldott orvos. Elmélkedések és imádságok. Betegek számára. 1934. 78 l.

» 4. (!) [3.] Berde Mária, R.: Missióban.-- Egy szórványmissió története. 1940. 20  l.

» II. sor. 1-2. sz. Sárközi Lajos: A gondviselés titka. Elbeszélés. 1933. 32  l.

» 3. sz. Berde Mária, R.: Pillangó Rebeka története. Elbeszélés. 1933. 16  l.

» 4-5. sz. Kursinszkyné Balázs Böske: Egy a sok közül. Elbeszélés. Baia Mare-Nagybánya, 1933. Minerva ny. 22  l.

» 6. sz. Gyallay Domokos: Jézus Maroskenden. A szép szó. Elbeszélések. Baia Mare-Nagybánya, 1933. 19  l.

» 7. sz. Sárközi Lajos: A véletlen is Isten dolga. A tűz. Angyal-ördög. Elbeszélések. 1933. 19  l.

» 8-9. sz. Krüzselyi Erzsébet: Ködös csendváramból. Kis verscsokor. 1933. 28  l.

» 10. sz. Andersen: A gyufaárus leányka és egyéb mesék. Uj fordítás-- -ből. 1933. 16  l.

» 11. sz. Donáth László: Tövig égő gyertya. 1934. 19  l.

» 11. (!) [12.] sz. Áprily Lajos: Fenyőzúgás.-- versei. 1934. 20  l.

» 11. (!) [13.] sz. Szabolcska Mihály: verseiből. Karácsonytól-Ujévig. 1934. 16  l.

» 14. sz. Bokor Sándor: Két nagy rokonlélek. A rádi eset. 1933. 15  l.

» 15-16. sz. Nagy Zoltán: Mese a törpék kincséből. Allegorikus tündérjáték 2 felvonásban. Irta és a kísérődalokat szerzette:--. 1935. 52.  l.

» 17. sz. Sárközi Lajos: Pásti Veráék nemzetsége. Elbeszélés Rákóczi korából. 1935. 30  l.

» 18. sz. Szabolcska Mihály: verseiből. Virágvasárnaptól-pünkösdig. 1935. 16  l.

» 19. sz. Baksay Sándor: Nagymama karácsonyja. 1937. 31  l.

» III. sor. 1. sz. Csernák Béla: A nagyváradi reformata árvaeklézsia régi gyászából kikelése. 1933. 19  l.

» 2. sz. Szemethy Géza: Szenczi Molnár Albert 1574-1634. (Halála háromszázadik évfordulója alkalmából.) 1933. 19  l.

» 3. sz. Csernák Béla: Egy református templom építésének története a türelmi parancs korából. 1938. 20  l.

» 4-5. sz. Béres Károly: Gutenberg János és az ötszázéves könyvnyomtatás. Forrásmunkák adatai alapján írta:--. A könyvnyomtatás az eszme szolgálatában. Irta: Juhos László: [1940.] 31 l.

» 6. sz. Horváth István: A szathmári református nőnevelés története. 1940. 24  l.

» 7-8. sz. Béres Károly: Misztótfalusi Kis Miklós a XVII. század legnagyobb magyar református Tudóstipográfus-a. Forrásmunkák adatai alapján írta:--. [1940.] 28  l.

1539. Erdélyi Könyvbarátok Társasága Irodalmi Vállalat. I-X. kötet. Târgu Mureş-Marosvásárhely, 1925. Kiadja Révész Béla. 16 cm.

» I. köt. Berde Mária. R.: A szent szégyen. Regény. /Concordia kny./ 179  l.

» II. köt. Karácsony Benő: Tavaszi ballada. Novellák. Benkő kny. 160  l.

» III. köt. Pálffyné Gulácsy Irén: Ragyogó Kovács István. Falusi csöndélet /Tip. Benkő./ 160  l.

» IV. köt. Molter Károly: Majdnem hősök. Elbeszélések. /Concordia kny./ 156  l., 1 lev.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék