monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  Jancsó Ilona: 8997 tétel lapozás: 1-30 ... 8311-8340 | 8341-8370 | 8371-8400 ... 8971-8997

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


6846. Zárszámadások. A Fogarasi Takarékpénztár Részvénytársaság [1922. évi zárszámadása.] Făgăraş [Fogaras, 1923.] Tip. Lazar & Neagu. 2 lev. 31 cm.

6847. Zárszámadások. Fraţii Neumann Moară cu aburi, fabrică de spirt şi drojdie soc. anon. industrială Arad. Darea de seamă pe anul de gestiune 1922., 1932. -- Neumann Testvérek gőzmalom, szesz- és élesztőgyár ipari r. t. zárszámadásai az 1922-1932. üzletévről. Arad, [1923-1933.] Tip. Aradi Hírlap ny.; Tip. Athenaeum. 2 db, 31 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6848. Zárszámadások. Fraţii Princz Turnătorie de Fier şi Fabrică de Maşini S. A. Raportul comercial şi bilanţul general pe exerciţiul 1929. -- Princz Testvérek Vasöntőde és Gépgyár Részvénytársaság üzleti jelentése és zárszámadása az 1929. üzletévről. Satmar [Szatmárnémeti, 1930.] Weisz Sándor ny. 6 lev. 31 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6849. Zárszámadások. Friedmann & Schön Societate Anonimă Satu Mare. -- Friedmann és Schön Részvénytársaság Szatmár. 1924. [évi zárszámadás]. Satu Mare [Szatmárnémeti, 1925.] Weisz Sándor kny. 4 lev. 31 cm. [Román-magyar szöveggel.]

685. Bohó. Kintretrac. 1 füz. Oradea [Nagyvárad, 1927.] Sonnenfeld S. A. 16  l. 24 cm.

6850. Zárszámadások. "Gea" -- Krayer, Timişoara. Mari Drogherii Unite şi Industrie Farmaceutică S.P.A. -- Egyesült Gyógyárunagykereskedések és Gyógyipari R.T. -- Vereinigte Grossdrogerien und Heilindustrie -- Aktienges. III-XI. Raportul şi incheierea Socotelilor. III-XI. évi jelentés és zárszámadás. III-XI. Geschäftsbericht und Schlussrechnung. 1923-1931. [Temesvár, 1924-1932.] Helicon. 9 db, 32 cm. [Román-magyar-német szöveggel.]

6851. Zárszámadások. Grupa fierarilor şi metalurgiştilor şi reuniunea funebrală de ajutor din Timişoara. -- Timişoarai vas- és fémipari szakcsoport és temetkezési segélyegylet. -- Eisen- und Metallfachgruppe, als auch der Leichen-Unterstützungsverein in Timişoara. [1925. évi zárószámadás.] Timişoara [Temesvár, 1926.] Fraţii Csendes. 2 lev. 24 cm. [Román-magyar-német szöveggel.]

6852. Zárszámadások. A Gyulafehérvári Takarékpénztár mint Részvénytársaság... jelentése és LII-LIII-ik évi zárószámadása az 1923-1924-iki üzletévről. Dicsőszentmárton, 1924. Erzsébet kny. R.T.; Alba Iulia [Gyulafehérvár, 1925.] Tip. Sabin Solomon & Comp. 2 db, 30 cm.

6853. Zárszámadások. A Hangya Szövetkezetek Központja, mint Termelő-, Értékesítő- és Fogyasztási Szövetkezet igazgatásának és felügyelő-bizottságának közgyűlési jelentése az 1922. évi zárszámadásokról. Aiud [Nagyenyed, 1923.] Lingner ny. 10 lev. 31 cm.

6854. Zárszámadások. Helveţia Soc. Anonimă de Asigurare, Cluj. -- Helvetia Biztosító Részvénytárs. Kolozsvár. Raport despre gestiunea şi socotelile de incheiere pe al II-lea an de exerciţiu 1923. -- II., 1923. évi üzleti jelentés és zárszámadás. Cluj-Kolozsvár, [1924.] Tip. Concordia kny. 4 lev. 31 cm.

6855. Zárszámadások. A Hétfalusi Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának XXIII-XXXII. évi jelentése és zárszámadása. Csernátfaluban, 1922-1930. Brassó, [1922, 1924-1931.] Brassói Lapok kny. Égető A. & K. kny.; Diciosânmartin-Dicsőszentmárton, [1923.] Erzsébet kny. 7 db, 24 cm, 27 cm.

6856. Zárszámadások. "Hunedoreana" Cassa de Păstrare Societate pe Acţii. -- Vajdahunyadi Takarékpénztár Részvénytársaság. Bilanţul general şi darea de seamă despre anul XL. de gestiune 1924. -- Zárszámadása az 1924. üzleti évről. Hunedoara [Vajdahunyad, 1925.] Wachter ny. 2 lev. 24 cm.

6857. Zárszámadások. Az Industria Bank R.T. 1924. évi mérlege és zárszámadása a XVIII. üzletévről. Nagyvárad, [1925.] Minerva ny. műint. 6 lev. 24 cm.

6858. Zárszámadások. Industria Cheramică Târnaveană Societate Anonimă, Diciosânmartin. Raportul despre anul al IV. şi incheierea conturilor pe anul de gestiune 1922. -- Küküllővölgyi Agyagipar Részvénytársaság, Dicsőszentmárton. IV. évi üzleti jelentés és zárszámadás az 1922. üzletévről. Dicsőszentmárton, 1923. Erzsébet kny. Rt. 15  l. 30 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6859. Zárszámadások. Industria de Asphalt şi de Var Cavaran S. p. A. Timişoara. Raportul şi bilanţul incheiat al anului al VI-lea pe anul de gestiune 1923. -- VI. évi jelentés és zárszámadás a Kavaráni Mész- és Asphaltipar Részvénytársaság Timişoara az 1923. üzletévről. H. n. [1924.] 8 lev. 31 cm. [Román-magyar szöveggel.]

686. Bokor Sándor: Az elmaradt kirándulás és egyéb elbeszélések. Oradea [Nagyvárad], é. n. /A Piatra Craiului-i Református Egyházker. kiad./ Kálvin kny. 79  l. 16 cm. (Református Könyvtár. 39. sz.)

6860. Zárszámadások. Industria de Lut Soc. pe Acţii din Ghiriş-Arieş. Anul de gestiune XV-XXVII. Bilanţul general al anului 1922-1934. -- Az Aranyosgyéresi Agyagipar Részvénytársaság ... XV-XXVII-ik üzleti zárszámadása az 1922-1934-ik évről. Turda [Torda], 1923-1935. Füssy József kny. műint. 13 db, 24 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6861. Zárszámadások. Industria Lânei Societate Anonimă. Raport comercial pentru anul 1922/23-1928. -- Gyapjuipari Részvénytársaság. Üzleti jelentés az 1922/23-1928. évről. -- Wollindustrie Aktien-Gesellschaft. Geschäftsbericht für das Jahr 1922/23-1928. Timişoara [Temesvár], 1924-1929. Tip. Fraţii Csendes. 6 db, 31 cm. [Román-magyar-német szöveggel.]

6862. Zárszámadások. Industria Textilă Arădană S. A. -- Az Aradi Textilipar Részv.-Társ. jelentése és zárószámadásai az 1937. évről. -- Geschäftsbericht u. Schlussrechnungen der Arader Textilindustrie Akt.-Ges. für das Jahr 1937. Arad, [1938.] Memco. 9 lev. 32 cm. [Román, magyar és német nyelven.]

6863. Zárszámadások. Institutul Comercial de Credit S. P. A. din Cluj pe anul 1922-1924. -- A Kereskedelmi Hitelintézet Részv. Társ. Kolozsvár ... jelentése és XVIII-XX., XXII. évi zárszámadása az 1922-1924., 1926. évről. -- Jahresbericht des Handels-Kredit Instituts A. G. Cluj -- Klausenburg zur XVIII-XX., XXII. Ordentlichen Generalversammlung 1922-1924., 1926. Cluj [Kolozsvár, 1923]-1927. Tip. Kadima Lapkiadó R.T. 3 db, 30 cm. [Román-magyar-német szöveggel.]

6864. Zárszámadások. Institutul de Credit al Reuniunii Poporale S. A. în Oradea. -- Népszövetségi Hitelintézet Részvénytársaság Oradea. [1928-1936. évi zárszámadás./ Oradea [Nagyvárad, 1929-1937.] Szt. László ny. R.T. 9 db, 24 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6865. Zárszámadások. Az Ipar és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság Hátszegen XXIX-XXX. évi zárszámadása az 1923-1924. üzletévről. Hátszeg, [1924-1925.] Nagy Bálint kny. 2 db, 24cm.

6866. Zárszámadások. Kézdivásárhelyi Takarékpénztár jelentés és zárószámadás az 1936. évi 64. üzletévről. Sf. Gheorghe [Sepsiszentgyörgy], 1937. Patria ny. 6 lev. 31 cm.

6867. Zárszámadások. "Kisegítő" Cassa de Păstrare Societate pe Acţii din Aiud. -- "Kisegítő" Takarékpénztár Részvénytársaság Nagyenyed. Raportul şi incheierea conturilor pe anul al LII-LXVI. de gestiune 1922-1936. -- LII-LXVI. évi üzleti jelentése és zárszámadása az 1922-1936. évről. Aiud [Nagyenyed, 1923-1937.] Lingner ny. 15 db, 32 cm. [Román-magyar szöveggel.]

6868. Zárszámadások. A Kolozsvári Gazdák Hitelszövetkezetének XXXIII-XXXVII. évi [zárszámadása]. Cluj-Kolozsvár, [1923-1927.] Minerva R.T. 2 db, 32 cm.

6869. Zárszámadások. A Kolozsvári Kereskedelmi Bank Részvénytársaság zárszámadása az 1922-1927. évről. Cluj-Kolozsvár, 1923-1928. Concordia kny.; Providentia kny.; Minerva R.T. 6 db, 32cm.

687. Bokor Sándor: Két nagy rokonlélek. A rádi eset. [Nagyvárad], 1935. Kálvin kny. 15  l. 15 cm. (Családi tűzhely mellett. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiadványai. II. sorozat. 14. sz.)

6870. Zárszámadások. A Középszolnok Megye-Zilahi Takarékpénztári R.-Társulat ötvenkettedik évi zárszámadása az 1922 évről. Zilah, 1923. Seres Samu kny. 6 lev. 32 cm.

6871. Zárszámadások. Közgazdasági Bank R.T. Parajd. I-II. évi üzleti jelentés és zárószámadás az 1925-1926. üzletévről. Dicsőszentmárton, 1926-1927. Erzsébet kny. R.T. 2 db, 31 cm.

6872. Zárszámadások. Közgazdasági Bank Részvénytársaság Dicsőszentmárton XI-XX. évi üzleti jelentés és zárószámadás az 1921-1930. üzletévről. -- Dicsőszentmárton, 1922-1928. Erzsébet kny. R.T.; Cluj-Kolozsvár [1929-1931]. Minerva R.T. 6 db, 30 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék