monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  Ioanovici, Gheorghe: 13 tétel lapozás: 1-13

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2618. Ioanovici, Gh.[eorghe]: Alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve az erdélyi magyar tannyelvű állami- és hitfelekezeti tanító-, tanítónő- és óvónőképző intézetek, valamint a magyar tannyelvű népiskolákban működő tanítók számára. A vonatkozó tantervek alapján a legújabb jogforrások felhasználásával írta: --. I. kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 71  l. 21 cm.

2619. Ioanovici, Gh.[eorghe]: A hazai alkotmánytan. (Constituţia patriei.) A nem román tannyelvű elemi népiskolák V. és VI. osztályai számára. A miniszteri tanterv alapján. I. kiadás. Tg. Mureş [Marosvásárhely], 1921. Tip. Ardealul. 52  l. 21 cm.

» Ioanovici, Gh.[eorghe]: Ua. II. javított és bővített kiadás. 1922. 56  l., 1 lev., 1 térkép, 20 cm.

2620. Ioanovici, Gh.[eorghe]: A hazai alkotmánytan (Constituţia patriei). A romániai magyar tannyelvű elemi népiskolák V-VI. osztályai számára. A miniszteri tanterv alapján a legújabb jogforrások felhasználásával. Cluj [Kolozsvár], 1921. Ardealul. 58  l., 1 mell. 22 cm.

» Ioanovici, Gh.[eorghe]: Ua. 3. kiadás. 1923.

2621. Ioanovici, Gh.[eorghe]: Magyar-román társalgási kézikönyv a román irodalmi nyelv elsajátításának megkönnyítésére. Összeáll.: --. I. kiad. -- Manual de conversaţie maghiaro-română penru (!) uşurarea învăţării limbii literare române. Intocmit de: --. Ediţia I. /Cluj-Kolozsvár/, [1921.] Minerva rt. 107  l. 20 cm.

2622. Ioanovici, Gh.[eorghe]: Rendszeres román nyelvtan a román irodalmi nyelv elsajátításának megkönnyítésére. (Hangtan és alaktan). -- Curs de gramatică metodică pentru uşurarea învăţării limbii literare române. (Fonologia şi morfologia.) Cluj-Kolozsvár, [1921.] Minerva Rt. 80  l. 23 cm.

2623. Ioanovici, Gh.[eorghe]: Rendszeres román nyelvtan a román irodalmi nyelv elsajátításának megkönnyítésére. II. rész. Mondattan. Iskolai és magánhasználatra. I. kiadás. -- Curs de gramatică metodică. Pentru uşurarea învăţării limba literară române. Partea II. Sintaxa. Ediţia I. Cluj- Kolozsvár, [1922.] Minerva rt. 37  l. 23 cm.

2624. Ioanovici, Gh.[eorghe]: Rendszeres román társalgási kézikönyv a román irodalmi nyelv elsajátításának megkönnyítésére. Összeállította: --. I. kiadás. -- Manual de conversaţie maghiar-română pentru uşurarea învăţării limbii literare române. Întocmit de: --. Ediţia I. Cluj-Kolozsvár, 1921. Minerva. 107  l.

437. Bencze Gyula -- Dávid György -- Bácsy Tibor: Manual unitar (carte de citire, gramatică maghiară, istorie, geografie, ştiinţe naturale, igienă şi cultură socială) pentru clasa V. a şcoalelor primare cu limba de predare maghiară. Compus şi redactat de Iuliu Bencze, Gheorghe David, Tiberiu Bácsy. Partea Cultura socială scrisă de Gheorghe Ioanovici.-- Egységes tankönyv (magyar olvasó- és nyelvtan, történelem, földrajz, természettudomány, egészségtan és társadalmi műveltség) a magyar tannyelvű népiskolák V. osztálya számára. Írták és szerkesztették:--. A társadalmi műveltség című részt írta: Gheorghe Ioanovici. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 238  l. 21 cm.

438. Bencze Gyula -- Dávid György -- Bácsy Tibor: Manual unitar (carte de citire, gramatică maghiară, istorie, geografie, ştiinţe naturale, igienă şi învăţământul civic) pentru clasa VI. a şcoalelor primare cu limba de predare maghiară. Compus şi redactat de Iuliu Bencze, Gheorghe Dávid, Tiberiu Bácsy. Învăţământul civic de Gheorghe Ioanovici.-- Egységes tankönyv (magyar olvasó- és nyelvtan, történelem, földrajz, természettudomány, egészségtan és alkotmánytan) a magyar tannyelvű népiskolák VI. osztálya számára. Irták és szerkesztették:--. Az alkotmánytani részt írta: Gheorghe Ioanovici. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 238  l. 21 cm.

439. Bencze Gyula -- Dávid György -- Bácsy Tibor: Manual unitar (carte de citire, gramatică maghiară, istorie, geografie, ştiinţe naturale, igienă şi învăţământul civic) pentru clasa VII. a şcoalelor primare cu limba de predare maghiară. Compus şi redactat de Iuliu Bencze, Gheorghe Dávid, Tiberiu Bácsy. Învăţământul civic de: Gheorghe Ioanovici.-- Egységes tankönyv (magyar olvasó- és nyelvtan, történelem, földrajz, természettudomány, egészségtan és alkotmánytan). A magyar tannyelvű népiskolák VII. osztálya számára. Írták és szerkesztették:--. Az alkotmánytani részt írta: Gheorghe Ioanovici. Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. 305  l. 21 cm.

6102. Torday J.[ózsef] -- Ioanovici Gh.[eorghe]: Jogi ismeretek, alkotmánytan és közgazdaságtan. Az erdélyi magyar tannyelvű és polgári iskolák számára. A vonatkozó miniszteri tantervek alapján a legújabb jogforrások felhasználásával írták: --. I. kiadás. Cluj-Kolozsvár, 1922. Minerva rt. 144  l. 21 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék