monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  Imre Lajos: 316 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 301-316

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1309. Dolgozatok a református theologiai tudomány köréből. 1-18. Cluj-Kolozsvár, 1927-1940. Kiadták: Az erdélyi református egyházkerület kolozsvári theol. fakultásának tanárai. 23 cm.

» 1. Gönczy Lajos: A református egyház kultusza. 1927. Minerva Rt. 20  l.

» 2. Tavaszy Sándor: A kijelentés feltétele alatt. Theologiai értekezések. 1929. Terminus kny. 88  l., 1 lev.

» 3. Imre Lajos: Isten és az emberi lélek. (Az egyéni pásztoráció alapproblémái.) 1929. Terminus kny. 34.  l.

» 4. Tavaszy Sándor: A dialektikai theologia problémája és problémái. A dialektikai theologia kritikai ismertetése. 1929. Terminus kny. 58  l., 1 lev.

» 5. Maksay Albert: Az exegézis problémái. 1931. Minerva Rt. 30  l., 1 lev.

» 6. Gönczy Lajos: Az igehirdetés tényezői egymáshoz való viszonyukban. 1931. Minerva Rt. 34  l.

» 7. Tavaszy Sándor: A theologiai irányok átértékelése. A dialektikai theologia, mint a theologiai irányok korrekciója. 1931. Minerva Rt. 42  l.

» 8. Imre Lajos: A kijelentés és a pedagógia. 1931. Minerva Rt. 45  l., 1 lev.

»  9. Dávid Gyula: Kálvin gazdasági etikája. 1931. Minerva Rt. 24  l.

» 10. Tavaszy Sándor: A szociális és gazdasági törekvések theologiai-etikai megítélése. (A szocializmus és a kommunizmus.) 1931. Minerva Rt. 42  l.

» 11. Borbáth Dániel: A vallástörténeti és a dialektikai theologiának a kijelentésről szóló dogmatikai tanításai. (A revelatio generalis és a revelatio specialis problémája.) 1931. Minerva Rt. 31  l.

» 12. Imre Lajos: A protestantizmus és a proletariátus. 1932. Minerva Rt. 23  l.

» 13. Niebergall. Erdélyi emlékfüzet. Makkai Sándor, Ravasz László, Biró Mózes, Imre Lajos, Járosi Andor, Köblös Endre, Alfred Niebergall. [1934.] Glória kny. 48  l., 1 lev., 1 mell.

» 14. Nagy József: Kálvin és a művészetek. 1934. C. Grafica kny. 92  l., 2 lev.

» 15. Dávid Gyula: A keresztyén ethika kérdése és irodalma a jelenben. 1934. C. Grafica kny. 33  l.

» 16. Tavaszy Sándor: Az ethika mai kérdése. 1939. Tip. Studio. 27  l.

» 17. Gönczy Lajos: Mi szükségünk van az Ótestamentumra? 1939. Nagy ny. 41  l.

» 18. Kozma Tibor: Téma és textus a prédikációban. 1940. Nagy ny. 63  l.

1412. Élő Könyvek. 1-30. Torda, Cluj-Kolozsvár, 1926-1940. Az Ifjú Erdély kiad. 16 cm.

»   1. Fosdick, H. E.: A második mérföld. /Torda, 1926. Füssy József kny./ 32  l.

»   2. Csiky István: Jer és lásd meg! (-- Ján. 1:44-47.--) Rövid elmélkedések bibliaolvasók számára a János evangéliuma mellé. /Torda, 1926. Füssy József kny./ 111  l.

»   3. Augustinus, Aurelius: Szemelvények-- Vallomásai-ból. /Torda, 1926. Füssy József kny./ 32  l.

»   4. Kutter Hermann, D.: Pál apostol.-- Az Isten képeskönyve c. művéből. /Torda, 1926. Füssy József kny./ 39  l.

»   5. Zengjen hálaének! Énekeskönyv. Kolozsvár, 1926. Minerva rt. 64  l.

» Ua. VIII. kiadás. Cluj [Kolozsvár], 1938. Grafica kny. 110  l., 2 lev.

»   6. Willams György az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek alapítója. /Torda, 1926. Füssy József kny./ 24  l.

»   7. Móricz Miklós: Ghandi a nagy lélek. Cluj-Kolozsvár, 1927. /Grünfeld Vilmos és Társa kny./, [Brassó]. 59  l.

»   8. Mimoza. Egy indiai leány története. /Torda, 1927. Füssy József kny./ 75  l.

»   9. Fiers Elek: Isten pénzügyei. Egy lelkipásztor naplójából. /Turda-Torda/, [1928.] /Füssy József kny./ 64  l.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék