monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  Boga Alajos: 3 tétel lapozás: 1-3

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1608. Az Erdélyi róm.[ai] kath.[olikus] Státus múltja és jelene. Közrebocsájtja: B.[oga] A.[lajos]. [Kolozsvár], é. n. Concordia kny. 35  l. 16 cm.

3089. Kézdivásárhely. Az Erdélyi róm. kath. Státus kézdivásárhelyi főgimnáziumának, [1931-32-től] A kézdivásárhelyi római katholikus főgimnázium és tanitóképzőintézet értesítője az 1918-19., 1919-20., 1920-21., 1921-22., 1922-23., 1923-24., 1924-25., 1925-26., 1926-27., 1927-28., 1928-29., 1929-30., 1930-31., 1931-32., 1932-33., 1933-34., 1934-35., 1935-36., 1936-37., 1937-38., 1938-39., 1939-40. iskolai évről. Szerk.: Péter János [1928-29-ig], Boga Alajos [1932-33-ig], Kovács András [1932/33-1933/34], Szőcs Mihály [1933-34-től]. Târgul Secuiesc-Kézdivásárhely, 1919-[1940.] Turóczy István kny. 22 db, 23 cm. [Román címe 1922-33-tól: Anuarul Liceului al Statusului, 1931-32-től: Anuarul gimnaziului şi al şcoalei normale rom. kath. de băeţi din Târgul Secuiesc.]

673. Boga Alajos: A katolikus iskolázás multja Erdélyben. Székfoglaló a Pázmány Társaság 1940. március 12-i felolvasó ülésén. Cluj-Kolozsvár, 1940. A Pázmány Társaság kiad. Minerva R.T. 63  l., 1 mell. 23 cm.

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék