monoki istván
Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940

 

       bibliográfiák   » Magyar Könyvtermelés Romániában 1919-1940
    év 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  helynévmutató a b c d e f g h k l m n o p r s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  Balogh Arthur: 187 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 181-187

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1624. Erdélyi Tudományos Füzetek. Szerk.: György Lajos. 1-21. sz. 1926-1940. Cluj-Kolozsvár, 1926-1940. Erdélyi Irodalmi Szemle kiad. [1-21. sz.] Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiad. [22-86. sz. és 98-122. sz.] A Transzilvániai Múzeum-Egyesület kiad. [88-97. sz.] Minerva rt. 24 cm.

»   1. Rass Károly: Reményik Sándor. 1926. 16  l.

»   2. Pârvan Bazil: A dákok Trójában. Románból ford.: Ferenczi Sándor. 1926. 12  l.

»   3. Bitay Árpád: Gyulafehérvár Erdély művelődéstörténetében. 1926. 13  l.

»   4. Bitay Árpád: A moldvai magyarság. Történeti áttekintés. 1926. 24  l.

»   5. Szokolay Béla: A nagybányai művésztelep. 1926. 22  l.

»   6. Balogh Ernő: Kvarc az Erdélyi Medence felső mediterrán gipszeiben. Német nyelvű kivonattal. 1926. 26  l.

»   7. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1925. év. Irta és összeáll.:--. 1926. 26  l.

»   8. Sebestyén József, Köpeczi: A brassai fekete templom Mátyáskori címerei. 1927. 22  l.

»   9. Karácsonyi János: Új adatok és Új szempontok a székelyek régi történetéhez. 1927. 29  l.

» 10. Gál Kelemen: Brassai küzdelmei a magyartalanságok ellen. 1927. 37  l.

» 11. Tavaszy Sándor: Erdélyi szellemi életünk két döntő kérdése. 1928. Lapkiadó Rt. 12  l.

» 12. György Lajos: Két dialógus régi magyar irodalmunkban. 1928. Lapkiadó Rt. 43  l. 1 mell.

» 13. Sebestyén József, Köpeczi: A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi és a bethleni gróf Bethlen család címere. 1928. Lapkiadó Rt. 19  l., 3 mell.

» 14. Ferenczi Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1928. Lapkiadó Rt. 23  l.

» 15. Gyárfás Elemér: A Supplex Libellus Valachorum. Székfoglaló értekezésül felolvasta az Erdélyi Irodalmi Társaságban Kolozsvárt, 1929. február 19-én. 1929. Lapkiadó Rt. 15  l.

» 16. Rónay Elemér: Kemény János fejedelem halála és nyugvóhelye. 1929. Lapkiadó Rt. 15  l.

» 17. György Lajos: Egy állítólagos Pancsatantra-származék irodalmunkban. 1929. Lapkiadó Rt. 15  l.

» 18. Ferenczi Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1927. év. 1929. Lapkiadó Rt. 24  l.

» 19. Sebestyén József, Keöpeczi: A középkori nyugati műveltség legkeletibb határai. 1929. Lapkiadó Rt. 32  l., 1 lev.

» 20. Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum Egylet XVI-XIX. századi kéziratos énekeskönyvei. 1929. Lapkiadó Rt. 26  l. (Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. 3-4. füz.-ből.)

» 21. Ferenczi Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1928. év, pótlásokkal az 1919-1928. évekről. 1929. Lapkiadó Rt. 36  l. (Klny. az Erdélyi Irodalmi Szemle 1929. 3-4. füz.-ből.)

» 22. György Lajos: A francia hellenizmus hullámai az erdélyi magyar szellemi életben. 1930. 22  l. (Klny. az Erdélyi Múzeum 35. évf. 1. sz.-ból.)

» 23. Kántor Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület problémái. Az elnökség megbízásából összeáll.:--. Lugos, 1930. Husvéth és Hoffer kny. 24  l.

» 24. Gál Kelemen: A nemzeti nevelés román fogalmazásban. 1930. 18  l. (Klny. az Erdélyi Múzeum 35. évf. 1-3. sz.-ból.)

» 25. Tavaszy Sándor: Kierkegaard személyisége és gondolkozása. Előadás az EME bölcsé-szet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának 1930. február 6-i ülésén. 1930. 15  l. (Klny. az Erdélyi Múzeum 35. évf. 4-6. sz.- ból.)

» 26. Papp Ferenc: Gyulai Pál id. Bethlen János gr. körében. 1930. 15  l. (Klny. az Erdélyi Múzeum 35. évf. 4-6. sz.-ból.)

» 27. Csűry Bálint: Néprajzi jegyzetek a moldvai magyarokról. 1930. 24  l. (Klny. az Erdélyi Múzeum 35. évf. 4-6. sz.-ból.)

» 28. Biró Vencel: Püspökjelölés az erdélyi római katolikus egyházmegyében. 1930. 29  l. (Klny. az Erdélyi Múzeum 35. évf. 7-9. sz.-ból.)

» 29. Teleki Domokos: A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár története. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1930. aug. 28-30-án rendezett marosvásárhelyi gyűlésének második napján tartott előadás. 1930. 14  l. (Klny. az Erdélyi Múzeum 35. évf. 10-12. sz.-ból.)

kapcsolódó
»  a bibliográfiól
»  rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék